InfoSphere® Information Server on Cloud

InfoSphere Information Server on Cloud to w pełni konfigurowalna, kompleksowa platforma integracji danych oparta na infrastrukturze IBM Cloud. Zapewnia elastyczność i skalowalność strategii informacyjnej przedsiębiorstwa.

Korzyści

Rozszerzenie infrastruktury ETL (wyodrębniania, transformacji i ładowania)

Poszerz swoje środowisko integracyjne albo przejdź na środowisko z elastycznymi opcjami wdrażania, dostępne w modelu subskrypcji.

Budowanie środowisk ad hoc

Zwiększ swoją zdolność do szybkiego tworzenia nowych środowisk na potrzeby programowania i testowania ad hoc lub krótkotrwałych projektów.

Realizacja nowych projektów w chmurze

Działaj od początku w chmurze bez konieczności tworzenia środowiska lokalnego. Skróć czas osiągania korzyści i zmniejsz obciążenia administracyjne.

Najważniejsze funkcje

Kompleksowa integracja danych

Liczne opcje tworzenia pakietów znacznie ułatwiają kompleksową integrację danych w celu zapewnienia dostępu do zaufanych i nadzorowanych informacji.

Standaryzacja i weryfikacja danych

Wykorzystaj elastyczne środowisko zorientowane na potrzeby biznesowe w celu dostosowania procesów standaryzacji danych do wymagań przedsiębiorstwa.

Skalowalne funkcje ETL

Przetwarzanie równoległe bez górnego limitu przepustowości i wydajności umożliwia transformację i agregację dowolnego woluminu danych.

Wersje produktu InfoSphere® Information Server on Cloud

Klient chmury

Komplementarny system kliencki, który zapewnia obsługę wielu jednocześnie pracujących użytkowników.

Postaw pierwsze kroki na platformie Information Server on Cloud już dziś

Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb w zakresie danych. Skontaktuj się z przedstawicielem lub partnerem, dzwoniąc pod numer 800-426-4968.