Czym jest Informix?

IBM Informix® to bezpieczna, gotowa do wbudowania baza danych, która została zoptymalizowana pod kątem obsługi danych przetwarzania transakcyjnego OLTP i generowanych przez internet rzeczy. Informix oferuje wyjątkową możliwość bezproblemowej integracji technologii SQL, NoSQL/JSON, szeregów czasowych i danych przestrzennych. Wśród czterech dostępnych wersji każdy — od twórców aplikacji po globalne przedsiębiorstwa — znajdzie rozwiązanie oferujące niezawodność, elastyczność, intuicyjność i niski całkowity koszt użytkowania.

Funkcje

Laptop Iconography

Analizy w czasie rzeczywistym

Pojedyncza platforma Informix ułatwia wykorzystanie obciążeń transakcyjnych do zdobywania potrzebnych wyników analiz zgodnie z potrzebami firmy.

Stop-clock iconography

Szybkie, zawsze dostępne transakcje

IBM Informix ułatwia obsługę newralgicznych dla działalności środowisk, ponieważ zapewnia dostęp do technologii HADR (High Availability Data Replication), zdalnych dodatkowych serwerów rezerwowych baz danych (Remote Secondary Standby Database Servers) i dodatkowego serwera dysków współużytkowanych (Shared Disk Secondary Server). Funkcja Flexible Grid umożliwia również obsługę kroczących aktualizacji bez jakichkolwiek przestojów.

Data analytics laptop iconography

Łatwiejsze zarządzanie danymi

Informix oferuje funkcje ułatwiające wdrożenie, takie jak „inteligentne wyzwalacze”, które wprowadzają przetwarzanie danych sterowane zdarzeniami i aktywne powiadomienia dotyczące baz danych, nie modyfikując w żaden sposób ich schematu. Dzięki temu możesz zautomatyzować zarządzanie danymi i skupić się na najważniejszych obszarach biznesowych.

money bank iconography

Prostota

Dzięki cichej instalacji i niewielkim rozmiarom — wymagane jest tylko 100 Mb pamięci roboczej — Informix to platforma prosta i niepowodująca zakłóceń. Funkcje samozarządzania sprawiają, że świetnie sprawdza się ona jako wbudowane rozwiązanie do zarządzania danymi. Przygotowanie i uruchomienie platformy Informix to kwestia minut, a nie dni.

W centrum uwagi

IBM Informix on Cloud

IBM Informix on Cloud oferuje wszystkie funkcje wersji do wdrożenia lokalnego. Uruchamiaj zapytania i obciążenia OLTP w zoptymalizowanej instancji i wykorzystaj akcelerator hurtowni danych Informix, by przyspieszyć obsługę zapytań do pamięci wewnętrznej, wykorzystywanych do analiz predykcyjnych. Informix pozwoli Ci uniknąć kosztów, złożoności i ryzyka, które wiążą się z zarządzaniem własną infrastrukturą.

Produkty

Informix Advanced Workgroup Edition

IBM Informix Advanced Workgroup Edition oferuje małym i średnim firmom, których liderzy szukają gotowych do użycia rozwiązań, optymalną sprawność hurtowni danych. Rozwiązanie to obejmuje produkt Informix Warehouse Accelerator, nieograniczoną liczbę węzłów klastra replikacji i dwa dowolnego typu węzły klastra o wysokiej dostępności. Ta wersja jest ograniczona do 16 rdzeni i maksymalnie 48 GB pamięci operacyjnej.

Informix Enterprise Edition

Rozwiązanie Informix Enterprise Edition oferuje wszystkie poza narzędziem Informix Warehouse Accelerator funkcje produktu Informix na każdej z obsługiwanych platform programistycznych i wdrożeniowych. Dzięki temu wersja Enterprise Edition zapewnia nieograniczoną skalowalność i pełny zestaw mechanizmów obsługi architektury grid i replikacji. Jako opcja dostępna jest funkcja kompresji danych w pamięci masowej.

Informix Express Edition

IBM Informix Express Edition to idealne rozwiązanie dla zewnętrznych twórców aplikacji, którzy chcą mieć w swoich produktach wbudowaną bazę danych. Ta wersja jest dostępna dla wszystkich obsługiwanych platform. Produkt obsługuje maksymalnie cztery węzły i 8 GB pamięci RAM, a replikacja jest w nim ograniczona do dwóch węzłów (wyłącznie głównych) i jednego dodatkowego dowolnego typu klastra o wysokiej dostępności.

Informix Developer Edition

IBM Informix Developer Edition to bezpłatna wersja, która oferuje niemal wszystkie funkcje produktu Informix do indywidualnego tworzenia, testowania i prototypowania aplikacji. Stanowi bezpieczne środowisko programowania i testowania aplikacji bazujących na językach i technologiach C, C++, Microsoft.NET, Java, Ruby on Rails, Perl i 4GL. W tej wersji obowiązuje ograniczenie do jednego procesora, 1 GB pamięci wewnętrznej i 8 GB pamięci masowej. Produkt może być stosowany wyłącznie do prac programistycznych.

IBM Informix Software Development Kit

IBM Informix Client Software Development Kit to zestaw narzędzi, które służą do tworzenia i uruchamiania aplikacji klienckich łączących się z serwerem bazy danych IBM Informix. 

IBM Informix Java™ Database Connectivity

IBM Informix Java Database Connectivity to zdefiniowana przez JavaSoft specyfikacja standardowego interfejsu API umożliwiającego programom napisanym w języku Java uzyskiwanie dostępu do systemów zarządzania bazami danych.

Osiągnięcia klientów

Porównywaliśmy oprogramowanie IBM Informix z tradycyjnymi relacyjnymi bazami danych i decyzja była oczywista. To platforma, dzięki której nasze rozwiązanie jest możliwe.

— Daniel Kallestad, założyciel, Targeted Grain Management

Skontaktuj się ze specjalistą

Bezpłatna, indywidualna rozmowa z ekspertem IBM

Dowiedz się, dlaczego IBM Informix do bezpieczna, gotowa do wbudowania baza danych zoptymalizowana pod kątem obciążeń OLTP i internetu rzeczy.