Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Business Process Manager on Cloud udostępnia kompletne środowisko zarządzania procesami biznesowymi na wszystkich etapach cyklu życia, w tym projektowania, testowania i wykorzystania produkcyjnego. Oferuje także narzędzia i środowisko wykonawcze do projektowania, wykonywania, monitorowania i optymalizacji procesów. Umożliwia szybkie udostępnienie użytkownikom biznesowym narzędzi do doskonalenia procesów w gotowym do użytku środowisku utrzymywanym w chmurze, które nie wymaga budowania ani utrzymywania infrastruktury informatycznej. Zapewnia widoczność procesów biznesowych i pozwala zarządzać nimi, a przy tym wymaga niewielkich początkowych nakładów finansowych i jest inwestycją, która szybko się zwraca.

Nadawanie priorytetów/dostęp do zadań

Wykorzystanie oferowanej przez platformę możliwości zarządzania zadaniami w celu dostarczenia odpowiednim użytkownikom właściwych informacji we właściwym czasie.

Podejmowanie trafnych decyzji

Wykorzystanie mechanizmów widoczności i analiz wbudowanych w zunifikowane środowisko zorientowane na pracę z modelem w celu udoskonalania współpracy pomiędzy zespołami IT i biznesowym.

Zarządzanie nakładami początkowymi

Możliwość wdrażania inicjatyw na początku w mniejszej skali z modelem subskrypcyjnym, a z czasem bezproblemowego skalowania od wstępnego projektu do ogólnokorporacyjnego programu.

Szybsze tworzenie i uruchamianie projektów BPM

Wykorzystanie technologii chmury IBM i subskrypcji do niemal natychmiastowego zwiększenia produktywności pracowników bez konieczności budowania i utrzymania infrastruktury informatycznej.

Najważniejsze cechy

Wbudowane akceleratory procesów

Fabrycznie instalowane, edytowalne szablony pozwalające szybko rozpocząć tworzenie aplikacji realizujących procesy biznesowe.

Wbudowane akceleratory procesów

Fabrycznie instalowane, edytowalne szablony pozwalające szybko rozpocząć tworzenie aplikacji realizujących procesy biznesowe.

Samoobsługowy portal BPM on Cloud

Łatwy dostęp do środowisk tworzenia, testowania i produkcyjnych w IBM BPM on Cloud.

Samoobsługowy portal BPM on Cloud

Łatwy dostęp do środowisk tworzenia, testowania i produkcyjnych w IBM BPM on Cloud.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • FISMA USA
  • G-Cloud UK
  • ISO 27001

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Zobacz, jak to działa