הצהרת הפרטיות של יבמ

הצהרת פרטיות זו תקפה החל מתאריך 1 בדצמבר 2020.
 

הגירסה הקודמת של הצהרת פרטיות זו זמינה כאן . חברת יבמ מכירה בחשיבות ההגנה על המידע האישי שלך ומחויבת לעבד אותו באופן אחראי בהתאמה עם חוקי הגנת מידע

ישימים בכל המדינות שבהן יבמ פועלת.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את נוהגי הפרטיות הכלליים החלים על המידע האישי שנאסף על ידינו, על אופן השימוש במידע זה ועל האנשים שעמם אנו משתפים את המידע אודות צרכנים ולגבי אנשים נוספים שנמנים על הלקוחות, השותפים העסקיים, הספקים והארגונים הנוספים שעמם מקיימת יבמ קשרים עסקיים או שעמם שוקלת יבמ לקיים קשרים עסקיים. נוסף לכך, הצהרת פרטיות זו אינה חלה במקרים בהם יבמ מעבדת מידע אישי בשם לקוחות לתועלתם שלהם ותחת שליטתם (כ"מעבד מידע"), כגון שירותי ענן או יישומים ("אפליקציות").  היא עשויה לחול על איסוף של מידע הקשור למשתמשים מורשים בשירותים כאלה עד ובמידה שיבמ מעבדת מידע זה למטרותיה (כ"בעל שליטה במידע").

הצהרת הפרטיות הזו משלימה את הצהרת הפרטיות המקוונת של יבמ, שמספקת מידע נוסף בהקשר החיבור המקוון, לרבות גיוס. אנו עשויים לספק מידע נוסף או מידע יותר ספציפי על האיסוף או השימוש במידע אישי באתרי אינטרנט או על מידע שקשור למוצר או שירות מסוים.

מדוע וכיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך
אנו אוספים את המידע האישי שלך כאדם פרטי למגוון מטרות, לרבות המטרות הבאות:

 • גישה ושימוש באתרי אינטרנט ושירותים מקוונים נוספים (לרבות "אפליקציות")
  עם הכניסה לכל אחד מאתרי האינטרנט שלנו, או בעת השימוש בשירות מקוון (כאשר הפניות לשירותים מקוונים כוללות יישומים למחשבים או להתקנים ניידים או "אפליקציות"), אנו נתעד את המידע הנדרש כדי לספק לך גישה להפעלת אתר האינטרנט כדי שנוכל לעמוד בדרישות האבטחה ובדרישות המשפטיות בכל הקשור להפעלת האתר, כגון סיסמאות, כתובות IP והגדרות דפדפן. כמו כן, יבוצע איסוף מידע אודות הפעילויות שתבצע במהלך הביקור באתר כדי להתאים אישית את חוויית הגלישה באתר האינטרנט, לרבות תיעוד ההעדפות וההגדרות שלך, וכדי לאסוף סטטיסטיקות שיעזרו לנו לשפר ולפתח את אתרי האינטרנט, המוצרים ואת השירותים שלנו.
 • מתן תגובה לבקשתך לקבלת מידע, הזמנה או תמיכה

  כאשר אתה יוצר עמנו קשר (באופן מקוון או בלתי מקוון) בכל הנוגע לבקשת מידע, להזמנת מוצר או שירות, לאספקת תמיכה או להשתתפות בפורום או בכלי חישוב חברתי אחר, אנו אוספים מידע נדרש כדי למלא את בקשתך, להעניק לך גישה למוצר או לשירות, לספק לך תמיכה ולהיות מסוגלים ליצור איתך קשר. לדוגמה, אנו אוספים מידע כגון שמך, פרטים ליצירת קשר, פרטים לגבי בקשתך וההסכם שלך איתנו, ולגבי המימוש, האספקה והנפקת החשבונית עבור ההזמנה שלך, ואנו עשויים אף לכלול מידע לגבי סקר שביעות רצון ללקוחות . אנו שומרים את המידע למטרות ניהול, הגנה על זכויותינו ובכל הקשור לקשר שלנו איתך.

