Tworzenie, zabezpieczanie i eksploatowanie oprogramowania

menu icon

Tworzenie, zabezpieczanie i eksploatowanie oprogramowania

Tworzenie, zabezpieczanie i eksploatowanie oprogramowania wprowadza bezpieczeństwo do każdej fazy cyklu programowania, co pozwala na tworzenie bezpiecznego oprogramowania z szybkością charakterystyczną dla metodyk zwinnych oraz DevOps.

Czym jest DevSecOps?

Tworzenie, zabezpieczanie i eksploatowanie oprogramowania — automatyzuje integrację zabezpieczeń we wszystkich fazach cyklu tworzenia oprogramowania, od projektu przez integrację, testowanie, wdrażanie i dostarczanie.

Tworzenie, zabezpieczanie i eksploatowanie oprogramowania to naturalna i konieczna ewolucja strategii bezpieczeństwa w organizacjach zajmujących się tworzeniem oprogramowania. W przeszłości zabezpieczenia były dodawane do aplikacji na końcu cyklu tworzenia oprogramowania (niemal na doczepkę) przez oddzielny zespół ds. bezpieczeństwa i testowane przez oddzielny zespół ds. zapewniania jakości.

Takie podejście było możliwe, gdy aktualizacje oprogramowania wydawano raz lub dwa razy w roku. Jednak po wdrożeniu przez programistów procedur zwinnych oraz tworzenia i eksploatacji oprogramowania w celu skrócenia cykli tworzenia oprogramowania do kilku tygodni lub nawet dni, tradycyjne podejście do bezpieczeństwa stworzyło niedopuszczalne wąskie gardło.

Tworzenie, zabezpieczanie i eksploatowanie oprogramowania bezproblemowo integruje zabezpieczenia aplikacji i infrastruktury z procesami i narzędziami zwinnymi oraz DevOps. Problemy z bezpieczeństwem są rozwiązywane zaraz po ich wystąpieniu, gdy jest to łatwiejsze, szybsze i mniej kosztowne (i zanim trafią do środowiska produkcyjnego). Ponadto w przypadku tworzenia, zabezpieczania i eksploatowanie oprogramowania bezpieczeństwo aplikacji i infrastruktury to wspólna odpowiedzialność zespołów programistycznych, ds. bezpieczeństwa i ds. operacji IT, a nie wyłączna odpowiedzialność zespołu ds. bezpieczeństwa. Szybsze uzyskanie bezpieczniejszego oprogramowania (motto DevSecOps) jest możliwe dzięki automatyzacji dostarczania bezpiecznego oprogramowania bez spowalniania cyklu jego tworzenia.

Korzyści wynikające z DevSecOps

Dwie główne korzyści wynikające z tworzenia, zabezpieczania i eksploatowania oprogramowania to szybkość i bezpieczeństwo. Zespoły programistyczne dostarczają lepszy i bezpieczniejszy kod szybciej, a tym samym taniej.

„Celem i zamiarem DevSecOps jest opieranie się na mentalności zakładającej, że wszyscy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Dzięki temu można bezpiecznie, szybko i na dużą skalę przekazywać decyzje dotyczące bezpieczeństwa osobom dysponującym węższym kontekstem bez poświęcania wymaganych zabezpieczeń” — opisuje Shannon Lietz, współautorka manifestu DevSecOps.

Szybkie, ekonomiczne dostarczanie oprogramowania

Gdy oprogramowanie jest tworzone w środowisku innym niż DevSecOps, problemy z bezpieczeństwem mogą prowadzić do ogromnych opóźnień. Poprawienie kodu i usunięcie problemów z bezpieczeństwem może być długotrwałe i kosztowne. Szybkie, bezpieczne dostarczanie w ramach metodologii DevSecOps oszczędza czas oraz redukuje koszty, ograniczając konieczność powtarzania procesu w celu usunięcia problemów z bezpieczeństwem po fakcie.

Zwiększa to wydajność i opłacalność, ponieważ zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa eliminują dodatkowe przeglądy i zbędne fazy odbudowywania, zwiększając bezpieczeństwo kodu.

Ulepszone, proaktywne zabezpieczenia

Metodologia DevSecOps wprowadza cyberzabezpieczenia od samego początku cyklu tworzenia oprogramowania. Kod jest przeglądany, kontrolowany, skanowany i testowany pod kątem problemów z bezpieczeństwem przez cały cykl tworzenia oprogramowania. Problemy te są usuwane natychmiast po ich zidentyfikowaniu. Eliminowanie luk w zabezpieczeniach odbywa się przed wprowadzeniem dodatkowych zależności. Gdy technologia ochronna jest identyfikowana i implementowana na wczesnym etapie, rozwiązanie problemów z bezpieczeństwem jest mniej kosztowne.

