Czym jest Informix?

IBM Informix® to bezpieczna, gotowa do wbudowania baza danych, która została zoptymalizowana pod kątem obsługi danych przetwarzania transakcyjnego OLTP i generowanych przez internet rzeczy. Informix oferuje wyjątkową możliwość bezproblemowej integracji technologii SQL, NoSQL/JSON, szeregów czasowych i danych przestrzennych. Wśród czterech dostępnych wersji każdy — od twórców aplikacji po globalne przedsiębiorstwa — znajdzie rozwiązanie oferujące niezawodność, elastyczność, intuicyjność i niski całkowity koszt użytkowania.

Funkcje

Laptop Iconography

Analizy w czasie rzeczywistym

Pojedyncza platforma Informix ułatwia wykorzystanie obciążeń transakcyjnych do zdobywania potrzebnych wyników analiz zgodnie z potrzebami firmy.

Stop-clock iconography

Szybkie, zawsze dostępne transakcje

IBM Informix ułatwia obsługę newralgicznych dla działalności środowisk, ponieważ zapewnia dostęp do technologii HADR (High Availability Data Replication), zdalnych dodatkowych serwerów rezerwowych baz danych (Remote Secondary Standby Database Servers) i dodatkowego serwera dysków współużytkowanych (Shared Disk Secondary Server). Funkcja Flexible Grid umożliwia również obsługę kroczących aktualizacji bez jakichkolwiek przestojów.

Data analytics laptop iconography

Łatwiejsze zarządzanie danymi

Informix oferuje funkcje ułatwiające wdrożenie, takie jak „inteligentne wyzwalacze”, które wprowadzają przetwarzanie danych sterowane zdarzeniami i aktywne powiadomienia dotyczące baz danych, nie modyfikując w żaden sposób ich schematu. Dzięki temu możesz zautomatyzować zarządzanie danymi i skupić się na najważniejszych obszarach biznesowych.

money bank iconography

Prostota

Dzięki cichej instalacji i niewielkim rozmiarom — wymagane jest tylko 100 Mb pamięci roboczej — Informix to platforma prosta i niepowodująca zakłóceń. Funkcje samozarządzania sprawiają, że świetnie sprawdza się ona jako wbudowane rozwiązanie do zarządzania danymi. Przygotowanie i uruchomienie platformy Informix to kwestia minut, a nie dni.

W centrum uwagi

IBM Informix on Cloud

IBM Informix on Cloud oferuje wszystkie funkcje wersji do wdrożenia lokalnego. Uruchamiaj zapytania i obciążenia OLTP w zoptymalizowanej instancji i wykorzystaj akcelerator hurtowni danych Informix, by przyspieszyć obsługę zapytań do pamięci wewnętrznej, wykorzystywanych do analiz predykcyjnych. Informix pozwoli Ci uniknąć kosztów, złożoności i ryzyka, które wiążą się z zarządzaniem własną infrastrukturą.

Produkty

Informix Advanced Workgroup Edition

IBM Informix Advanced Workgroup Edition oferuje małym i średnim firmom, których liderzy szukają gotowych do użycia rozwiązań, optymalną sprawność hurtowni danych. Rozwiązanie to obejmuje produkt Informix Warehouse Accelerator, nieograniczoną liczbę węzłów klastra replikacji i dwa dowolnego typu węzły klastra o wysokiej dostępności. Ta wersja jest ograniczona do 16 rdzeni i maksymalnie 48 GB pamięci operacyjnej.

Informix Enterprise Edition

Rozwiązanie Informix Enterprise Edition oferuje wszystkie poza narzędziem Informix Warehouse Accelerator funkcje produktu Informix na każdej z obsługiwanych platform programistycznych i wdrożeniowych. Dzięki temu wersja Enterprise Edition zapewnia nieograniczoną skalowalność i pełny zestaw mechanizmów obsługi architektury grid i replikacji. Jako opcja dostępna jest funkcja kompresji danych w pamięci masowej.

Informix Express Edition

IBM Informix Express Edition to idealne rozwiązanie dla zewnętrznych twórców aplikacji, którzy chcą mieć w swoich produktach wbudowaną bazę danych. Ta wersja jest dostępna dla wszystkich obsługiwanych platform. Produkt obsługuje maksymalnie cztery węzły i 8 GB pamięci RAM, a replikacja jest w nim ograniczona do dwóch węzłów (wyłącznie głównych) i jednego dodatkowego dowolnego typu klastra o wysokiej dostępności.

