Mevcut aboneler, istedikleri zaman lisans ve eklenti ekleyebilir

Sizin için doğru IBM SPSS® Statistics sürümü hangisi?

IBM SPSS Statistics kullanıcı arayüzü

Elektronik tablolardan, veritabanlarından ya da diğer standart çok boyutlu araçlardan çok daha etkili bir araç ile hızla verilerinizin derinine inin. Geniş yelpazede gelişmiş istatistiksel analizden yararlanın — RStudio®, Python ve daha fazlası ile sorunsuz entegrasyon sunan 130'dan fazla uzantı.

IBM SPSS Statistics® ürününü iki şekilde satın alabilirsiniz: bir abonelik planı veya geleneksel bir şirket içi lisans sürümü yoluyla. SPSS özellikleri hakkında daha fazla ayrıntıyı buradan keşfedin.

SPSS Statistics aboneliği

Esnek ödeme planları - aylık ya da yıllık olarak satın alın. Microsoft Windows ya da Mac OS için bir Base planı ve yanında üç adet eklenti seçeneği mevcuttur. Bu sürüm için yetkilendirme kodu gerekmez. Lisanslarınızı ve eklentilerinizi yönetmek için MyIBM'de oturum açın.

IBM SPSS Statistics Subscription Base Edition Eklenti: Özel tablolar ve gelişmiş istatistikEklenti: Karmaşık örnekleme ve testlerEklenti: Tahmin ve karar ağaçları

Base; gelişmiş veri hazırlama, betimsel istatistik, doğrusal regresyon, görsel grafik oluşturma ve raporlama dahil geniş yelpazede analitik yetenekleri sunar.

SPSS Statistics Subscription Base Edition gerektirir.

Bu bizim en popüler eklentimizdir. Kullanıcıların kategorik sonuçları öngörmesini, doğrusal olmayan regresyon uygulamasını, çok değişkenli modelleme gerçekleştirmesini ve bulguları özel tablolar aracılığıyla özetlemesini sağlar.

SPSS Statistics Subscription Base Edition gerektirir.

Kullanıcıların karmaşık örnek tasarımlarıyla çalışmasına, eksik verileri açığa çıkarmasına, kategorik regresyon prosedürleri uygulamasına, tüketici tercihlerini anlamasına ve az miktarda örnekle daha doğru bir şekilde çalışmasına olanak sağlar.

SPSS Statistics Subscription Base Edition gerektirir.

Zaman dizisi verilerini kullanarak eğilimleri tahmin etmek için yetenekleri serbest bırakır ve sınıflandırma, karar ağaçları ve nöral ağlarını kullanarak ilişkileri açığa çıkarır.

Temel özellikler:

 • Temel hipotez testleri
 • Bootstrapping
 • Küme analizi
 • Veri erişimi ve yönetimi
 • Veri hazırlama
 • Grafikler ve tablolar
 • Yardım merkezi
 • Doğrusal regresyon
 • Parametrik olmayan testler
 • Tek Yönlü ANOVA
 • Çıktı yönetimi
 • Programlanabilirlik uzantısı
 • ROC analizi
 • R/Python desteği

Temel özellikler:

 • 2 aşamalı en küçük kareler regresyonu
 • Bayes istatistiği
 • Genelleştirilmiş doğrusal karma modeller (GLMM)
 • Genelleştirilmiş doğrusal modelleme (GLM)
 • Lojistik regresyon
 • Logaritmik doğrusal analiz
 • Çok değişkenli analiz
 • İç içe tablolar
 • Doğrusal olmayan regresyon
 • Probit yanıt analizi
 • Kantil regresyon
 • Tekrarlanan ölçüm analizi
 • Sağkalım analizi
 • Ağırlıklı en küçük kareler regresyonu

Temel özellikler:

 • Kategorik temel bileşenler analizi
 • Birleşik analiz
 • Karar ağaçları
 • Kesin testler
 • Eksik değerler
 • Çok boyutlu ölçeklendirme ve yayma
 • Çoklu uygunluk analizi
 • Nöral ağlar
 • Lasso ve elastic net dahil optimum ölçeklendirme ile regresyonlar
 • Zaman dizisi analizi

Temel özellikler:

 • ARIMA modellemesi
 • Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı (C&RT)
 • CHAID
 • Doğrudan pazarlama analizi
 • Geniş kapsamlı CHAID
 • Çok katmanlı algı
 • Nöral ağlar
 • QUEST
 • Radyal temelli fonksiyon
 • Mevsimsel ayrıştırma
 • Spektral analiz
 • Zamansal nedensel modelleme

SPSS Statistics 27

Bu sürüm 1 yıllık teknik destek içerir. Microsoft Windows ya da Mac OS için kalıcı veya süreli bir lisans seçin. Belirli bir kullanıcı için veya birden çok kullanıcı için tek lisans olarak sunulur. Lisans yetkilendirme kodu gerekir.

Base Standard ProfessionalPremium
Base sürümü, çeşitli sık kullanılan analitik yetenekleri ve gelişmiş veri hazırlama araçları sunar.

Standard sürümü, analizinizin güvenilirliğini artırmak ve daha doğru sonuçlara ulaşmak için ihtiyacınız olan temel istatistiksel prosedürleri sunar.

Standard sürümü, Base sürümüne ek olarak veri hazırlama, gelişmiş istatistik, özel tablolar ve modüller içerir.

