Blockchain

Blockchain ratunkiem dla wartości jaką jest zaufanie w dzisiejszym cyfrowym świecie

Share this post:

Jak pokazuje badanie 2017 Edelman Trust Barometer, przeprowadzone na grupie 33 tysięcy respondentów z 28 krajów, spada zaufanie do instytucji rządowych, pozarządowych oraz tych związanych z biznesem czy mediami. Spadki te są największe od 2012 roku, czyli od kiedy organizacja ta rozpoczęła swoje badania. Na tegorocznym think Warsaw 2018 eksperci z całego świata dyskutować będą o tym, co rynek powinien zrobić, by odwrócić ten trend.

W coraz głębiej postępującej cyfryzacji i globalizacji zaufanie staje się walutą przyszłości. Częściej ludzie bardziej ufają jednostkom niż instytucjom. Próbą odpowiedzi na coraz większą nieufność społeczeństw może być technologia blockchain. To elektroniczny zdecetralizowany rejestr. Może być współdzielony publicznie lub między prywatnymi użytkownikami, którzy tworzą niezmienialny rejestr transakcji. Każda transakcja zawiera bowiem znacznik czasowy oraz jest połączona z poprzednim wpisem. Blockchain może być aktualizowany tylko w przypadku zgody między użytkownikami danej sieci, a kiedy nowe dane zostaną w nim zapisane, nigdy nie mogą być usunięte ani zmienione.

Technologia ta znacznie ułatwia wymianę handlową i zmienia znane nam modele biznesowe w rozproszone, przejrzyste sieci wymiany wartości. Czy jednak ma szansę na trwałe wpisać się w rzeczywistości technologiczną i biznesową wielu organizacji i przedsiębiorstw? Niedawne badanie przeprowadzone przez IBM pokazuje, że jak najbardziej tak. 33% z 3000 tysięcy menadżerów wyższego szczebla zadeklarowało, iż ich firmy mocno interesują się tą tematyką lub już teraz aktywnie w niej działają.

Z tego też powodu blockchain jest jednym z czterech głównych tematów poruszanych na konferencji think Warsaw. Nitin Gaur, IBM Blockchain Lab Director, opowie o jego przyszłości, a Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR, zaprezentuje nam studium przypadku dotyczące tego w jaki sposób technologia ta może stanowić trwały nośnik dla sektora finansowego w kraju. Będziemy mówić o tym jak krytyczna jest decentralizacja w kontekście rozwoju gospodarki cyfrowej , i o tym jak nowoczesne technologie mogą pomóc zaadresować kryzys zaufania. Do wspólnej dyskusji prowadzonej przez doktora socjologii – Alka Tarkowskiego, dyrektora Centrum Cyfrowego, zaprosiliśmy m.in. panią profesor Iwonę Karasek – Wojciechowicz, reprezentującą Polskę w EU Blockchain Observatory.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji: kliknij

Serdecznie zapraszam do udziału w kampusie Blockchain!

IBM Distinguished Engineer, IBM Academy of Technology, IBM CEE CTO Member

More Blockchain stories
By ibmblogs on 11/02/2022

PCSS dołącza do IBM Quantum Network, stając się pierwszym hubem tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej

Polscy naukowcy z zasobami wiedzy na temat komputerów kwantowych IBM, oprogramowania oraz  udostępnianych w modelu chmury obliczeniowej, najbardziej zaawansowanych komputerów kwantowych W Poznaniu powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Hub Kwantowy IBM. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, dołącza do sieci IBM Quantum Network i będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich […]

Continue reading

By Piotr Benke on 05/11/2020

5in5 na rok 2020

Co roku pod hasłem 5in5 IBM publikuje 5 przełomowych, innowacyjnych technologii, które mogą w najbliższych 5-ciu latach kompletnie zmienić oblicze ludzkiej pracy oraz życia. Jest to forma komunikacji pracy 3000 naukowców IBM Research pracujących w wielu projektach, która wskazuje przełomowe technologie i rozwiązania, które adresują wyzwania obecnego świata i tworzone są w zaciszach laboratoriów. Niejednokrotnie […]

Continue reading

By ibmblogs on 23/07/2020

NOSPR razem z IBM Watson tworzą nowatorską przestrzeń interakcji z muzyką klasyczną w IBM public cloud

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Watson Assistant przez IBM Services, NOSPR przybliża doświadczenie obcowania z orkiestrą symfoniczną online Katowice, 23 lipca 2020 r. – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach oraz IBM (NYSE: IBM), przy współpracy z Fujitsu Technology Solutions, ING Bankiem Śląskim, Urzędem Miasta Katowice – partnerami strategicznymi, a także firmą GAZ-SYSTEM i szkołami zrzeszonymi w programie P-TECH ogłosiły […]

Continue reading