Udostępnianie danych hosta dla aplikacji komputerowych i WWW

IBM Db2® Connect łączy różne aplikacje w przedsiębiorstwie z systemem mainframe. Zwiększa możliwości aplikacji i zapewnia infrastrukturę komunikacyjną, która łączy aplikacje WWW, Microsoft Windows, UNIX, Linux i mobilne z danymi systemów IBM z/OS®, AS/400, iSeries i System i™. Oprogramowanie pozwala na integrację danych, stworzenie bezpiecznego środowiska aplikacji oraz scentralizowane zarządzanie serwerami i klientami danych. Jest dostępne w sześciu edycjach, dzięki czemu sprosta różnym potrzebom związanym z aplikacjami, tworzeniem produktów i usług oraz skalowalnością. W każdym wypadku cena licencji nie zależy od liczby użytkowników, wielkości serwera Db2 Connect ani wielkość serwerów baz danych IBM System z® lub i.

Dwie osoby współpracujące ze sobą przy użyciu tabletu

Korzyści

Optymalizacja wydajności aplikacji

Funkcje dostrajania zapytań zwiększają funkcjonalność systemu mainframe w środowisku WWW oraz usprawniają działanie aplikacji Java™ i .NET.

Koszty pod kontrolą

Korzystaj z przystępnych cenowo licencji, dopasowanych do potrzeb zarówno małych, jak i dużych organizacji. Ograniczaj koszty dzięki autonomicznym funkcjom administrowania i optymalizacji wydajności.

Poprawa wydajności obsługi zapytań SQL

Rejestruj, przeglądaj, udostępniaj, optymalizuj i zastępuj niewydajne zapytania SQL bez konieczności zmieniania aplikacji. Niweluj ryzyko wstrzykiwania kodu SQL poprzez ograniczenie wykonywania kodu SQL do konkretnych aplikacji.

Połączenie danych w całym przedsiębiorstwie

Połącz różne systemy komputerowe — w tym systemy grup roboczych, wydziałowe i sieci LAN — z systemami mainframe i serwerami baz danych iSeries.

Scentralizowane zarządzanie

Zarządzaj klientami zdalnie, by upraszczać migrację, wprowadzać sprawdzone procedury dotyczące konfiguracji i administrować zasobami mainframe, takimi jak równoważnie obciążeń i przełączanie awaryjne, aby unikać przestojów.

Cechy

IBM Data Studio

Oferuje środowisko oparte na platformie Eclipse, które służy do budowania obiektów bazodanowych, zapytań i logiki bazodanowej — w tym zapisywanych procedur i zdefiniowanych przez użytkownika funkcji dla baz danych Db2, IBM Informix® i Oracle. Rozwiązanie Data Studio pozwala wyświetlać wskaźniki wydajności i identyfikować newralgiczne punkty kodu SQL, a także wizualizować skutki zmian wprowadzanych w bazie danych. Ponadto kluczowe wskaźniki wydajności i metadane dotyczące korelacji można rejestrować i wyświetlać.

Strojenie zapytań

W skład rozwiązania wchodzi narzędzie IBM InfoSphere® Optim™ Query Tuner, które umożliwia rejestrowanie i wizualizowanie potencjalnych newralgicznych punktów, tak by identyfikować najczęściej i najdłużej wykonywane zapytania. Narzędzie generuje eksperckie rekomendacje dotyczące optymalizacji wydajności zapytań.

Środowisko wykonawcze

Rozwiązanie zawiera produkt InfoSphere Optim pureQuery® Runtime, który oferuje środowisko wykonawcze i interfejs API udoskonalające wydajność dotychczasowych bazodanowych aplikacji klienckich napisanych w językach Java, C lub .NET. Pomaga szybko tworzyć nowe aplikacje oraz optymalizować aplikacje i usługi bazodanowe.

Menedżer konfiguracji

Rozwiązanie zawiera produkt InfoSphere Optim Configuration Manager, który umożliwia scentralizowane zarządzanie konfiguracją serwerów z/OS i aplikacji klienckich. Zwiększa efektywność zarządzania klientami i pomaga planować aktualizacje, osiągać zakładany poziom wydajności i szybciej rozwiązywać problemy. Pozwala zdalnie egzekwować konfiguracje zgodne ze sprawdzonymi procedurami, w tym zarządzanie obciążeniami, profile aplikacji Db2 i aliasy lokalizacji.

Skalowalność

W środowiskach wielkoskalowych dostępne są funkcje takie jak mobilność na żądanie, obsługa stowarzyszonych baz danych, monitorowanie na serwerze czy koncentrator połączeń, a także równoważenie obciążeń i przełączanie awaryjne.

Uproszczone tworzenie aplikacji

Rozwiązanie oferuje ujednolicony debugger, możliwość błyskawicznego wdrażania aplikacji dzięki lekkiemu klientowi wykonawczemu i inne funkcje, które zapewniają oszczędność czasu i pozwalają tworzyć aplikacje działające w różnych serwerach danych Db2. Umożliwia dwuetapowe zatwierdzanie źródeł danych od wielu dostawców.

Funkcje przynoszące oszczędność czasu

Rozwiązanie oferuje funkcje pozwalające oszczędzać czas i zwiększać efektywność działań, takie instalacja na koncie nieadministracyjnym w systemach Windows, udoskonalenia w procesie instalacji według pliku odpowiedzi oraz możliwość współistnienia wielu kopii systemu bazy danych DB2.

Funkcje autonomiczne

Funkcje autonomiczne ograniczają czasochłonność administrowania systemem baz danych i dostrajania go. Należą do nich adaptacyjne autodostrajanie przydziałów pamięci oraz kreatory strategii konserwacji obiektów dla serwera Db2 for z/OS.

Technologia SQL

Wykorzystuje technologię pureQuery, która pozwala zastąpić kiepsko spisujący się kod SQL zoptymalizowanym kodem SQL. Przekształcając dynamiczny SQL Db2 w statyczny kod SQL, można ograniczyć obciążenie procesora, ułatwić zarządzanie i zwiększyć skuteczność egzekwowania strategii zabezpieczeń. Można używać statycznego kodu SQL bez wprowadzania zmian w środowisku programistycznym, a także zapobiegać iniekcji kodu SQL, zezwalając konkretnej aplikacji na wykonywanie wyłącznie zatwierdzonego zestawu instrukcji SQL.

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Application Server Edition


Edycja idealna w przypadku małych środowisk serwerów aplikacji z dużą liczbą użytkowników uzyskujących dostęp do wielu lub do wielkich serwerów danych Db2 w utrzymywanych zdalnie systemach

Unlimited Edition for System z


Edycja przeznaczona dla organizacji, które charakteryzują się wieloma serwerami aplikacji i/lub wieloma użytkownikami łączącymi się z serwerami danych Db2 utrzymywanymi w zdalnych systemach System z

Enterprise Edition


Edycja przeznaczona dla organizacji, w których z serwerami Db2 utrzymywanymi w zdalnych systemach System z i System i łączy się ograniczona liczba użytkowników

Application Server Advanced Edition


Edycja doskonale nadająca się do zastosowania technologii pureQuery Runtime w małych środowiskach serwera aplikacji z dużą liczbą użytkowników uzyskujących dostęp do wielu lub do wielkich serwerów danych Db2

Unlimited Edition for System i


Edycja skierowana do organizacji, które cechują się wieloma serwerami aplikacji i/lub użytkownikami, którzy uzyskują dostęp do serwera danych Db2 w zdalnie utrzymywanym systemie System i