IBM® Security QRadar XDR ile tanışın

IBM, ReaQta şirketini satın alma planı doğrultusunda açık, bağlantılı güvenlik ürün grubunu piyasaya sunuyor

Ekibiniz bir güvenlik olayına nasıl daha hızlı müdahale edebilir?

Daha önce IBM Security Resilient olarak bilinen IBM® Security QRadar SOAR, Güvenlik Operasyonları Merkezinize verimlilik getiren bir SOAR aracıdır. Güvenlik araçlarınızla entegre olarak bu araçlardan en üst düzeyde yararlanmanızı sağlar, olaylara müdahale sürecinde taktik defterleriyle ekibinize yol gösterir ve yinelenen görevleri azaltıp ekibinizin en önemli görevlere odaklanmasına olanak tanımak için otomasyondan yararlanır.

IBM Security SOAR ile olaya müdahaleyi ve olay soruşturmasını hızlandırın

IBM Security QRadar SOAR ile olay müdahalesini ve olay araştırmasını hızlandırın (03:18)

Fidye yazılım saldırılarına müdahalenizi hazırlayın

Saptama ve müdahale yeteneğinizi geliştirmek için güvenlik araçları ve süreç tasarımıyla kapsamlı bir strateji oluşturun.

QRadar SOAR'ın temelleri

Tutarlı işbirliği yapın

Bağlantılı küpleri gösteren soyut şekil

Güvenle müdahale edin

Ekibinize olay seyrine ilişkin görünürlük ve zamanında bildirimler sağlayarak ve BT, hukuk, İK gibi diğer iş birimlerinde yer alan temel paydaşlar da dahil olmak üzere ekip üyelerine görevler atayarak ekibinizin olaylara müdahale şeklini uyumlu hale getirin ve işbirliğini artırın.

Düzenleyin ve otomatikleştirin

Dairelerden oluşan bir alanda bir daireye basarak ışığını yakan bir eli gösteren resim.

Ekibinizin daha hızlı ve etkili şekilde müdahale etmesini sağlayın

IBM Security QRadar SOAR'ın orkestrasyon ve otomasyon yetenekleri, ekibinizin olaylara ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktıkça uyum sağlamasına ve yinelenen görevleri azaltarak genel araştırmalara odaklanmasına olanak tanıyan dinamik taktik defterleri oluşturur. SOAR sisteminin gücü, diğer güvenlik araçlarıyla oluşturulabilecek çeşitli entegrasyonlarla güçlendirilir.

Vaka yönetimi

Arkasında üç kare bulunan bir kapıdan girmek üzere başka bir kare şeklinin üzerinde duran kişinin resmi

Güvenlik ve BT ekipleri arasında köprü oluşturun

Uyumluluğun sürdürülmesi için ekibinizin her eylemi belgelemesi ve bir denetim olması durumunda belgeleri hızlı bir şekilde sağlaması gerekir. Ekibiniz, bir SOAR sisteminin güçlü vaka yönetimi yetenekleri sayesinde güvenlik olaylarını takip edebilir, denetimlerin sıkışık sona erme tarihlerine uyabilir ve Red Hat® Ansible ve diğer popüler sorun bildirim sistemi çözümleri gibi entegrasyonlarla BT'ye erişebilir.

Tehdit istihbaratını en üst düzeye taşıyın

Cep telefonu, organizasyon şeması, iki sunucu ve veri gösterimi ile dört kareyi gösteren şekil

İhlal belirtilerini proaktif bir şekilde yönetin

Ayrıntılı bilgilere hızlı bir şekilde erişmek, tehdit istihbaratı akışlarını en üst düzeye çıkarmak ve QRadar SOAR aracındaki diğer vakalarla yapay nesne ilişkilerini belirlemek için yapay nesneleri birleşik bir görünümden yönetin.

İhlallere müdahale edin

Üç boyutlu ışıklı küpleri ve farklı büyüklükteki düz daireleri gösteren soyut resim

Gizlilik ihlali hazırlığı ve olaya müdahale

Ekibinize karmaşık yönetmelikler arasında ve uyumluluğu karşılama süreci boyunca yol göstermek için, veri ihlallerine müdahale ve veri konusu kişilere ait erişim istekleri gibi gizlilik kullanım senaryolarını geleneksel SOAR teknolojisine entegre edin.

IBM Security QRadar SOAR ile tanışın

İhtiyaçlarınızı karşılayacak esnek devreye alma seçenekleri

Açık, çoklu bulut güvenlik platformu

Üç daireli çizgi grafik içeren kesişen iki oval şekilden oluşan simge

SOAR yeteneklerinden, Red Hat® OpenShift'i temel alan açık çoklu bulut platformu IBM® Cloud Pak for Security'nin bir parçası olarak yararlanın

SaaS

Her bir ucunda bir daire bulunan bir çizgiyle birbirine bağlanan iki paralelkenardan oluşan simge

SOAR yolculuğunun ilk aşamalarında hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) olanağını kullanarak değer elde etme süresini hızlandırın

Şirket içi

Eğri çizgilerden oluşan konum şeklini temsil eden simge

Sınırlı, var olan sanallaştırılmış ortamları desteklemek üzere bir sanal makine aracılığıyla şirket içinde devreye alın

Çok düzeyli güvenlik için olaya müdahaleyi hızlandırıyor

KBC, çeşitli Avrupa ülkelerindeki birden çok kuruluş genelinde tutarlı müdahaleler düzenlemek, uyumluluk bildirimi gereksinimlerini daha iyi yönetmek ve küresel güvenlik yapısına ilişkin daha iyi içgörüler elde etmek, böylece olay müdahale ekibini başarıyla desteklemek ve güçlendirmek için IBM Security QRadar SOAR ile işbirliğine gitti.

QRadar SOAR kaynakları

IBM Security QRadar SOAR topluluğu

En gelişmiş, zorlu koşullardaki testlere maruz kalan SOAR teknolojisinden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olacak işbirlikçi uzmanlardan oluşan bir topluluğa katılın.

Geliştirici kaynakları

Kolektif inovasyon gücünden yararlanmak için kodlayıcılardan oluşan küresel bir topluluğa, çok çeşitli araçlara ve kaynaklara erişin.

Gizlilik ihlali hazırlığı ve olaya müdahale

IBM Security QRadar SOAR'ın karmaşık yasal düzenlemeler içeren ortama ayak uydurmanıza ve bildirim gereksinimlerini karşılamanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

SIEM ve SOAR bir araya geliyor

Tehdit yaşam döngüsü genelinde güvenlik operasyonlarının iyileştirilmesi için güçlü bir şekilde entegre edilmiş bir güvenlik operasyonları ve analitik platformunun nasıl oluşturulacağını öğrenin.

İlgili SOAR olanakları

IBM Cloud Pak for Security

Hibrit, çoklu bulut ortamlarındaki tehditlere ilişkin içgörüler elde etmek için güvenlik araçlarını entegre edin.

SIEM çözümleri

SIEM çözümleriyle en kritik tehditlere ilişkin eyleme geçirilebilir içgörüler için akıllı güvenlik analitiği elde edin.

Olay müdahale ve tehdit istihbaratı hizmetleri

Güvenlik tehdidinizi IBM Security Services'in uzmanlığı, becerileri ve çalışanlarıyla proaktif bir şekilde yönetin.