Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Wieloplatformowa baza danych dostępna bez ponoszenia kosztów początkowych i zawierająca wszystkie funkcje oprogramowania Informix potrzebne do indywidualnego tworzenia i testowania aplikacji. Oferuje mechanizmy samokonfiguracji, samozarządzania i samonaprawy.

Łatwe rozpoczęcie pracy

Informix praktycznie nie wymaga nadzoru dzięki swoim funkcjom samokonfiguracji, samozarządzania i samonaprawy.

Niższe koszty

Sięgając po Developer Edition, nie ponosisz żadnych początkowych kosztów serwera potrzebnego do testowania i tworzenia aplikacji.

Liczne opcje

Produkt oferuje najbardziej kompleksowy zestaw funkcji zapewniających wysoką wydajność, a ponadto umożliwia pełne wykorzystanie systemów działających na niedrogim sprzęcie.