Ponadto lepsza współpraca między zespołami programistycznymi, ds. bezpieczeństwa i operacyjnymi poprawia reakcję organizacji na występujące incydenty i problemy. Procedury tworzenia, zabezpieczania i eksploatacji oprogramowania skracają czas usuwania słabych punktów zabezpieczeń i umożliwiają zespołom ds. bezpieczeństwa skupienie się na bardziej wartościowej pracy. Co więcej, umożliwiają i ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami, ponieważ dzięki nim nie trzeba modernizować zabezpieczeń w projektach tworzenia aplikacji.

Szybsze usuwanie słabych punktów zabezpieczeń

Kluczową korzyścią z tworzenia, zabezpieczania i eksploatacji oprogramowania jest błyskawiczne zarządzanie nowo zidentyfikowanymi słabymi punktami zabezpieczeń. Ponieważ DevSecOps integruje skanowanie pod kątem słabych punktów zabezpieczeń i ich usuwanie w cyklu wydawania, zwiększa się zdolność identyfikowania i usuwania wspólnych słabych punktów zabezpieczeń i czynników ryzyka (CVE). Ogranicza to czas, w którym atakujący może wykorzystać słabe punkty zabezpieczeń w publicznych systemach produkcyjnych.

Automatyzacja kompatybilna z nowoczesnym programowaniem

Testy cyberzabezpieczeń można zintegrować z pakietem testów zautomatyzowanych na potrzeby zespołów operacyjnych, jeśli organizacja używa potoku integracji ciągłej / dostarczania ciągłego w celu dostarczania oprogramowania.

Automatyzacja kontroli bezpieczeństwa w dużym stopniu zależy od celów projektu i organizacji. Zautomatyzowane testowanie może zapewnić, że dołączone zależności oprogramowania mają odpowiednie poziomy poprawek, oraz potwierdzić, że oprogramowanie zalicza testy jednostkowe pod kątem bezpieczeństwa. Dodatkowo może testować i zabezpieczać kod za pomocą analizy statycznej i dynamicznej przed przeniesieniem końcowej aktualizacji do środowiska produkcyjnego.

Powtarzalny i adaptacyjny proces

W miarę jak organizacja dojrzewa, dojrzewają też jej mechanizmy bezpieczeństwa. DevSecOps świetnie sprawdza się w przypadku powtarzalnych i adaptacyjnych procesów. Dzięki temu zabezpieczenia są stosowane spójnie w całym środowisku, gdy środowisko to zmienia się i dostosowuje do nowych wymagań. Kompleksowa implementacja DevSecOps obejmuje solidne środowiska automatyzacji, zarządzania konfiguracją, harmonizacji, kontenerów, niezmienialnej infrastruktury, a nawet przetwarzania bezserwerowego.

Sprawdzone procedury DevSecOps

Procedury DevSecOps powinny w naturalny sposób integrować mechanizmy zabezpieczeń w procesach tworzenia, dostarczania i eksploatacji oprogramowania.

Testowanie na wcześniejszych etapach

Testowanie na wcześniejszych etapach to mantra tworzenia, zabezpieczania i eksploatacji oprogramowania: Zachęca inżynierów oprogramowania do przenoszenia zabezpieczeń z fazy końcowej na początek procesu tworzenia i eksploatacji oprogramowania (dostarczania). W środowisku tworzenia, zabezpieczania i eksploatacji oprogramowania bezpieczeństwo jest integralną częścią procesu programowania już od samego początku. Organizacja stosująca metodykę DevSecOps włącza inżynierów i architektów cyberbezpieczeństwa do zespołu programistycznego. Ich zadaniem jest zapewnienie, że każdy komponent i element konfiguracji w stosie ma zastosowane poprawki, jest skonfigurowany w bezpieczny sposób i udokumentowany.

Testowanie na wcześniejszych etapach umożliwia zespołowi DevSecOps identyfikowanie zagrożeń i czynników ryzyka związanych z bezpieczeństwem na wczesnym etapie programowania i zapewnia, że te zagrożenia zostaną jak najszybciej usunięte. Zespół programistyczny myśli nie tylko o efektywnym budowaniu produktu, ale również implementuje zabezpieczenia podczas budowania.

Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to połączenie inżynierii i zgodności. Organizacje powinny zadbać o porozumienie między inżynierami tworzącymi oprogramowanie, zespołami operacyjnymi i zespołami ds. zachowania zgodności, aby upewnić się, że wszyscy w organizacji znają stan zabezpieczeń i stosują się do tych samych standardów.

Wszyscy pracownicy zaangażowani w proces dostarczania powinni znać podstawowe zasady zabezpieczania aplikacji, testowania ich zabezpieczeń i innych procedur z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa oraz 10 najważniejszych zagrożeń określonych przez fundację Open Web Application Security Project (OWASP). Programiści muszą zapoznać się z modelami wątków i kontrolami zgodności, a także wiedzieć, jak oceniać ryzyko i zagrożenie oraz implementować mechanizmy zabezpieczeń.

