Zwinność poprzez automatyzację

Gospodarka cyfrowa niejako wymusza pracę w środowisku wielu chmur. Tylko spokojnie — IBM jest tutaj, by Ci pomóc.

Trzy na cztery przedsiębiorstwa wdrożyły już co najmniej jedno środowisko chmury. Coraz większa liczba rozwiązań dla chmury stosowanych w przedsiębiorstwach sprawia, że niezbędna staje się niezależna platforma zarządzania chmurą — która nie tylko umożliwia automatyzację, udostępnianie i harmonizację zasobów, ale także monitoruje wykorzystanie oprogramowania i związane z nim trendy w celu zapobiegania przestojom.

W związku z błyskawicznie wdrażanymi innowacjami infrastruktura IT Twojego przedsiębiorstwa wymaga oferowanych przez IBM Watson® analiz, które usprawnią pracę programistów i zespołów odpowiedzialnych za eksploatację oprogramowania, ułatwiając im podejmowanie decyzji w oparciu o analizy kognitywne.

Korzyści

1.

Samoobsługa
Zwiększ wydajność pracy programistów dzięki samoobsługowemu dostępowi do zasobów i usług w chmurze, tak aby skupili się na tym, co robią najlepiej — tworzeniu aplikacji.

2.

Zarządzanie
Zapewnij zespołowi odpowiedzialnemu za eksploatację infrastruktury IT kompletną widoczność złożonego z wielu chmur środowiska przedsiębiorstwa.

3.

Narzędzia analityczne
Zapobiegaj przestojom systemu, wykorzystując analizy kognitywne przeprowadzane w czasie rzeczywistym.

4.

Nadzór
Egzekwuj strategie korporacyjne i zapewnij zgodność z wymaganiami formalnymi w całym środowisku złożonym z wielu chmur.

5.

Większa efektywność obsługi informatycznej
Zoptymalizuj zasoby IT przedsiębiorstwa dzięki nowoczesnym analizom oferowanym przez oprogramowanie Watson.

Rozwiązania do zarządzania chmurą hybrydową

Rozwiązania IBM do zarządzania chmurą hybrydową umożliwiają dogodne monitorowanie i optymalizowanie obciążeń, a także zarządzanie nimi, w całym środowisku złożonym z wielu chmur. Wszystko dzięki oprogramowaniu Watson.

Schematy

Zautomatyzuj tworzenie, wykrywanie i użytkowanie zasobów, korzystając z infrastruktury jako kodu (Infrastructure as Code — IaC).

Monitorowanie dostępności

Uruchamiaj testy w celu wykrywania i naprawiania problemów z wydajnością, zanim będą one miały wpływ na użytkowników.

Rozwiązanie Cloud Automation Manager

Umożliwia zespołom odpowiedzialnym za eksploatację zasobów IT wdrażanie i automatyzowanie środowisk wielu chmur oraz zarządzanie nimi.

Rozwiązanie Cloud Event Management

Znajduje korelacje między zdarzeniami i incydentami operacyjnymi, określa ich priorytet i rozwiązuje je.

Rozwiązanie Workload Scheduler

Rozwiązanie Beyond Cron tworzy przepływy pracy, które uruchamiają się regularnie lub w określonym czasie bądź po wystąpieniu konkretnego zdarzenia.

Spostrzeżenia dotyczące tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Dane, których wykorzystanie pozwala podnieść wydajność programistów oraz jakość kodu i cyklu dostarczania.

Analiza dzienników

Gromadzenie dzienników i wyszukiwanie, które automatycznie zbiera dane dotyczące aplikacji i usług.

Monitorowanie

Automatyczne gromadzenie danych z aplikacji i usług oraz wizualizowanie danych w Grafanie.

Reguły biznesowe

Automatyzowanie znajdującej się poza aplikacjami logiki biznesowej i mechanizmów podejmowania decyzji oraz zarządzanie nimi.

Spostrzeżenia dotyczące produktu

Źródło dodatkowych informacji o wykorzystywaniu oprogramowania IBM wewnątrz organizacji.

Royal KPN skraca czas realizacji usług w chmurze dzięki rozwiązaniu IBM Cloud Orchestrator

„Po implementacji [rozwiązania IBM Cloud Orchestrator] odnotowaliśmy znaczny wzrost. Nie potrzebowaliśmy żadnych dodatkowych zasobów, aby usprawnić funkcjonowanie obszaru przechowywania danych”.

Jan van Cruchten, starszy menedżer produktu ds. technicznych, KPN

Obejrzyj wideo o Royal KPN, aby dowiedzieć się więcej.

Swiss Re przyspiesza udostępnianie aplikacji dzięki rozwiązaniu IBM Cloud Orchestrator

„Rozwiązanie do harmonizacji odciąża różne zespoły operacyjne i inżynierskie, dzięki czemu mogą one skupić się na innowacjach i podnoszeniu poziomu usług”.

Roger Altorfer, wiceprezes, szef działu ds. automatyzacji i harmonizacji, Swiss Reinsurance Co. Ltd.

Odkryj więcej produktów

IBM Cloud Orchestrator

Błyskawiczne konfigurowanie, udostępnianie i wdrażanie aplikacji przy jednoczesnej integracji narzędzi do zarządzania.

IBM PureApplication®

Przyspieszenie wdrażania aplikacji i ograniczenie błędów ludzkich w bezpiecznym, skalowalnym środowisku chmury hybrydowej.

IBM UrbanCode® Deploy

Wykorzystanie strategii tworzenia i eksploatacji oprogramowania do harmonizowania, automatyzowania i wdrażania aplikacji, oprogramowania pośredniego i zmian w bazach danych.

Pierwsze kroki

Porozmawiaj z ekspertem: 1-844-95-CLOUD (kod dostępu priorytetowego: CLOUD)