Informix Developer Edition

IBM Informix Developer Edition to bezpłatna wersja, która oferuje niemal wszystkie funkcje produktu Informix do indywidualnego tworzenia, testowania i prototypowania aplikacji. Stanowi bezpieczne środowisko programowania i testowania aplikacji bazujących na językach i technologiach C, C++, Microsoft.NET, Java, Ruby on Rails, Perl i 4GL. W tej wersji obowiązuje ograniczenie do jednego procesora, 1 GB pamięci wewnętrznej i 8 GB pamięci masowej. Produkt może być stosowany wyłącznie do prac programistycznych.

IBM Informix Software Development Kit

IBM Informix Client Software Development Kit to zestaw narzędzi, które służą do tworzenia i uruchamiania aplikacji klienckich łączących się z serwerem bazy danych IBM Informix. 

IBM Informix Java™ Database Connectivity

IBM Informix Java Database Connectivity to zdefiniowana przez JavaSoft specyfikacja standardowego interfejsu API umożliwiającego programom napisanym w języku Java uzyskiwanie dostępu do systemów zarządzania bazami danych.

Zasoby

IBM Informix: biały łabędź

Bloor Research sprawdza właściwości, dzięki którym użytkownicy platformy Informix mogą spać spokojnie: wysoka dostępność, odporność, usuwanie skutków awarii lub katastrof, proste administrowanie itp. Poznaj nowe funkcje platformy Informix, które umożliwiają wykorzystanie łańcucha bloków i innych nowych rozwiązań.

IBM Informix on Cloud

Poznaj korzyści wynikające z wdrożenia platformy IBM Informix w chmurze lub środowisku hybrydowym. W tym opracowaniu wyjaśniono, w jaki sposób rozwiązanie Informix on Cloud zapewnia wysoko wydajny mechanizm dostępny w środowisku lokalnym i umożliwiający korzystanie z kompleksowego środowiska hybrydowego, „w którym chmurowe i lokalne aplikacje i dane są ze sobą sprawnie zintegrowane”.

Osiągnięcia klientów

Kognitywne narzędzia do zarządzania żywnością: zarządzanie zbożem

30% produkowanych zbóż psuje się i marnuje. IBM Informix usprawnia zarządzanie zasobami, dzięki czemu rolnicy mogą zmniejszyć straty, usprawnić produkcję i zwiększyć swoje zyski. Zobacz, co łączy jedzenie i danie, i dowiedz się więcej o kognitywnych narzędziach do zarządzania żywnością, opartych na rozwiązaniu IBM Informix.

SmartAxiom

SmartAxiom wykorzystuje głęboko wbudowane oprogramowanie, które za pomocą zdecentralizowanego łańcucha bloków chroni dane i urządzenia działające w internecie rzeczy Przekonaj się, jak dzięki rozwiązaniu IBM Informix zespołom udało się skrócić tworzenie aplikacji o 30% i uruchamiać oprogramowanie do baz danych o 20% szybciej, ograniczając przy tym ryzyko kosztownych przestojów.

Petrosoft

Zobacz, w jaki sposób inteligentne urządzanie i analizowanie danych za pomocą rozwiązania IBM Informix ułatwiają firmie Petrosoft przeprowadzenie transformacji sektora sprzedaży detalicznej paliwa. Od zwiększania bezpieczeństwa po większą rentowność — inteligentne wykorzystanie danych pozwala wprowadzać zmiany w tej wymagającej branży i pomaga firmie Petrosoft w rozszerzeniu swojej działalności do 100000 inteligentnych urządzeń i 27 krajów na całym świecie przed końcem 2018 roku.

GreenCom Networks

GreenCom wykorzystuje dane z czujników i rozwiązanie IBM Informix do analizowania wielu źródeł energii i zarządzania nimi. Takie informacje pozwalają zmaksymalizować efektywność energetyczną i ułatwiają oszczędzanie energii na wielu poziomach — od budynku przez sieć energetyczną po sam rynek energetyczny — dzięki czemu firma GreenCom może oferować pakiety „energii jako usługi”, które umożliwiają konsumentom wprowadzenie oszczędności na poziomie nawet 30%.

Porównywaliśmy oprogramowanie IBM Informix z tradycyjnymi relacyjnymi bazami danych i decyzja była oczywista. To platforma, dzięki której nasze rozwiązanie jest możliwe.

Daniel Kallestad, założyciel, Targeted Grain Management

Skontaktuj się ze specjalistą

Bezpłatna, indywidualna rozmowa z ekspertem IBM

Dowiedz się, dlaczego IBM Informix do bezpieczna, gotowa do wbudowania baza danych zoptymalizowana pod kątem obciążeń OLTP i internetu rzeczy.