Co tokenizacja może zmienić w Twojej firmie

IBM Guardium for Tokenization udostępnia organizacjom mechanizm pozwalający sprawić, że wrażliwe dane staną się bezpieczne przed wzrokiem ciekawskich, a przy tym nie narusza formatu ustrukturyzowanych danych. Tokenizacja (czy też maskowanie) to metoda kodowania danych w celu ich ochrony przed nadużyciami. Podczas gdy dane zaszyfrowane mają pewien związek z pierwotnymi danymi, te poddane tokenizacji nie mają żadnego związku z pierwotnymi danymi. Całkowicie zastępują one pierwotne wartości. Oferowane rozwiązanie pomaga przedsiębiorstwom zachować zgodność z korporacyjnymi strategiami bezpieczeństwa i wymogami formalno-prawnymi dzięki ochronie wrażliwych pól w bazach danych, plikach, środowiskach Teradata i aplikacjach poprzez zachowującą format tokenizację.
IBM Guardium for Tokenization

Ochrona danych przed nadużyciami dzięki tokenizacji

Zachowująca format tokenizacja zapewnia wysoki poziom kontroli, chroniąc wrażliwe pola w bazach danych, środowiskach Teradata, aplikacjach i plikach.

Zgodność z wymogami formalno-prawnymi

Pozwala unikać wysokich kosztów i kar za naruszenia przepisów poprzez zapewnienie zgodności z korporacyjnymi strategiami bezpieczeństwa i wymogami formalno-prawnymi.

Spójne stosowanie tokenizacji

Sprawdza się w dużych, heterogenicznych środowiskach, takich jak platformy chmury czy wielkich zbiorów danych, nie zakłócając sprawności ich działania.

Najważniejsze cechy

  • Tokenizacja
  • Dynamiczne maskowanie danych
  • Prostota wdrożenia
  • Zgodność