Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Case Manager on Cloud to platforma stwarzająca warunki do budowy rozwiązań umożliwiających użytkownikom pracę z treścią biznesową i korzystanie z kontekstowych analiz w czasie rzeczywistym oraz narzędzi do pracy zespołowej i elastycznych przepływów pracy. Ułatwia użytkownikom biznesowym i informatykom tworzenie rozwiązań wspomagających podejmowanie trafnych decyzji w skali całego przedsiębiorstwa i sprzyjających uzyskiwaniu lepszych wyników biznesowych. Jednocześnie zapewnia należyty poziom bezpieczeństwa i zgodność z wymaganiami formalnymi w warunkach podwyższonego ryzyka.

Bezpieczna, skalowalna integracja

Rozwiązanie zbudowane na czołowej platformie IBM do zarządzania treścią

Lepsze wyniki biznesowe

Analizy dają wgląd w treść biznesową przedstawioną we właściwym kontekście i umożliwiają wykrywanie wzorców oraz trendów, przez co przyczyniają się do osiągania lepszych wyników biznesowych.

Zespołowe prowadzenie spraw

Model szybkiego opracowywania i wdrażania rozwiązań stwarza doskonałe warunki do współpracy użytkowników biznesowych z informatykami — zarówno przy tworzeniu rozwiązań do prowadzenia spraw, jak i przy ich modyfikowaniu w odpowiedzi na zachodzące zmiany.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM