IT Infrastructure

Veilige gegevensopslag en digitaal vertrouwen: een stimulans voor bredere transformatie

Share this post:

 

Vertrouwen moet je verdienen. Dat geldt vooral in de digitale wereld en voor de overheid en publieke instanties.

Overheidsorganisaties werken met enorm veel gevoelige persoonsgegevens die de burger hun toevertrouwde. Dat vertrouwen is nodig voor succesvolle hervormingen en initiatieven in het publieke domein. En het is essentieel voor een efficiënte uitvoering van beleidsmaatregelen en investeringen in economische ontwikkeling en sociaal welzijn.

 

Doelwit van cyberaanvallen

Hoewel burgers hun gegevens makkelijker toevertrouwen aan openbare instellingen, beseffen ze ook dat die instanties daardoor het doelwit worden van cyberaanvallen. Daarom is het enorm belangrijk dat de overheid de persoonsgegevens van haar burgers streng beveiligt. Zo stelt de overheid een voorbeeld voor bedrijven, door te voldoen aan de veranderende (inter)nationale regels.

Uit een studie uit 2019 naar cyberaanvallen blijkt dat 16% van alle datalekken ontstond bij diensten van de overheid. 52% van de inbreuken had te maken met hacken en 71% van deze aanvallen was financieel gemotiveerd[1]. Uit die cijfers kun je concluderen dat de overheid en overheidsorganisaties niet aan de normen voldoen. Het vertrouwen wordt dan ook in twijfel getrokken.

 

De kosten van bescherming en beveiliging

Dat de resultaten zo slecht uitvallen is begrijpelijk. Een grondig privacybeleid voor gegevensbescherming implementeren vraagt véél tijd en geld. Er zijn niet enkel organisatorische, maar ook technologische maatregelen nodig. En daar zijn aanzienlijke kosten aan verbonden. Dat geldt niet alleen voor de overheid, ook voor ondernemingen die te veel persoonsgegevens bezitten. Hoe meer gegevens, hoe moeilijker het is om alles samen te brengen en te beschermen. Dat zet de deur open voor cyberaanvallen. Hoewel de redenen begrijpelijk zijn, hoeft de burger ze niet te accepteren. Tenslotte vertrouwde hij of zij de overheid.

 

Rem op innovatie en investering

Doordat het de overheid blijkbaar niet lukt om onze gegevens degelijk te beveiligen tegen aanvallen, hebben de mensen alsmaar minder vertrouwen. Daardoor zullen bedrijven en particulieren aarzelen om te investeren, innoveren of werkgelegenheid te creëren. En laten dat nu net de bestaansredenen van ondernemingen zijn. Bovendien zijn burgers en ondernemingen zelf minder geneigd om de regels na te leven. Waarom zouden ze, als zelfs de overheid dat niet doet?

 

Privacywetgeving als drijvende kracht

Is het in feite wel mogelijk dat overheden en overheidsinstanties ooit voldoen aan de verwachtingen van burgers en bedrijven? Toch wel. Met een effectieve implementatie van gegevensbeveiliging, artificiële intelligentie en cloudtechnologieën kunnen ze meer gepersonaliseerde diensten aanbieden én de privacywetgeving respecteren. Toch mag het doel niet beperkt blijven tot louter de regels naleven. Het ultieme doel van een slimme benadering van de privacywetgeving moet zakelijke groei zijn. Publieke instanties moeten uitdagingen omzetten naar een drijvende kracht achter een bredere verandering. Daardoor wordt het vertrouwen weer opgebouwd en gekoesterd.

Dit is het perfecte moment om innovatie te verwelkomen. Via veilige cloud- en AI-technologieën worden de productiviteit verhoogd en de kosten verlaagd. Door nieuwe technologieën te gebruiken die vroeger werden gemeden, behoren privacy, beveiliging en vertrouwen niet langer tot een verre toekomstdroom.

Ontdek hier meer over IBM’s standpunt rond dit onderwerp.

 

[1] 2019 Data Breach Investigations Report”, Verizon, May 2019
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf

 

More stories

Hardware is niet dood – Power10 maakt weg vrij voor hybride cloud en energiebesparing

  Onlangs lanceerde IBM de eerste Power10 server. Een nieuwe generatie servers die door hun veranderde opbouw, componenten en functionaliteit zorgen voor forse verbeteringen, bijvoorbeeld qua prestaties, rekenkracht en energieverbruik. Zo maken de servers de weg vrij voor een duurzamere, flexibelere business op basis van een hybride cloud. Maar wat is het geheim achter deze […]

Continue reading

De hybrid cloud – van ‘big bang’ naar ‘fit for purpose’

  De onlangs op Mars gelande robot Mars 2020 Rover is voorzien van twee Power-processoren. Het veelzijdige Power-platform is echter ook een van de bouwstenen van een effectieve hybrid cloudoplossing, net als bijvoorbeeld IBM’s Flash Core-ssd’s met hardwarematige encryptie en compressie. Hybrid Cloud is al een tijd een buzzword als het gaat om enterprise IT-architectuur. […]

Continue reading

Veilige gegevensopslag en digitaal vertrouwen: een stimulans voor bredere transformatie

  Vertrouwen moet je verdienen. Dat geldt vooral in de digitale wereld en voor de overheid en publieke instanties. Overheidsorganisaties werken met enorm veel gevoelige persoonsgegevens die de burger hun toevertrouwde. Dat vertrouwen is nodig voor succesvolle hervormingen en initiatieven in het publieke domein. En het is essentieel voor een efficiënte uitvoering van beleidsmaatregelen en […]

Continue reading