  כאשר אתה מספק את שמך ואת פרטי הקשר שלך כדי להירשם בהקשר של בקשה מסוג זה, הרישום עשוי לשמש לצורך זיהוי בביקור הבא שלך באתרי האינטרנט שלנו. לצורך הזמנת מרבית השירותים והמוצרים שלנו אתה נדרש להיות רשום עם IBMid. הרישום עשוי גם לאפשר לך להתאים אישית את הגדרות הפרטיות שלך ולבצע עליהן בקרה.

 •  אופן השימוש שלך בשירותי הענן של יבמ (IBM Cloud)

  אנו אוספים מידע אודות השימוש שלך בשירותי הענן של יבמ כדי לספק לך מאפייני מוצר להפעלה ולשיפור של חוויית המשתמש, להתאמת האינטראקציות שלנו מולך, ליידוע הלקוחות שלנו על השימוש הכולל בשירותים, לאספקה, לשיפור ולפיתוח המוצרים והשירותים שלנו. לקבלת פרטים לגבי הטכנולוגיות שבהן אנו משתמשים,

  המידע האישי שנאסף על-ידינו, כמו גם אופן הבקרה או החסימה של המעקב או אופן מחיקת קבצי Cookies, עבור אל הצהרת הפרטיות המקוונת של יבמ.

 • יצירת קשר עם עובדים של לקוחות, לקוחות פוטנציאליים, שותפים וספקים
  כחלק מהקשר שלנו עם הלקוחות, הלקוחות הפוטנציאליים, השותפים והספקים שלנו הם מספקים לנו מידע לגבי אנשי קשר עסקיים )כגון שם, פרטי איש קשר עסקי, משרה או תואר של העובדים, הקבלנים, היועצים והמשתמשים המורשים שלהם( למטרות כגון ניהול חוזים, מימוש, אספקה של מוצרים ושירותים, אספקת תמיכה, הנפקת חשבוניות וניהול של שירותים או של הקשר.
 • פרטי מבקרים אנו רושמים אנשים שמבקרים באתרים ובמיקומים שלנו (שם, זיהוי ופרטי איש קשר עסקי) ומשתמשים בפיקוח
  צילומי מסיבות אבטחה ובטיחות של אנשים ושל חפציהם, כמו גם למטרות רגולטוריות.
 • שיווק
  רוב המידע שאנו אוספים לגביך מגיע מהאינטראקציות הישירות שלנו איתך. כאשר אתה נרשם לאירוע אנו עשויים לאסוף מידע (מקוון ובלתי מקוון) הקשור לארגון האירוע, ובמהלך האירוע אנו עשויים לאסוף מידע לגבי השתתפות במפגשים ותוצאות סקרים. אנו משלבים את המידע האישי שאנו אוספים לפיתוח ניתוח מצטבר ואינטליגנציה עסקית לצורך התפעול העסקי שלנו ולמטרות שיווקיות. באפשרותך לבחור לקבל מידע באמצעות דוא"ל, טלפון או דואר לגבי המוצרים והשירותים שלנו. בעת הביקור באתרי האינטרנט או בעת השימוש בשירותים שלנו אנו עשויים לספק לך מידע מותאם אישית. תוכל לבטל את ההרשמה לקבלת תקשורת מותאמת אישית מיבמ על-ידי עדכון העדפות התקשורת השיווקית שלך כאן. עבור מינויים, אנא עקוב אחר הוראות ביטול המינוי המופיעות בתחתית כל הודעת דוא"ל. מידע נוסף ניתן למצוא בהצהרת הפרטיות המקוונת של יבמ.

בכל מקום שבו מאוזכר השימוש במידע האישי שלך בכל הנוגע לבקשה, הזמנה, עסקה או הסכם ( או ההכנה לאלו) או לאספקת שירותים שביקשת (לרבות אתר אינטרנט), אנו עושים זאת מכיוון שהדבר נדרש לביצוע ההסכם מולך.

בכל מקום שבו מאוזכר השימוש במידע האישי שלך בהקשר של שיווק, שיפור או פיתוח מוצרים ושירותים שלנו מסיבות הקשורות לאבטחה ולבטיחות, או בהקשר של דרישות רגולטוריות מעבר לדרישות הקשורות להסכם או לבקשה שלך, הדבר נעשה על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו, של צדדים שלישיים או בהסכמתך. כאשר אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך הכפוף לחקיקה בנושא פרטיות באיחוד האירופי, עשויות להיות לכך השלכות על הזכויות שלך.

