Blockchain

Blockchain ratunkiem dla wartości jaką jest zaufanie w dzisiejszym cyfrowym świecie

Share this post:

Jak pokazuje badanie 2017 Edelman Trust Barometer, przeprowadzone na grupie 33 tysięcy respondentów z 28 krajów, spada zaufanie do instytucji rządowych, pozarządowych oraz tych związanych z biznesem czy mediami. Spadki te są największe od 2012 roku, czyli od kiedy organizacja ta rozpoczęła swoje badania. Na tegorocznym think Warsaw 2018 eksperci z całego świata dyskutować będą o tym, co rynek powinien zrobić, by odwrócić ten trend.

W coraz głębiej postępującej cyfryzacji i globalizacji zaufanie staje się walutą przyszłości. Częściej ludzie bardziej ufają jednostkom niż instytucjom. Próbą odpowiedzi na coraz większą nieufność społeczeństw może być technologia blockchain. To elektroniczny zdecetralizowany rejestr. Może być współdzielony publicznie lub między prywatnymi użytkownikami, którzy tworzą niezmienialny rejestr transakcji. Każda transakcja zawiera bowiem znacznik czasowy oraz jest połączona z poprzednim wpisem. Blockchain może być aktualizowany tylko w przypadku zgody między użytkownikami danej sieci, a kiedy nowe dane zostaną w nim zapisane, nigdy nie mogą być usunięte ani zmienione.

Technologia ta znacznie ułatwia wymianę handlową i zmienia znane nam modele biznesowe w rozproszone, przejrzyste sieci wymiany wartości. Czy jednak ma szansę na trwałe wpisać się w rzeczywistości technologiczną i biznesową wielu organizacji i przedsiębiorstw? Niedawne badanie przeprowadzone przez IBM pokazuje, że jak najbardziej tak. 33% z 3000 tysięcy menadżerów wyższego szczebla zadeklarowało, iż ich firmy mocno interesują się tą tematyką lub już teraz aktywnie w niej działają.

Z tego też powodu blockchain jest jednym z czterech głównych tematów poruszanych na konferencji think Warsaw. Nitin Gaur, IBM Blockchain Lab Director, opowie o jego przyszłości, a Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR, zaprezentuje nam studium przypadku dotyczące tego w jaki sposób technologia ta może stanowić trwały nośnik dla sektora finansowego w kraju. Będziemy mówić o tym jak krytyczna jest decentralizacja w kontekście rozwoju gospodarki cyfrowej , i o tym jak nowoczesne technologie mogą pomóc zaadresować kryzys zaufania. Do wspólnej dyskusji prowadzonej przez doktora socjologii – Alka Tarkowskiego, dyrektora Centrum Cyfrowego, zaprosiliśmy m.in. panią profesor Iwonę Karasek – Wojciechowicz, reprezentującą Polskę w EU Blockchain Observatory.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji: kliknij

Serdecznie zapraszam do udziału w kampusie Blockchain!

IBM Distinguished Engineer, IBM Academy of Technology, IBM CEE CTO Member

More Blockchain stories
By Maciej Jędrzejczyk on 11/09/2019

Czy algorytmy boją się piątku trzynastego?

Każdy z nas, gdzieś w głębi duszy, kieruje się wiekowymi przesądami i uprzedzeniami. Niektóre z nich traktowane są jako element tradycji, jeszcze inne są integralną częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Nasze zachowania oraz reakcje na pewne sytuacje są tak głęboko zakorzenione, że traktujemy je jako normalne. I choć takie czynności, jak unikanie czarnych kotów na ulicy, […]

Continue reading

By Przemysław Galiński on 02/09/2019

Partnerstwo w transformacji. Czyli dlaczego nie warto robić tego samemu.

Cyfrowa Transformacja jest obecnie odmieniana przez wszystkie przypadki. Duże organizacje są w jej trakcie, albo ją rozważają (wpisując w swoją strategię), albo ją opracowują same, bądź jeżeli chcą to zrobić dobrze, szybko i bezpiecznie korzystają z pomocy firm specjalizujących się w technologiach i usługach. Niektóre z firm są już po transformacji – tak, są i […]

Continue reading

By Jarosław Szymczuk on 29/08/2019

P-TECH – nowy, globalny program edukacyjny wchodzi do Polski

Dzisiaj w porozumieniu z Urzędem Miasta Katowice, firmami Samsung i Fujitsu Technology Solutions, Instytutem Badań Edukacyjnych pod honorowym patronatem, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Cyfryzacji uruchamiamy program rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH. Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia […]

Continue reading