Czym jest IBM Cloud Pak for Data?

IBM Cloud Pak™ for Data to w pełni zintegrowana platforma dla danych i sztucznej inteligencji, która modernizuje gromadzenie, organizację i analizę danych w firmach oraz zaszczepia technologię AI w różnych aspektach ich działalności. Jako rozwiązanie typu open source zbudowane na platformie kontenerowej Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Pak for Data integruje czołową technologię sztucznej inteligencji IBM Watson® AI z platformą IBM Hybrid Data Management Platform, technologiami eksploatacji systemów danych, nadzoru i analiz biznesowych. Komponenty te składają się na architekturę informacyjną dla sztucznej inteligencji, która będzie w stanie zaspokoić stale zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa.

Wdrożenie IBM Cloud Pak for Data jest kwestią godzin, a coraz bogatsza oferta mikrousług IBM i innych firm pozwala na łatwą rozbudowę tej platformy. Ponieważ IBM Cloud Pak for Data działa w dowolnej chmurze, pozwala przedsiębiorstwom łatwiej zintegrować procesy analityczne i aplikacje, by szybciej wdrażać innowacje. IBM Cloud Pak for Data charakteryzuje się niskimi kosztami użytkowania, przyspiesza wdrażanie innowacji w oparciu o technologie Open Source i w pełni obsługuje środowiska wielochmurowe, takie jak Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud i IBM Cloud™, a także chmury prywatne.

→ Zobacz nowości

Przygotuj swoje dane dla sztucznej inteligencji

W miarę, jak organizacje zwiększają tempo cyfrowej transformacji — by trafniej przewidywać i skuteczniej wpływać na przyszłe wyniki, podnosić wartość pracy i automatyzować działania — rośnie zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję. Aby jednak wdrożyć technologie AI z powodzeniem, firmy muszą zmierzyć się z trzema wyzwaniami: złożonością danych, kompetencjami i zaufaniem. Cały proces rozpoczyna się od wyczyszczonych, zabezpieczonych danych dobrej jakości. Danych gotowych do wdrożenia w celach analitycznych oraz jako fundament działalności opartej na sztucznej inteligencji.

*MIT Sloan (odsyłacz prowadzi poza serwis ibm.com)

80 procent liderów biznesu postrzega sztuczną inteligencję jako strategiczny priorytet

IBM Cloud Pak for Data oferuje preksrypcyjne, ekonomiczne podejście do wdrożenia sztucznej inteligencji

Gromadzenie danych

Wszystkie Twoje dane mogą być dostępne — bezpiecznie i u źródła — bez potrzeby migracji

Organizowanie danych

Stwórz wiarygodny fundament analityczny gotowy do zastosowań biznesowych, który przyniesie uproszczenia w dziedzinie przygotowywania danych, strategii, zabezpieczeń i zgodności z wymogami formalnymi

Analizowanie danych

Buduj i wdrażaj modele uczenia maszynowego, które skalują się w całej organizacji, zarządzaj nimi i automatyzuj cały cykl życia sztucznej inteligencji

Zaszczepiaj technologie AI

Korzystaj operacyjnie ze sztucznej inteligencji w całej firmie — transparentnie i bezpiecznie — by procesy biznesowe i interakcje były bardziej inteligentne i łatwiejsze w adaptacji

Cechy

Jedna zunifikowana platforma

Dzięki integracji funkcji zarządzania danymi, nadzorowania danych i analiz danych na jednej platformie typu open source możliwe jest zwiększenie wydajności i lepsze wykorzystanie zasobów, co pozwala szybciej osiągać korzyści. Stwórz zespołom warunki do samoobsługowej współpracy.

Najlepsza w swojej klasie wirtualizacja danych

Teraz możesz łatwiej i bezpieczniej kierować zapytania o dane do różnych źródeł chmurowych i lokalnych. Wykorzystaj połączoną moc obliczeniową tych źródeł do sprawniejszego przetwarzania masowych zapytań. Osiągnij szybkość i skalowalność potrzebną do obsługi obecnych i przyszłych obciążeń.

Wbudowane funkcje nadzoru nad danymi

Wbudowane zaawansowane opcje nadzoru pozwalają skutecznie reagować na zmieniające się przepisy. Funkcje te obejmują zautomatyzowane wykrywanie i klasyfikowanie danych, maskowanie danych wrażliwych, zarządzanie strefami danych oraz zarządzanie cyklem życia danych.

Zunifikowane usługi dla danych i sztucznej inteligencji

Dzięki kompleksowemu zarządzaniu przepływami pracy danych możliwe jest ich przygotowanie w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla procesów korzystających ze sztucznej inteligencji. Wysoka jakość danych to gwarancja uzyskania dużej precyzji zautomatyzowanych spostrzeżeń i decyzji. Możesz bezproblemowo budować modele uczenia maszynowego i zarządzać nimi na etapach projektowania i produkcji w środowisku pracy zespołowej.

