Bitki örtüsü yönetimi kararlarınızı karanlıkta almayın

Varlık güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini geliştirin

IBM Maximo® APM for Energy and Utilities, varlık ve ağ performansına ilişkin ayrıntılı bir anlayış sağlamak için açık, bütünleştirilmiş bir platform ve analitik araçları içerir.

APM for Energy and Utilities'in temel yetenekleri

  • Enerji ve kamu hizmetleri standartları için uyarlanmış, önceden oluşturulmuş veri modelleri ve gösterge panoları
  • Varlık durumunu görselleştirmek için güncel ve geçmiş operasyonel verileri bir araya getirme ve analiz etme
  • Risklere ne kadar açık olduğunuzun belirlenmesine yardımcı olmak için puanlama modelleri 
  • Hava durumu API'leri ve kognitif API'ler
  • Rüzgar çiftliği varlıklarının ayrıntılı geçmiş ve gerçek zamanlı analizi

→ Çözüm özetini okuyun (PDF, 335 KB)

Maximo APM for Energy and Utilities'in temel avantajları

Bakım uygulamaları ve planları geliştirin

Varlık durumunu izlemek, yaklaşan arızalar konusunda uyarıda bulunmak ve bakım yordamlarını ve zamanlamalarını planlamak için geçmiş ve gerçek zamanlı verileri analiz edin.

Riskleri ve şebekeye etkisini hızla değerlendirin

Şebeke operasyonları bağlamında bilgi almak için risk açığı analitiğini kullanın. Varlık performans verilerini toplayarak ve analiz ederek şebeke üzerindeki olası etkiyi hesaplayın.

Varlıkları operasyonel bağlamda anlayın

İlgili varlık verileri ve operasyonel veriler aracılığıyla ağ içindeki tek tek varlıkların performansını anlayın.

Bakım ve yenilemeyi önceliklendirin

Operasyon, bakım ve finans personelinin, bakım zamanlamasına, varlıkları yenilemeye ve altyapı yatırımlarına ilişkin akıllı kararlar almasına olanak sağlayın.

Rüzgar çiftliği operasyonlarını optimize edin

Rüzgar türbinleri ve rüzgar çiftlikleri için geçmiş, güncel ve tahmine dayalı öngörüleri raporlayın ve performansı optimize etmek üzere, isteğe bağlı olarak hava durumu verilerini dahil edin.

Müşteriler nasıl kullanıyor?

Bağlanırlık modeli manuel doğrulamadan kaçınılmasına yardımcı olur

Yüzde 90'ın üstünde doğru sonuç veren patentli doğrusal analitik algoritması, sahaya ekip göndermeye gerek kalmaksızın hangi elektrik fazına hangi sayaçların bağlandığını belirlemek ve bağlanırlık kayıtlarının düzeltilmesine yardımcı olacak öneriler sağlamak için akıllı sayaç verilerini kullanır.

web sayfasında harita analitiği

Rüzgar çiftliği performansı ve optimizasyonu

Wind360, hava durumu da dahil olmak üzere geçmiş ve gerçek zamanlı verileri kullanarak rüzgar çiftliği varlıklarının durumundan haberdar olunmasını sağlar. Rüzgar hızını, kanat açılarını, titreşimi, sapma hızını, enerji AT'sini ve rüzgar yönünü izleyin. Beklenen varlık arızaları için gelişmiş uyarılar sağlayın.

türbin içi analitiğini gösteren infografik

Alıntılar

Enerji dağıtımı için IOT