Integracja odrębnych źródeł danych

Uproszczenie i demokratyzacja korzystania z zaufanych danych dzięki technologii IBM Data Virtualization.

Przegląd

Korzyści

Przykłady użycia

Strategia DataOps w modelu usługowym

pracownik trzymający dokumenty i patrzący na monitor komputera

Strategia DataOps w modelu usługowym

Zapewnij fundament w postaci danych gotowych do wykorzystania biznesowego w chmurze dzięki możliwościom przechowywania i katalogowania danych oraz zarządzania nimi. Zautomatyzuj klasyfikowanie i profilowanie zasobów danych oraz egzekwowanie zasad ochrony danych, aby spełnić zobowiązania w zakresie ochrony prywatności w przedsiębiorstwie.

Automatyzacja cyklu życia AI

zespół pracowników pracujących przy silniku samolotu

Automatyzacja cyklu życia AI

Przygotowuj, buduj i uruchamiaj procesy analityki danych i modele AI oraz zarządzaj nimi w środowisku pracy zespołowej. Zintegrowany zestaw funkcji obejmuje tworzenie modeli sztucznej inteligencji i zarządzanie cyklem życia. Usprawnij tworzenie i wdrażanie modeli oraz rozwiąż problem niedoborów kwalifikacji z pomocą automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

osoba siedząca przed laptopem i przeglądająca dokument

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Utwórz zunifikowaną strategię ochrony prywatności, aby zmniejszyć złożoność danych i przyspieszyć działanie sztucznej inteligencji we wszystkich chmurach. Wyeliminuj niejasności związane ze zgodnością danych z przepisami dzięki uniwersalnym funkcjom egzekwowania strategii i pełnej widoczności danych wrażliwych.

Opinia

„Platforma, dzięki której możemy czerpać całą wiedzę fachową z naszej firmy i tworzyć rozwiązania, które odpowiadają na potencjalne problemy i dają nam wgląd w przyszłość, co pozwala nam działać. W ten sposób uwolnimy potencjał pracowników i pozwolimy im się rozwijać...”
— Curren Katz, Highmark Health, dyrektor ds. analityki danych i rozwoju

Cechy

Czołowe funkcje dla danych i AI

Zintegrowane środowisko pracy

Spraw, by najważniejsze narzędzia analityczne i procesy oraz niezbędni specjaliści byli dostępni w ramach pojedynczej platformy. Zwiększysz tym samym efektywność działań i skuteczność wykorzystania zasobów.

Elastyczność modelu usługowego

Bez problemów towarzyszących instalowaniu, zarządzaniu czy aktualizowaniu. Po prostu wybierz usługi, które odpowiadają Twoim potrzebom, i wdróż je jednym kliknięciem — IBM zajmie się resztą.

Wbudowane mechanizmy nadzoru

Interpretuj, porządkuj i przygotowuj dane, by zbudować wiarygodny fundament na potrzeby technologii AI. Zarządzaj dostępem użytkowników i zapewnij przestrzeganie zasad na potrzeby zgodności z przepisami.

Cały cykl życia AI

Dynamicznie twórz, szkól i kontroluj sztuczną inteligencję oraz zaawansowane modele na dużą skalę. Monitoruj wydajność oraz uruchamiaj ponowne szkolenie i wdrażanie, aby stale optymalizować modele.

AI w hybrydowym środowisku wielochmurowym

Wdrażaj bogate w zabezpieczenia punkty integracji w celu katalogowania zasobów danych w różnych chmurach. Rozszerzaj zarządzane przetwarzanie danych i obciążenia AI na rozproszone środowiska IT.

Wirtualizacja danych

Badaj dane, wysyłaj zapytania i steruj dostępem do danych dzięki skalowalnej technologii. Wysyłaj zapytania do wielu repozytoriów danych bez względu na to, gdzie się znajdują.

Ilustracje przedstawiające produkt

Zintegrowane środowisko pracy

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny produktu IBM Cloud Pak for Data

Zintegrowane środowisko pracy

Szybka i łatwa praca w ramach jednej platformy

Elastyczność modelu usługowego

Zrzut ekranu pokazujący pasek postępu w produkcie IBM Cloud Pak for Data

Elastyczność modelu usługowego

Udostępnianie usług za pomocą jednego kliknięcia

Wbudowane mechanizmy nadzoru

Zrzut ekranu pokazujący panel kontrolny monitorowania zgodności ze strategią zarządzania danymi wrażliwymi produktu IBM Cloud Pak for Data

Wbudowane mechanizmy nadzoru

Przygotowywanie i oczyszczanie danych oraz zarządzanie nimi za pomocą jednego narzędzia

Cały cykl życia AI

Zrzut ekranu pokazujący panel kontrolny zasobów IBM Cloud Pak for Data

Cały cykl życia AI

Współpraca przy tworzeniu modeli, ograniczanie odchyleń i wdrażanie bez opuszczania platformy

AI w hybrydowym środowisku wielochmurowym

Zrzut ekranu pokazujący opcję wyboru połączenia danych w produkcie IBM Cloud Pak for Data

AI w hybrydowym środowisku wielochmurowym

Swoboda przepływu danych — możliwość podłączenia się do ponad 60 źródeł danych i zarządzania obciążeniami w środowiskach wielochmurowych

Katalog zintegrowanych usług

W pełni zarządzane na platformie IBM Cloud

Sztuczna inteligencja / uczenie maszynowe

IBM Watson® Studio

Upowszechniaj technologie uczenia maszynowego i uczenia głębokiego w swoim przedsiębiorstwie, aby szybciej zaimplementować w nim sztuczną inteligencję.

IBM Watson® Knowledge Catalog

Eksploruj, kataloguj i nadzoruj dane przedsiębiorstwa w bezpieczniejszy sposób.

Integracja

IBM Data Virtualization

Dostęp do danych u źródła bez konieczności ich przenoszenia.

IBM DataStage®

Szybsze wprowadzanie innowacji dzięki integracji danych w chmurze.

IBM Cloud Satellite™

Uruchamiaj obciążenia związane z danymi i sztuczną inteligencją tam, gdzie ma to największy sens.

Bazy danych

Bazy danych w chmurze IBM Cloud

Wybierz jedną na potrzeby obciążeń transakcyjnych, aplikacji WWW i mobilnych oraz szybkich analiz.

Pamięć masowa

IBM Cloud® Object Storage

Zyskaj elastyczną, ekonomiczną i skalowalną pamięć masową w chmurze dla danych nieustrukturyzowanych.

Następne kroki

Z pierwszej ręki poznaj możliwości IBM Cloud Pak for Data