Blockchain

Blockchain ratunkiem dla wartości jaką jest zaufanie w dzisiejszym cyfrowym świecie

Share this post:

Jak pokazuje badanie 2017 Edelman Trust Barometer, przeprowadzone na grupie 33 tysięcy respondentów z 28 krajów, spada zaufanie do instytucji rządowych, pozarządowych oraz tych związanych z biznesem czy mediami. Spadki te są największe od 2012 roku, czyli od kiedy organizacja ta rozpoczęła swoje badania. Na tegorocznym think Warsaw 2018 eksperci z całego świata dyskutować będą o tym, co rynek powinien zrobić, by odwrócić ten trend.

W coraz głębiej postępującej cyfryzacji i globalizacji zaufanie staje się walutą przyszłości. Częściej ludzie bardziej ufają jednostkom niż instytucjom. Próbą odpowiedzi na coraz większą nieufność społeczeństw może być technologia blockchain. To elektroniczny zdecetralizowany rejestr. Może być współdzielony publicznie lub między prywatnymi użytkownikami, którzy tworzą niezmienialny rejestr transakcji. Każda transakcja zawiera bowiem znacznik czasowy oraz jest połączona z poprzednim wpisem. Blockchain może być aktualizowany tylko w przypadku zgody między użytkownikami danej sieci, a kiedy nowe dane zostaną w nim zapisane, nigdy nie mogą być usunięte ani zmienione.

Technologia ta znacznie ułatwia wymianę handlową i zmienia znane nam modele biznesowe w rozproszone, przejrzyste sieci wymiany wartości. Czy jednak ma szansę na trwałe wpisać się w rzeczywistości technologiczną i biznesową wielu organizacji i przedsiębiorstw? Niedawne badanie przeprowadzone przez IBM pokazuje, że jak najbardziej tak. 33% z 3000 tysięcy menadżerów wyższego szczebla zadeklarowało, iż ich firmy mocno interesują się tą tematyką lub już teraz aktywnie w niej działają.

Z tego też powodu blockchain jest jednym z czterech głównych tematów poruszanych na konferencji think Warsaw. Nitin Gaur, IBM Blockchain Lab Director, opowie o jego przyszłości, a Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR, zaprezentuje nam studium przypadku dotyczące tego w jaki sposób technologia ta może stanowić trwały nośnik dla sektora finansowego w kraju. Będziemy mówić o tym jak krytyczna jest decentralizacja w kontekście rozwoju gospodarki cyfrowej , i o tym jak nowoczesne technologie mogą pomóc zaadresować kryzys zaufania. Do wspólnej dyskusji prowadzonej przez doktora socjologii – Alka Tarkowskiego, dyrektora Centrum Cyfrowego, zaprosiliśmy m.in. panią profesor Iwonę Karasek – Wojciechowicz, reprezentującą Polskę w EU Blockchain Observatory.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji: kliknij

Serdecznie zapraszam do udziału w kampusie Blockchain!

IBM Distinguished Engineer, IBM Academy of Technology, IBM CEE CTO Member

More Blockchain stories
By Kamilla Giedrojć on 13/12/2018

Badanie IBM: połowa Polaków ufa sztucznej inteligencji

Badanie IBM dotyczące sztucznej inteligencji Choć obecnie w Polsce bezpośrednie doświadczenia ze sztuczną inteligencją ma zaledwie 23 proc. osób, to ponad 80 proc. z nas oczekuje szerszego zastosowania tej innowacji już w ciągu najbliższych 3 lat – wynika z badania opinii i postaw społecznych wobec sztucznej inteligencji przeprowadzonego na zlecenie IBM. O sztucznej inteligencji słyszeli […]

Continue reading

By Jolanta Jaworska on 26/11/2018

Dni Weterana w IBM

Dzień Weterana  w biurze IBM Polska w Warszawie IBM docenia zaangażowanie polskich żołnierzy i pracowników wojska w misje poza granicami naszego kraju. Po zakończeniu służby żołnierzom należy się szacunek i uznanie. W odpowiedzi na ten obowiązek, dnia 19 listopada 2018, w Warszawie IBM uruchomił kurs szkoleniowy w zakresie cyberbezpieczeństwa dla żołnierzy weteranów w Polsce, we […]

Continue reading

By Piotr Benke on 25/10/2018

Nowe rozwiązania IBM w zakresie chmury, AI i bezpieczeństwa

Nowe rozwiązania IBM w zakresie chmury, AI i bezpieczeństwa IBM wprowadza trzy nowe usługi do oferty. Usługę otwartej chmury IBM. Otwartą platformę AI. Otwartą platformę IBM Security. Żyjemy w niezwykle złożonym świecie, który wymaga otwartego podejścia. Przedsiębiorcy muszą mieć możliwość korzystania z wybranych technologii w celu rozwiązania konkretnego problemu. Dziś IBM ogłasza wprowadzenie do swojej […]

Continue reading