Genel bakış

Hibrit bulutunuza entegre olan IBM Z® sayesinde her iki dünyanın da en iyi taraflarına sahip olursunuz: IBM Z'nin yapay zeka odaklı içgörüleri, güvenliği, dirençliliği ve ölçeği ile bulutun çevikliği ve esnekliği.

Avantajlar

Daha az risk

Daha az risk ve düşük maliyetle modernizasyonu hızlandırın.

Daha hızlı hareket

Yeni dijital hizmetler için pazara girişi hızlandırın.

Tutarlı deneyim

Hibrit altyapınız genelinde tutarlı bir bulut deneyimini devreye alın.

IBM z16 tanıtımı

Çözümler

Uygulama ve veri modernizasyonu

Yeni değerler yaratmak için uygulamalarınızı ve veri varlığınızı IBM Z üzerinde modernleştirin ve genişletin.

Bulut tabanlı ve DevOps hızlandırması

IBM Z'de var olan uygulamalara ve verilere erişen ve bunlarla entegre olan, konteyner tabanlı, buluta dayalı hizmetler oluşturun.

Altyapı optimizasyonu

IBM® Cloud ortamında veya şirket içinde mevcut IBM Z ve LinuxONE teknolojileriyle devreye alım için daha fazla esneklik ve seçim olanağı elde edin.

Sonraki adımlar