Szczegółowe informacje o cenach

Streaming Analytics to produkt dostępny w ramach platformy chmurowej IBM Cloud. Szczegółowe informacje na temat cen korzystania z chmury znajdują się w poniższej tabeli. Aby uzyskać informacje na temat innych oferowanych modeli i strategii cenowych, należy zapoznać się z przeglądem cen platformy IBM Cloud.

Postaw pierwsze kroki z rozwiązaniem Streaming Analytics w kilka minut

Rozwiązanie Streaming Analytics na platformie IBM Cloud oferuje większość funkcji produktu IBM Streams w elastycznym środowisku chmurowym