Elastyczność rozwiązania stworzonego dla chmury

Dzięki swojej elastyczności, niezawodności i przenośności ta wielochmurowa platforma pozwala przyspieszyć proces tworzenia i wdrażania aplikacji. Konteneryzacja Kubernetes stwarza warunki do udostępniania i skalowania usług w czasie rzędu minut, a nie miesięcy, w ramach bardziej bezpiecznego, nadzorowanego środowiska.

Rozszerzalne interfejsy API i ekosystem

Korzystając ze sprawdzonych procedur, można przyspieszyć procesy wdrażania i osiągnąć znaczące korzyści biznesowe. Sięgnij po wbudowane modele i akceleratory dostosowane do potrzeb różnych branż, w tym sektora finansów, ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, energii oraz usług komunalnych.

Akceleratory branżowe

Nasz stale powiększający się katalog oferuje szeroki ekosystem wzajemnie uzupełniających się rozwiązań w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług. Elastycznie i szybko udostępniaj preferowane usługi związane z danymi i adaptuj przepływy pracy do swoich indywidualnych potrzeb.

Inteligentna analiza danych w trybie ciągłym

Możesz opracować aplikacje, które w czasie rzeczywistym strumieniowo przesyłają dane, pozwalając całej firmie na inteligentną analizę danych w trybie ciągłym. Rozwiązanie IBM Streams on IBM Cloud Pak for Data pozwala na ciągłe i dynamiczne analizowanie ogromnych danych zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Pozwoli to na szybsze zdobywanie wartościowych informacji biznesowych i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Wszystko w jednym

Hiperkonwergentny system z całym potrzebnym oprogramowaniem wdrożysz w niecałe 4 godziny — bez składania komponentów. W ramach intuicyjnego panelu kontrolnego możesz dynamicznie skalować zasoby obliczeniowe, pamięci masowe i oprogramowanie, wykonując na żądanie operacje „plug and play”.

Prezentacja IBM Cloud Pak for Data - platformy typu open source

IBM Cloud Pak for Data może uwolnić wartość danych i pomóc w stworzeniu architektury informacyjnej dla sztucznej inteligencji. W tej prezentacji produktu krok po kroku pokazujemy, jak gromadzić, organizować, analizować dane i zaszczepiać technologie AI na skalowalnej platformie Kubernetes.

Co mówią nasi partnerzy

David Koppe, Dyrektor ds. strategii informacyjnej, MongoDB

IBM Cloud Pak for Data i MongoDB

Zyskaj przewagę dzięki spostrzeżeniom, które zyskasz z IBM Cloud Pak for Data oraz MongoDB

Sid Mistry, wiceprezes ds. marketingu, Figure Eight

IBM Cloud Pak for Data i Figure Eight

Bezpieczna praca ze skalowalnymi wolumenami danych dzięki IBM Cloud Pak for Data i Figure Eight

Karl Wehden, wiceprezes ds. strategii produktowej, Lightbend

IBM Cloud Pak for Data i Lightbend

IBM Cloud Pak for Data i Lightbend stwarza programistom lepsze warunki do doskonalenia modeli i aplikacji opartych na sztucznej inteligencji

Co nowego

Książka poświęcona sprawdzonym procedurom w pracy z danymi w wielu chmurach i sztucznej inteligencji

Sprawdzone procedury w pracy z danymi w wielu chmurach i sztuczna inteligencja dla opornych, edycja limitowana IBM

Poznaj klucz do wdrożenia udanej strategii pracy z danymi i sztuczną inteligencją oraz dowiedz się, jak platforma danych typu open source o architekturze stworzonej od początku dla chmury może pomóc w bezpiecznym wdrożeniu sztucznej inteligencji w firmie.

Osoba pracująca nad grafiką komputerową, z małym robotem-zabawką na biurku

Raport Bloor InDetail: IBM Cloud Pak for Data

Wdrożenie technik i technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego może przynieść duże korzyści zarówno bezpośrednio (poprzez zwiększenie efektywności), jak i pośrednio (jako czynnik wyróżniający firmę na tle konkurencji).

Ilustracja przedstawiająca dwie osoby pracujące z laptopami przy biurku

IBM Cloud Pak for Data na platformie Red Hat OpenShift Container Platform

Zintegrowana platforma dla danych w chmurze i sztucznej inteligencji. Sięgnij po potencjał Open Source.

Zapoznaj się z innymi rozwiązaniami IBM Cloud Pak

Next Steps

Podziel się wiedzą i uzyskaj więcej informacji o Cloud Pak for Data, dołączając do naszej społeczności użytkowników.