x86 donanımında esnek anabilgisayar geliştirmesi ve testi

IBM® Z® Development and Test Environment, anabilgisayar uygulamalarıyla ilgili geliştirme, test, gösterim ve eğitim platformdur. IBM Z komut kümelerinin öykünmesini gerçekleştirerek ve sanal kontrol programlarını, G/Ç'yi ve diğer aygıtları kullanarak herhangi bir z/OS® yazılımının x86 uyumlu, şirket içinde barındırılan bir sistemde ya da bulut eşgörünümünde çalıştırılmasına olanak sağlar. Z Development and Test Environment Enterprise Edition, role dayalı bir olanaktır (hem bir web arabirimi hem de RESTful API'leri sağlar) ve geliştirme ve test etkinlikleri için öykünmüş ortamlar oluşturmanıza, bu ortamları yönetmenize ve devreye almanıza olanak sağlar.

Avantajlar

Çeviklik elde edin

Ön ürün oluşturma ve z/OS yazılım sürümleri arası geçiş için x86 donanımında z/OS işletim sistemini sanallaştırın ve sıfırlayın.

Optimize edin

Dağıtılmış bir geliştirme ve test sisteminin maliyet avantajlarını elde ederken, anabilgisayar kapasitesini daha değerli üretim iş yüklerine ayırın.

Erkenden ve sık sık test edin

Yüksek güvenlikli z/OS geliştirme ve test ortamı ile daha yüksek kalite elde edin ve daha hızlı teslim sağlayın (yazılım öykünmesi değil, donanım öykünmesi).

En son z/OS çalıştırma zamanlarına erişin

Çok sayıda DevOps for Enterprise Systems aracının z/OS bileşenleri de dahil olmak üzere CICS®, IMS™ ve Db2® gibi z/OS ve ara katman yazılımlarını içeren, önceden yapılandırılmış IBM Z yazılım paketi kullanın.

Ekibinizin anabilgisayar becerilerini oluşturun

Intel ve Intel uyumlu platformları kullanarak tam anlamıyla her zaman ve her yerde IBM Z eğitimini yürütün ve anabilgisayar üretim ortamlarına zarar verme korkusu olmadan deney gerçekleştirin.

IBM Z Development and Test Environment ürününün özellikleri

  • Şirket içi x86 donanımı ve bulut üzerinde z/OS geliştirme ve test etme
  • Self servis oluşturma ve devreye alma için web tabanlı arabirim
  • Geçerli IBM z/OS ara katman yazılımı düzeyleri
  • IBM Z eğitim ortamı
  • OpenStack ile bulut bütünleştirme (V12 sürümünde yeni)
  • DevOps ürün hattı bütünleştirmesi için RESTful API (V12 sürümünde yeni)