Müşteri öyküleri

Aragonesa de Servicios Telemáticos

Proaktif izleme. Verimli ekipler. Güçlü güvenlik.

Atea Sverige AB

Siber güvenlik artık ulusal bir zorunluluk olduğundan, kişiler bir ilk savunma hattı elde ediyor.

CarbonHelix

IBM® Cloud üzerinde sağlanan uygun fiyatlı, ölçeklenebilir güvenlik çözümleri.

Cargills Bank Ltd.

Sri Lanka'da kognitif güvenliğin kullanımına öncülük ediyor.

CMC Technology & Solution Company Limited

Güvenlik tehditlerini belirlemek ve proaktif olarak önlemek için yapay zekayı ön hatlara koyuyor.

Dairygold

Güvenlik durumunu iyileştirmek için IBM QRadar'ın sıra dışı kullanım senaryolarından ve IBM® BigFix'in kullanım kolaylıklarından yararlanıyor.

Excellium Services

Şirketlerin, güvenlik tehditlerini etkili bir şekilde saptamalarına ve bunlara karşı korunmalarına yardımcı oluyor.

KBC Group

Siber dirençli çok uluslu bir bankacılık ve sigortacılık grubu nasıl yaratılır?

Mohawk College

Karmaşık bir yüksek eğitim ortamında siber saldırıları saptıyor.

OTTO (GmbH & Co. KG)

E-ticaret devi, iş birliğine dayalı bir güvenlik yaklaşımıyla bulutta başarı elde ediyor.

Mal ve kaza sigortası şirketi

Sirius'tan yönetilen bir IBM QRadar SIEM çözümü ile yeni güvenlik mevzuatı zorunluluklarını ele alıyor.

Secure-24

Bir araştırma ekibi, IBM Security™ SOAR sayesinde olaylara müdahaleyi hızlandırıyor.

Sogeti Luxembourg

Tehditleri soruşturma ve temel neden saptama süresini üç saatten üç dakikaya düşürüyor.

TalkTalk

IBM Security SOAR ile sorunları sekiz kat daha hızlı çözüyor.

The Weather Company®, bir IBM İşletmesi

Her tür fırtınanın üstesinden gelmek için tasarlanmış bulut güvenliği.

Unibank Commercial Bank Open Joint-Stock Co.

Bir güvenlik zekası platformu sayesinde tehditleri 15 kat daha hızlı algılıyor.

Saskatchewan Üniversitesi IBM QRadar SIEM'den yararlanıyor

Daha veriye odaklı bir güvenlik modeline geçilmesi ve uyumluluğun daha iyi yönetilmesi için QRadar SIEM'in nasıl kullanıldığını öğrenin.

QRadar'ın SIEM stratejinize uygunluğu hakkında bir uzmanla görüşün.