Co File and Database Encryption może zmienić w Twojej firmie

IBM Guardium for File and Database Encryption oferuje mechanizmy szyfrowania, które chronią przed nadużyciami dane przechowywane w lokalnych plikach i bazach danych. Oprócz szyfrowania Guardium for File and Database Encryption zapewnia separację obowiązków i ról, tak aby administratorzy nie dysponowali swobodnym dostępem do wrażliwych danych. Mechanizmy szyfrowania danych w plikach i bazach danych pomagają organizacjom w spełnieniu wymagań wynikających z norm branżowych i przepisów prawa, takich jak PCI czy RODO. Oferowane rozwiązanie realizuje operacje szyfrowania i deszyfrowania w sposób w minimalnym stopniu wpływający na wydajność środowisk heterogenicznych, a przy tym jest wysoce skalowalne.
IBM Guardium for File and Database Encryption

Nieinwazyjna i szybka implementacja

To rozwiązanie niewymagające zmian w plikach, bazach danych czy infrastrukturze sprzętowej.

Scentralizowane zarządzanie kluczami i strategiami

Stanowi ujednolicony system zarządzania kluczami, który ułatwia zarządzanie kluczami szyfrowania.

Gotowość na spełnienie wymogów formalnych

Oferuje kontrole i raporty o różnym poziomie szczegółowości, które spełniają wymagania określone np. w ustawie Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) czy Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Charakterystyka IBM Guardium for File and Database Encryption

  • Nieinwazyjne mechanizmy szyfrowania i deszyfrowania
  • Bezpieczne, scentralizowane zarządzanie kluczami i strategiami
  • Ścisła kontrola zgodności z przepisami
  • Przekształcanie aktywnych danych