Transparent Data Migration Facility z/OS için temel özellikler

Neden IBM Transparent Data Migration Facility z/OS kullanılmalı?

Veri geçişi kesinti, gelir kaybı ve önemli uygulamaların kullanılamaması gibi ciddi boyutlara varabilen etkiler yaratabilir. Verilerin taşınması için daha az karmaşık, ancak birçok markanın olduğu depolama ortamlarıyla uyumlu bir geçiş çözümüyle dikkatli bir planlama yapılması gerekir. IBM® Transparent Data Migration Facility (TDMF®) z/OS® veri kaybını önlemenize yardımcı olmak için kapsamlı, kesintisiz bir veri taşınabilirliği sağlar. Geçiş işlemi sırasında verilerde daha yüksek doğruluk ve uygulama kullanılabilirliği sunar.

Uygulamaların sürekli erişilebilir kalmasını sağlayın

TDMF, kaynak ve hedef depolama arasında giriş/çıkışı şeffaf bir biçimde yönlendirerek kesintisiz veri geçişini kolaylaştıran, dinamik bir değişim olanağına sahiptir. Tüm geçiş süreci otomatikleştirilir ve depolama yardımcı sistemlerinin performansını ve kullanılabilirliğini etkileyebilecek manuel müdahalenin önüne geçilir. Bunun yanı sıra, geri dönme özelliği, yeni depolamayla ilgili sorun çıkması halinde ilk kaynak yapılandırmasına geri dönülmesine olanak tanıyarak uygulama erişilebilirliğinin sürdürülmesine yardımcı olur.

Birden çok markanın bulunduğu depolama ortamlarıyla uyumluluk

TDMF, farklı markalardan ürünlerin bulunduğu depolama ortamlarında çalışabilir ve herhangi bir üretici veya mikrokod düzeyiyle hemen her anabilgisayarla uyumlu depolama donanımını destekleyebilir. Türdeş olmayan ortamlarda çalışabilmesi size maliyet ve zaman tasarrufu sağlar. Tutarlılık grupları için büyük hacimlerde geçişle ilişkili karmaşıklığı azaltır. TDMF, depolama teknolojisini yenilerken depolama markalarını değiştirme veya yeni markalar eklemeye yönelik daha çok esneklik sağlar.

Geçiş sürecini izleme ve doğrulama

TDMF tarafından veri aktarımının izlenmesi ve doğrulanması, verilerde bozulmayı veya veri kaybını önlemenize yardımcı olur. Aynı zamanda geçiş işlemi sırasında kritik iş uygulamalarınızın bütünlüğü ve kullanılabilirliğini sağlar. TDMF’nin kesintisiz veri taşınabilirliği süreci, kritik uygulamaların gelişmiş performansını ve veri bütünlüğünü korurken verilerin daha hızlı ve kolay taşınmasına yardımcı olur. TDMF dinamik hız denetimi özelliğiyle geçiş için gereklilikleri azaltır.

TDMF z/VM aracısı

TDMF z/VM aracısı, bir müşterinin DASD yapılandırmasının hem z/VM hem z/OS yollarına sahip aygıtları içerdiği ve aygıtları değiştirmek istediği durumları ele alır. TDMF z/VM aracısı olmadan TDMF bağlı aygıtı değiştirirken z/VM sisteminin kapatılması gerekirdi. TDMF z/VM sayesinde z/VM sisteminde çalışan uygulamalar aygıttaki verilere erişmeye devam ederken aygıt değiştirilebilir. Değişim geçişinin halen bir TDMF z/OS anasisteminden denetlendiğini lütfen göz önünde bulundurun.