Rozwiązania do szyfrowania chroniące Twoje dane i Twoje przedsiębiorstwo.

IBM Security Guardium Data Encryption obejmuje zintegrowany pakiet produktów zbudowanych na fundamencie wspólnej infrastruktury. Te wysoce skalowalne rozwiązania umożliwiają szyfrowanie, tokenizację, maskowanie danych i zarządzanie kluczami, pomagając chronić dostęp do baz danych, plików i kontenerów w hybrydowych środowiskach wielochmurowych. Mówiąc ściślej, zabezpieczają zasoby przechowywane w środowiskach chmurowych, wirtualnych, wielkich zbiorów danych i lokalnych. Skuteczne szyfrowanie danych w plikach i bazach danych przy użyciu takich funkcji, jak tokenizacja, maskowanie danych czy rotacja kluczami, ułatwia organizacjom osiąganie zgodności z wymogami administracyjnymi i branżowymi, m.in. przepisami RODO i PCI DSS czy ustawami CCPA i HIPAA.

Korzyści

Gotowość na spełnienie wymogów formalnych

Oferowane przez rozwiązania Guardium Data Encryption funkcje — na przykład tworzenie zapisu kontrolnego rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych, tokenizacja, maskowanie danych czy zarządzanie kluczami — pomagają sprostać wymogom ustaw HIPAA i CCPA oraz przepisów RODO.

Uproszczone działania i niższe koszty

Rozwiązania Guardium Data Encryption centralizują mechanizmy kontroli dostępu i zarządzanie kluczami w różnych środowiskach szyfrowania. Przynoszą duże oszczędności finansowe i ograniczają konieczność korzystania z oferty wielu dostawców.

Ochrona danych w różnych środowiskach

Rozwiązania Guardium Data Encryption można wdrażać lokalnie i w hybrydowych środowiskach wielochmurowych. Będą skutecznie chroniły dane bez względu na to, gdzie są przechowywane.

Pakiet rozwiązań Guardium Data Encryption odpowiada na wiele różnych potrzeb biznesowych, m.in.:

  • Zintegrowane i centralnie zarządzane rozwiązania szyfrujące
  • Szyfrowanie plików, baz danych, kontenerów i aplikacji
  • Przechowywanie kluczy szyfrowania, rotowanie nimi i zarządzanie ich cyklem życia
  • Zarządzanie zasadami dot. kontroli dostępu użytkowników
  • Tokenizacja i maskowanie danych
  • Wsparcie dla zachowania zgodności z przepisami
  • Harmonizacja kluczy w środowiskach chmurowych