Przegląd

Analizy wdrożenia

Automatyzacja przedsiębiorstwa

Pomidory transportowane na przenośnikach

Automatyzacja przedsiębiorstwa

Automatyzacja upraszcza tworzenie i dostarczanie oprogramowania oraz zarządzanie nim. W rezultacie oprogramowanie jest przygotowywane szybciej, z lepszymi zabezpieczeniami i większą niezawodnością, co zmniejsza ryzyko ponoszone przez firmę.

Szybsze innowacje

turbina wiatrowa

Szybsze innowacje

Technologia AI przyspiesza automatyzację procesu tworzenia, dostarczania i zarządzania dzięki inteligentniej funkcjonującym procesom w modelu DevOps.

Korzyści

Najważniejsze informacje

Zarządzanie niezawodnym oprogramowaniem

Zarządzaj zmianami przy użyciu platform IBM Cloud Pak® i OpenShift®

Zacznij od razu

Dowiedz się, jak rozwiązanie GitLab Ultimate for IBM Cloud Paks pomaga zespołom osiągać lepszą wydajność.