Dane korporacyjne i AI w modelu usługowym

IBM Cloud Pak® for Data as a Service to zestaw bazowych usług na platformie IBM Cloud Pak for Data, w pełni zarządzanych w chmurze IBM Cloud®. Rozwiązanie integruje najważniejsze funkcje do obsługi danych i technologii AI, udostępniając je w ramach zunifikowanego interfejsu. Dzięki temu organizacje mogą bezproblemowo gromadzić, organizować i analizować dane, tak by skutecznie wdrażać sztuczną inteligencję, a jednocześnie upraszczać infrastrukturę IT — fundament implementowanej technologii — oraz zadania administracyjne. IBM pomaga we wdrażaniu, całodobowym zarządzaniu i przeprowadzaniu aktualizacji. Ponadto dba o wysoki poziom dostępności i bezpieczeństwa, więc Ty możesz w pełni skupić się na realizacji potrzeb biznesowych swojego przedsiębiorstwa. To w pełni zintegrowana i zarządzana platforma danych i AI, która pozwala błyskawicznie rozpocząć pracę i w miarę rozwoju prowadzić stopniową rozbudowę rozwiązań.

→ Przeczytaj opracowanie

Korzyści

Uproszczone udostępnianie i zarządzanie

Z platformy możesz korzystać natychmiast po zalogowaniu. Koniec ze złożonością typową dla rozproszonych środowisk IT. Dzięki zarządzanej platformie wyposażonej w najważniejsze funkcje i opcje znacznie skrócisz czas opracowywania kolejnych innowacji.

Większa szybkość i sprawność działania

Ogranicz koszty początkowe i bezproblemowo zintegruj oprogramowanie w modelu usługowym z aktualną architekturą swojego przedsiębiorstwa. Dzięki temu zyskasz możliwość elastycznego skalowania i swobodnej adaptacji adekwatnie do zmieniających się potrzeb.

Wybierz chmurę, której możesz zaufać

Chmura publiczna IBM zapewnia wysoką dostępność, rozszerzoną ochronę i zgodność z obowiązującymi przepisami. Stworzono ją, by sprawdziła się w najbardziej złożonych i największych na świecie organizacjach.

Przypadki użycia platformy IBM Cloud Pak for Data as a Service

Przygotowuj, buduj i uruchamiaj procesy analityki danych i modele AI oraz zarządzaj nimi w środowisku pracy zespołowej. IBM Cloud Pak for Data as a Service oferuje zintegrowany zestaw funkcji do wielu zadań — od tworzenia modeli AI po zarządzanie cyklem ich życia. Z pomocą automatyzacji i AI kształtowanej przez AI usprawnisz przygotowywanie i wdrażanie modeli, a ponadto sprostasz niedoborowi wykwalifikowanej kadry.

Strategia DataOps w modelu usługowym

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF, 120 kB)

Zbuduj gotowy do wykorzystania w biznesie fundament danych na potrzeby zaufanej technologii AI w chmurze. IBM Cloud Pak for Data as a Service łączy newralgiczne rozwiązania m.in. do przechowywania, katalogowania i nadzorowania danych, a także do zarządzania nimi. Taki zestaw pomaga automatyzować klasyfikowanie i profilowanie zasobów danych oraz automatycznie egzekwować zasady ochrony prywatności danych, ułatwiając spełnienie wymogów stawianych Twojemu przedsiębiorstwu.

Cechy