Interaktywne demo

Synteza i dostosowywanie głosu

Wszystko, czego potrzebujesz na początek

Neuronowa technologia głosowa zapewniająca naturalne brzmienie

Korzystaj z naszych głębokich sieci neuronowych przeszkolonych z mowy ludzkiej, aby automatycznie generować płynny i naturalnie brzmiący głos.

Głosy niestandardowe

W oparciu o technologię neuronową zaprojektuj własny, niepowtarzalny, markowy głos wzorowany na wybranej osobie, używając co najmniej jednej godziny nagrań. Funkcja premium.

Możliwe do kontrolowania atrybuty mowy

Możesz łatwo dostosowywać wymowę, głośność, ton i inne atrybuty przy użyciu Speech Synthesis Markup Language.

Niestandardowa wymowa słów

Możesz doprecyzować wymowę nietypowych słów z pomocą systemów IPA lub IBM SPR.

Ekspresyjność

Możesz kontrolować ton głosu, wybierając określony styl mówienia: GoodNews (dobre wieści), Apology (przeprosiny) i Uncertainty (niepewność).

Transformacja głosu

Personalizuj jakość głosu przez określenie atrybutów, takich jak głośność, wysokość, oddech, tempo, barwa itd.

Postaw pierwszy krok z produktem IBM Watson Text to Speech