Public Sector

Europese overheden trekken digitale transformatie aan

Share this post:

(Reading time 5 minutes) (Lisez cet article en Français)

Elke onderneming staat voor enorme uitdagingen – zeker op digitaal vlak. Ook de overheid ontspringt die dans niet. Want burgers verwachten flexibiliteit en efficiëntie. De VN houdt de vinger aan de digitale pols met een uitgebreide enquête in de 193 lidstaten. Die brengt de digitale transformatie van de betrokken overheden in kaart. Wat blijkt? De Europese landen scoren goed.

Europa blinkt uit

De E-Government Survey van de VN rangschikt de overheden die initiatieven nemen rond e-overheid. Het onderzoek vergelijkt de deelnemende landen met elkaar en giet de rangschikking in overzichtelijke tabellen: de E-Government Development Index en de E-Participation Index. Zo wordt duidelijk welke landen een voorsprong nemen en welke een tandje bij moeten steken. De resultaten van de recentste enquête tonen aan dat de Europese landen het goed doen: in de top 20 van de E-Government Development Index pronken maar liefst 14 Europese landen. Met Denemarken op kop. Het Verenigd Koninkrijk volgt op de vierde plaats. De Benelux bezet de top 30: Nederland op 13, Luxemburg op 18 en België op 27. We kunnen dus stellen dat Europa koploper is wat betreft e-overheid. Maar de digitale transformatie zorgt zelf ook voor nieuwe uitdagingen. En hoewel Europa het goed doet, zijn we er nog lang niet.

UN Government Images Top 10 countries 2018

Technologie evolueert snel

Tegenwoordig eisen nieuwe technologieën de aandacht op. Want die zijn nodig voor een succesvolle digitale transformatie. Data, AI, blockchain, … vinden hun weg naar de publieke sector. Door data te analyseren, nemen de overheden doordachtere beslissingen. AI zorgt voor minder fouten, elimineert repetitieve taken, verbetert de gebruikerservaring, … In vergelijking met de traditionele databases garandeert de netwerktechnologie blockchain veiligheid en transparantie, en wekt ze daardoor meer vertrouwen. Maar de overheden kunnen de snelle evolutie van de technologieën vaak moeilijk bijhouden.

Digitale criminaliteit floreert

De massale digitalisering en de afhankelijkheid van ICT-infrastructuren leggen een nieuw pijnpunt bloot: cyberveiligheid. Want cybercriminelen vinden ook de overheid een aantrekkelijk doelwit. En elk incident kost handenvol geld – ongeacht de schade. Zeker sinds GDPR van kracht is. De veiligheidsmaatregelen zetten de staatskas sowieso zwaar onder druk. De VN verwacht dat cybercrime de lidstaten maar liefst 6 triljoen dollar zal kosten tegen 2021 – een verdubbeling tegenover 2015.

digital journey ibm government

Tijd voor actie

Overheden mogen niet stilstaan. Ze dienen verder te kijken dan de werkwijze die ze al jarenlang toepassen. Ze moeten zich aanpassen en veranderen en digitale technologie beschouwen als de basis voor de toekomst. Alleen door te vertrekken vanuit functie, proces, organisatie en technologie komen overheden tegemoet aan hun verplichtingen ten opzichte van toekomstige generaties. Steeds meer landen kiezen voor de digitale transformatie. Het ene land sneller dan het andere. Ze hebben allemaal nog een lange weg te gaan, maar door de nodige stappen te nemen om de legacy infrastructuur te moderniseren, taken te automatiseren, innovatieve technologieën – zoals AI, blockchain, cloud, mobile, IoT – te integreren en co-creatie van diensten mogelijk te maken, is een cognitieve overheid dichterbij dan we denken.

Een verplichting tegenover toekomstige generaties
Wilt u meer weten over de uitdagende veranderingen waar de overheidsector voor staat, lees onze whitepaper.

 

Belux Enterprise Unit Leader Public, Life Sciences, Telco & Utilities at IBM. Spokesperson & Managing Director.

More Public Sector stories

Why treating citizens as customers matters

Imagine living in a future where governments could proactively and personally meet their citizens’ needs. Where, instead of having to wait in line and being reduced to a number, people could tap into and interact with government services as quickly and easily as if they’re ordering a takeaway meal on their favorite app. Where empowered […]

Continue reading

De volgende stap in de digitale transformatie van de publieke sector

Er bestaat geen twijfel over dat “digitale transformatie” aan de basis lag van de digitale strategie van de afgelopen vijf jaar. Overheidsinstellingen over de hele wereld zijn op zoek gegaan naar manieren om hun processen te digitaliseren en meer open platformen aan te bieden met een veilige toegang tot gegevens. Vandaag de dag kijken deze […]

Continue reading