Professional sürümü, veri kalitesi ve veri karmaşıklığı sorunlarının aşılması için gelişmiş istatistiksel prosedürler içerir ve otomasyon ile tahmin yetenekleri sağlar.

Professional sürümü Standard sürümüne ek olarak tahmin, kategoriler, eksik değerler ve karar ağaçları modülleri içerir.

Premium sürümü, kullanıcıların mevcut olan en gelişmiş prosedürleri kullanarak analitik sürecinin her aşamasında neredeyse her tür analizi gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Premium sürümü, Professional sürümüne ek olarak kesin testler, karmaşık örnekler, nöral ağlar, birleşik, doğrudan pazarlama ve AMOS yapısal eşitlik modellemesi modülleri içerir.

Temel özellikler:

 • Temel hipotez testleri
 • Bootstrapping
 • Küme analizi
 • Veri hazırlama, tablolar ve grafik oluşturma
 • Betimsel istatistik
 • Programlanabilirlik uzantısı
 • ROC analizi
 • İstatistiksel prosedürler
 • R/Python desteği

Ek işlevler için, IBM satış temsilcinize başvurarak modül satın alabilirsiniz.

Temel özellikler:

 • 2 aşamalı en küçük kareler regresyonu
 • Bayes istatistiği
 • Özel tablolar
 • Veri hazırlama
 • Genelleştirilmiş doğrusal karma modeller
 • Genelleştirilmiş doğrusal modelleme
 • Lojistik regresyon
 • Logaritmik doğrusal
 • Çok değişkenli analiz
 • Doğrusal olmayan
 • Tekrarlanan ölçüm analizi
 • Sağkalım analizi
 • Ağırlıklı en küçük kareler regresyonu

Ek işlevler için, IBM satış temsilcinize başvurarak modül satın alabilirsiniz.

Temel özellikler:

 • ARIMA modellemesi
 • Otomatik veri hazırlama
 • Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı (C&RT)
 • CHAID
 • Boyut indirgeme
 • Uzman modelleme aracı
 • Sıradışı vakaları belirleme
 • Eksik değer analizi
 • Çok boyutlu ölçeklendirme
 • Optimum gruplama
 • Temel bileşen analizi
 • QUEST
 • Mevsimsel ayrıştırma
 • Spektral analiz
 • Zamansal nedensel modelleme

Ek işlevler için, IBM satış temsilcinize başvurarak modül satın alabilirsiniz.

 

 

Temel özellikler:

 • Birleşik analiz
 • Kesin testler
 • Lasso ve elastic net dahil optimum ölçeklendirme ile regresyonlar
 • SEM

Ek işlevler için, IBM satış temsilcinize başvurarak modül satın alabilirsiniz.

SPSS Statistics akademik lisansları

Campus Editions (eğitim kurumları), GradPack (öğrenciler) ve Faculty Pack (öğretim üyeleri) arasından tercih yapın. Aynı zamanda bir abonelik olarak satın alınabilen GradPack dışındaki tüm sürümler yetkilendirme kodları gerektirir.

Campus Edition: Base Campus Edition: Standard Campus Edition: PremiumGradPack ve Faculty Pack

Base paketi ile aynıdır, ancak akademik müşteriler için indirimlidir.

Campus lisansı, tüm kampüs için sınırsız sayıda kullanıcıya erişim hakkı sağlar ve lisanslama yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, ürünün işlevlerinin ev, sanallaştırılmış ve yönetim amaçlı kullanımları kapsayacak şekilde genişletilmesi için sözleşmeye eklemeler yapılması seçeneğini sunar.

Standard paketi ile aynıdır, ancak özel tablolar modülünü içermez ve akademik müşteriler için indirimlidir.

Campus lisansı, tüm kampüs için sınırsız sayıda kullanıcıya erişim hakkı sağlar ve lisanslama yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, ürünün işlevlerinin ev, sanallaştırılmış ve yönetim amaçlı kullanımları kapsayacak şekilde genişletilmesi için sözleşmeye eklemeler yapılması seçeneğini sunar.

Ayrı olarak satın alınabilen AMOS hariç olmak üzere Premium paketi ile aynıdır. Bu sürüm, akademik müşteriler için indirimlidir.

Campus lisansı, tüm kampüs için sınırsız sayıda kullanıcıya erişim hakkı sağlar ve lisanslama yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, ürünün işlevlerinin ev, sanallaştırılmış ve yönetim amaçlı kullanımları kapsayacak şekilde genişletilmesi için sözleşmeye eklemeler yapılması seçeneğini sunar.

GradPack, bireysel öğrenciler için tasarlanmıştır ve üç farklı sürüm olarak mevcuttur (Base, Standard ve Premium). Bu sürüm, bir öğrencinin bütçesine göre indirimlidir ve yalnızca resmi bir IBM yetkili satıcısından satın alınabilir.

Faculty Pack, profesörler ve diğer öğretim üyeleri için tasarlanmıştır. Premium sürümü ile aynı özelliklere sahiptir ve AMOS modülünü içerir.

Akademik sürümler

IBM SPSS Statistics Campus Editions

SPSS Statistics yazılımını öğretmeye ve öğrenmeye yönelik kurum geneli lisanslama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

IBM SPSS Statistics GradPack and Faculty Packs

İndirimli fiyatlarla piyasaya sunulan, öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılara yönelik tahmine dayalı analitik yazılımla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Next Steps

SPSS Statistics'i ücretsiz deneyin

Hemen başlamak için şimdi satın alın