Kultura: komunikacja, ludzie, procesy i technologie

Dobre przywództwo sprzyja dobrej kulturze, która promuje zmiany w organizacji. W przypadku tworzenia, zabezpieczania i eksploatacji oprogramowania niezbędne jest prawidłowe przekazywanie informacji na temat odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa procesów i własności produktów. Tylko wtedy programiści i inżynierowie mogą stać się właścicielami procesów i wziąć odpowiedzialność za swoją pracę.

Zespoły ds. DevSecOps powinny utworzyć odpowiadający im system przy użyciu technologii i protokołów właściwych dla zespołu i bieżącego projektu. Ponieważ zespół może utworzyć środowisko przepływu pracy odpowiadające jego potrzebom, staje się interesariuszem zaangażowanym w wynik realizacji projektu.

Możliwość śledzenia, kontrola i widoczność

Implementacja funkcji umożliwiających śledzenie, kontrolę i zapewnienie widoczności w procesie tworzenia, zabezpieczania i eksploatacji oprogramowania pozwala uzyskać lepszy wgląd i bardziej bezpieczne środowisko:

  • Śledzenie pozwala na monitorowanie elementów konfiguracji w całym cyklu tworzenia oprogramowania do miejsca, w którym wymagania są implementowane w kodzie. Może to odgrywać kluczową rolę w strukturze kontroli organizacji, ponieważ pomaga w zapewnianiu zgodności z przepisami, ograniczaniu liczby błędów i zapewnianiu bezpieczeństwa kodu podczas tworzenia aplikacji, a także ułatwia obsługę kodu.
  • Kontrola jest ważna, aby zapewnić zgodność z mechanizmami kontrolnymi zabezpieczeń. Mechanizmy kontroli technicznych, proceduralnych i administracyjnych muszą podlegać audytowi, być dobrze udokumentowane i stosowane przez wszystkich członków zespołów.
  • Widoczność to dobra praktyka zarządzania, niezwykle ważna w środowisku tworzenia, zabezpieczania i eksploatacji oprogramowania. Dobra widoczność oznacza, że organizacja dysponuje solidnym systemem monitorowania służącym do pomiaru wydajności operacji, wysyłania alertów, zwiększania świadomości dotyczącej zmian i cyberataków w momencie ich występowania oraz podziału odpowiedzialności w całym cyklu życia projektu.

DevSecOps a IBM

Organizacje, które używają narzędzi oraz procedur tworzenia, zabezpieczania i eksploatacji oprogramowania, budują mocny fundament dla transformacji cyfrowej i modernizacji swoich aplikacji, który będzie konieczny w miarę rosnących potrzeb automatyzacji operacji biznesowych i IT.

Przejście w kierunku większej automatyzacji powinno rozpocząć się od małych, udanych projektów, które następnie można skalować i optymalizować pod kątem innych procesów i w innych częściach organizacji.

Współpracując z IBM, uzyskasz dostęp do opartych na sztucznej inteligencji możliwości automatyzacji, w tym gotowych przepływów pracy, dzięki którym zapewnisz inteligentne procesy w ramach usług IT. W konsekwencji pozwoli to zespołom na skoncentrowanie się na najważniejszych problemach IT i szybszym wprowadzaniu innowacji.

IBM oferuje również pakiet narzędzi i usług gotowych do użycia w środowisku tworzenia, zabezpieczania i eksploatacji oprogramowania, które umożliwiają stosowanie potoków bezpiecznego dostarczania ciągłego, zintegrowanego testowania zabezpieczeń i potoków dostarczania stworzonych z myślą o chmurze.

Wykonaj kolejny krok:

  • Automatyzuj wdrażanie oprogramowania, przejmij kontrolę nad złożonymi cyklami wydawania, przyspieszaj proces wydawania i zwiększaj jakość produktu dzięki IBM® UrbanCode®.
  • Zwiększaj sprawność działania przedsiębiorstwa, skracaj cykle wydawania i zwiększaj cyberbezpieczeństwo dzięki IBM DevOps, DevOps Insights i IBM Cloud Pak® for Applications (z opcjonalnym dodatkiem do tworzenia i eksploatacji oprogramowania).
  • Dowiedz się, jak można umieścić sztuczną inteligencję w centrum operacji IT dzięki produktowi IBM Cloud Pak for Watson AIOps, który eliminuje konieczność stosowania wielu paneli kontrolnych przez przesyłanie informacji i rekomendacji bezpośrednio do przepływów pracy zespołu w celu przyspieszenia reagowania na incydenty.
  • Zarejestruj się, aby pobrać raport firmy Gartner i dowiedzieć się, jak przygotować swoje operacje IT na przyszłość za pomocą sztucznej inteligencji.
  • Pobierz infografikę IBM Cloud® (PDF, 464 kB), która pokazuje korzyści płynące z opartej na sztucznej inteligencji automatyzacji operacji IT.

Załóż konto IBM Cloud już dzisiaj.