Overheid

Overheidsorganisaties kunnen nu gefaseerd investeren in IT

Share this post:

 

Overheidsorganisaties zoeken financiële zekerheid voor de lange termijn, ook als het gaat om IT-investeringen. Die worden alleen gevonden als er extra initiële kosten gemaakt worden. Bijvoorbeeld door softwarelicenties voor de gehele projectduur af te kopen, plus een ruime inschatting van de indexatiekosten. Met IBM Global Financing is dat niet meer nodig.

Overheidsorganisaties zijn bij IT-investeringen gebonden aan de duur van aanbestedingstrajecten. Meestal is dat minimaal een periode van vijf jaar. Dat wringt met de aanschaf van IT, want software en hardware wordt doorgaans met een jaarlicentie verkocht. Daar komt bij dat IT uit de cloud steeds populairder wordt. Hiervoor betaal je vaak pay-per-use of in een kortdurend abonnementsvorm. Denk aan Software-, Infrastructure- en Platform-as-a-Service-oplossingen die de nodige flexibiliteit, security en beheergemak bieden.

 

Vaste prijs, gespreid betalen

Met IBM Global Financing kunnen overheidsorganisaties IT-oplossingen aanschaffen voor een vaste prijs voor vijf jaar of meer en deze gespreid betalen. Zo kunnen IT-investeringen uitgesmeerd worden, zonder de onverwacht hoge indexaties per jaar. Een dergelijke betalingsregeling is mogelijk voor elke termijn en elke IT-oplossing: hardware, software en services. IBM Global Services kan de overeenkomst afstemmen op elke specifieke situatie. Daarnaast biedt IBM Global Financing uitgestelde betalingsregelingen voor de dienstverlening, producten en softwarelicenties die overheidsorganisaties direct bij IBM afnemen.

 

IT financieren

Naast een jaarlijkse betalingsregeling, kunnen overheidsorganisaties ook IT financieren bij IBM Global Financing. Daarbij hebben ze de keuze uit verschillende IT-oplossingen, contractduren en -voorwaarden. Zowel een betalingsregeling als financieringsovereenkomst is direct bij IBM of via een IBM Business Partner af te sluiten. Dergelijke financiering is niet alleen voordeliger voor de overheidsorganisatie zelf, maar ook voor de reseller. IBM Business Partners profiteren namelijk van inkoopvoordeel en betalen lagere indexatiekosten voor langdurige contracten.

Hoeveel IT-budget hebben we nog over? Kunnen we dit jaar nog nieuwe hardware aanschaffen of moeten we investeringen uitstellen? Met IBM Global Financing betalen overheidsorganisaties per jaar vooruit. Zo is er altijd duidelijkheid over het budget en wordt de financiële drempel om nieuwe IT-projecten te starten verlaagd. Wil een instelling graag in één keer verschillende investeringen doen, maar laat het budget dat niet toe? Ook dan biedt IBM Global Financing uitkomst. Overheden hoeven immers niet langer te kiezen waarin ze wel en niet investeren. En last but least, ze brengen uitgaven en inkomsten in evenwicht doordat ze hun IT-middelen pas later betalen, wanneer deze daadwerkelijk wat opleveren.

 

Meer weten over de betalingsmogelijkheden van IBM Global Financing?
Neem gerust contact met ons op!

Tel: 020 513 2106
E-mail: nllease@nl.ibm.com

 

Sales Leader IBM Global Financing Benelux

More Overheid stories

Kan digitalisering zorgen voor betere en betaalbare zorg?

Inspiratie van het Duitse digitale zorgplatform De behoefte aan zorg stijgt. Het Centraal Planbureau in Nederland berekende dat de zorgkosten elk jaar gemiddeld met 2,7% zullen stijgen. Dat betekent dat in 2025 de uitgaven voor de gezondheidszorg bijna 100 miljard bedragen. De sector kampt tegelijk met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Digitalisering wordt vaak geopperd […]

Continue reading

Veilige gegevensopslag en digitaal vertrouwen: een stimulans voor bredere transformatie

  Vertrouwen moet je verdienen. Dat geldt vooral in de digitale wereld en voor de overheid en publieke instanties. Overheidsorganisaties werken met enorm veel gevoelige persoonsgegevens die de burger hun toevertrouwde. Dat vertrouwen is nodig voor succesvolle hervormingen en initiatieven in het publieke domein. En het is essentieel voor een efficiënte uitvoering van beleidsmaatregelen en […]

Continue reading

Inzicht in investering leidt tot betere beslissingen

Al meer dan 60 jaar adviseert Plant Location International (PLI) van IBM organisaties over de optimale vestigingslocaties. Zo is PLI het centre of competence voor bedrijven uit alle sectoren die zich willen vestigen, uitbreiden of consolideren en optimiseren. PLI volgt de trends in die beslissingen en brengt die samen in het jaarlijkse rapport Global Location […]

Continue reading