שיתוף מידע אישי

כארגון גלובלי המציע טווח רחב של מוצרים ושירותים הכולל תהליכים עסקיים, מבני ניהול ומערכות טכניות חוצי גבולות, מיישמת חברת יבמ קווי מדיניות גלובליים, יחד עם תקנים והליכים לצורך מתן הגנה עקבית למידע אישי. בתור חברה גלובלית, אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם החברות הבנות שלנו ולהעביר אותו למדינות בעולם שבהן אנו עושים עסקים בכפוף להצהרת פרטיות זו.

הגישה למידע האישי בין חברות בנות שנמצאות בשליטת יבמ ניתנת על בסיס מי-שצריך-לדעת לאנשים שמידע זה נחוץ להם למטרות שלשמן גישה זו ניתנת. במקרים מסוימים, חברת יבמ משתמשת בספקים שנמצאים במגוון מדינות לצורך איסוף, שימוש, ניתוח ועיבוד מידע אישי מטעמה.

במקרים מתאימים, יבמ עשויה לשתף את המידע האישי שלך עם שותפים מסוימים שיעזרו לנו לספק לך או לחברה שבה אתה עובד מוצרים ושירותים, או כדי לענות על דרישותיך, או אם הדבר נעשה בהסכמתך. בעת בחירת הספקים והשותפים שלנו אנו מביאים בחשבון את תהליכי הטיפול שלהם במידע.

אם תתקבל החלטה על-ידי יבמ למכור, לקנות, למזג או לארגן מחדש עסקים במדינות מסוימות, עסקה זו עשויה לכלול גילוי של מידע אישי לרוכשים בפועל או לרוכשים עתידיים, או קבלה של מידע מסוג זה ממוכרים. חברת יבמ נוהגת לדרוש הגנה הולמת על מידע אישי בעסקאות מסוג זה.

שים לב לכך שבנסיבות מסוימות, מידע אישי עשוי להיות כפוף לגילוי לרשויות ממשלתיות בעקבות הליכים שיפוטיים, צו בית משפט או תהליכים משפטיים. אנו עשויים לשתף את המידע שלך כדי להגן על הזכויות או על הרכוש של יבמ, של השותפים

העסקיים שלנו, של הספקים, של הלקוחות או של אנשים אחרים כאשר אנו סבורים שזכויות או רכוש מסוג זה נפגעו או עשויים להיפגע.

העברות בינלאומיות

יבמ, בהיותה חברה בינלאומית, מעורבת במספר רב של העברות מידע אישי בין חברות בנות שונות, כמו גם צדדים שלישיים הממוקמים במדינות שעמם אנו מקיימים קשרים עסקיים. מדינות מסוימות החילו הגבלות העברה על מידע אישי, שעבורן יבמ נוקטת במגוון אמצעים, לרבות:

 • ככל שיידרש, יבמ תיישם סעיפי חוזה סטנדרטיים שאושרו על-ידי הנציבות האירופית, או סעיפי חוזה דומים בתחומי שיפוט אחרים. הדבר כולל העברות לספקים או לצדדים שלישיים אחרים. ניתן לבקש העתק של סעיפי החוזה הסטנדרטיים של האיחוד האירופי כאן.
 • יבמ עומדת במערכת חוקי הפרטיות חוצי הגבולות שלAPEC ‏(CBPR).
 • בעוד שלא ניתן עוד להשתמש במסגרת Privacy Shield של האיחוד האירופי-ארה"ב ושל שוויץ-ארה"ב או להסתמך עליה לצורך העברת מידע אישי, יבמ ממשיכה לעמוד בכל ההתחייבויות של מסגרת Privacy Shield של האיחוד האירופי-ארה"ב ושל מסגרת Privacy Shield של שוויץ-ארה"ב. מידע נוסף זמין כאן: IBM Privacy Shield Privacy Policy ו- US Department of Commerce.

דיוק ואבטחת מידע

בכוונתנו להגן על המידע האישי שלך ולשמור על דיוקו. יבמ מיישמת אמצעי הגנה פיזיים, אדמיניסטרטיביים וטכניים סבירים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש והפצה לא מורשים. לדוגמה, אנו מצפינים מידע אישי רגיש מסוים כגון מידע על כרטיסי אשראי כאשר אנו מעבירים מידע כגון זה באינטרנט. כמו-כן, אנו דורשים מהספקים שלנו להגן על מידע כאמור מפני גישה, שימוש והפצה שאינם מורשים.

תקופת החזקה

אנו לא נשמור מידע אישי מעבר לזמן הנדרש לעמידה במטרות שבעבורן הוא עובד, לרבות אבטחת העיבוד המתאימה להתחייבויות המשפטיות והרגולטוריות )לדוגמה, מונחי ביקורת, חשבונאות והחזקה סטטוטורית(, טיפול במחלוקות והקמה, ביצוע או הגנה על תביעות משפטיות במדינות בהן אנו עושים עסקים.

מכיוון שהנסיבות עשויות להשתנות כתלות בהקשר ובשירותים, המידע שמסופק בהצהרת הפרטיות המקוונת או המידע שמסופק בהודעה ספציפית עשוי לספק מידע מפורט יותר על מונחי ההחזקה הישימים.

 

כיצד ליצור איתנו קשר

אם לך שאלה שקשורה להצהרת פרטיות זו, צור איתנו קשר באמצעות טופס זה. ההודעה שלך תועבר לגורם המתאים בצוות פרטיות המידע של יבמ, כגון קציני הגנת המידע או חברי הצוות שלהם.

כאשר רלבנטי, בעל השליטה (controller) על המידע האישי שלך הוא International Business Machines Corporation , 1 North Castle Drive, Armonk, New York, United States, (חברת IBM), אלא אם צוין אחרת. כאשר חברת יבמ או חברה בבעלותה נדרשת בכפוף לחוקי הגנת מידע למנות נציג משפטי באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בבריטניה, הנציג עבור ה-EEA הינו IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, The Netherlands, והנציג עבור בריטניה הינו IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, United Kingdom.

חברת יבמ לא משמשת כבעל שליטה (controller) במצבים כגון:

 •  מידע אישי מעובד במסגרת יחסים חוזיים, או בעת כניסה ליחסים חוזיים עם חברת בת

ספציפית של יבמ. במקרה כזה, בעל השליטה (controller) במידע האישי הוא חברה קבלנית של יבמ, שהיא היישות המשפטית מולה ייחתם החוזה על-ידך או על-ידי מעסיקך.

 • מידע אישי נאסף באתר הפיזי או במיקום של חברה בת של יבמ. במקרה כזה, חברת בת זו היא בעל השליטה (controller) של המידע האישי.

הזכויות שלך

אתה יכול לבקש גישה, לעדכן, לתקן, ובמקרים מסוימים למחוק את המידע האישי שלך. כמו כן, יש לך זכות להתנגד לשיווק ישיר. אתה יכול לגשת לתהליך הגשת הבקשה כאן.

ייתכן שיש לך זכויות נוספות לפי החוק המקומי החל על תהליך העיבוד. ניתן למצוא מידע נוסף כאן.

הזכות להגיש תלונה

במקרה בו אתה סבור שתהליך עיבוד המידע האישי שלך אינו עומד בחוקי הגנת המידע החלים, באפשרותך להגיש תלונה:

 •  באופן ישיר מול חברת יבמ באמצעות טופס זה.
 • מול הרשות האמונה על הגנת המידע. ניתן למצוא את השם ואת הפרטים של איש הקשר של רשויות הגנת המידע באיחוד האירופי כאן.

שינויים בהצהרות הפרטיות שלנו

מעת לעת אנו רשאים לעדכן את הצהרת הפרטיות הזו על מנת לשקף שינויים בנוהלי מדיניות המידע. גירסה מעודכנת של הצהרת הפרטיות תפורסם כאן, עם תאריך עדכון הגירסה. אנא בקרו חזרה ובדקו מעת לעת לגבי שינויים או עדכונים כאמור. אם נערוך שינויים מהותיים להצהרת הפרטיות, אנו נפרסם הודעה בראש דף זה למשך 30 יום. בהמשך שימוש באתר האינטרנט שלנו לאחר ששינויים אלו כאמור נכנסו לתוקף, אנו מבינים כי קראת והבנת את השינויים.

 

הצהרות וכללי מדיניות אחרים בנושאי פרטיות