Z'yi korumayı Z insanlarından daha iyi kim bilebilir ki?

zSecure, yönetim verimliliğini artırır

IBM® Security zSecure™ Manager for Resource Access Control Facility (RACF®) z/VM®, yönetim verimliliğini ve denetim uyumluluğunu artırır. BT kaynaklarını optimize etmenize, karmaşıklığı azaltmanıza, güvenliği ve hizmet kalitesini artırmanıza yardımcı olmak için işlevleri otomatikleştirir, yasal düzenlemelere uyumluluk gösterir ve sanal makine ortamlarında hataları ve maliyetleri azaltır. Bir yandan anabilgisayar sisteminizin potansiyelini ortaya çıkararak daha az kaynak kullanıp etkili ve verimli RACF yönetimi sağlarken diğer yandan IBM z/VM® ortamı için kullanıcı yönetimini ve kurulumu geliştirin.

Rutin görevlerinizi otomatikleştirin

Kapsamlı RACF bilgisi olmadan gerçekleştirilebilen tek adımlık işlemleri kullanarak karmaşık güvenlik yönetimi görevlerini kolaylaştırın.

Anabilgisayarınız üzerindeki tehditleri en aza indirin

Kritik öneme sahip z/VM bilgilerini görüntüleyin ve daha fazla araştırma gerektirebilecek sorunları hızlı şekilde belirleyin ve düzeltin. Bir sorunun göreli etkisini belirten bir sayı ile denetim önceliğine göre sorunları derecelendirin.

Tek bir doğruluk kaynağına sahip olun

Farklı veritabanlarındaki güvenlik kurallarını birleştirin: kullanıcıları, grupları, kaynakları, uygulamaları ya da veritabanlarının tamamını kopyalayın ya da taşıyın. Aynı veritabanı içindeki tanıtıcıları yeniden adlandırın.

Güvenliğin etkinliğini doğrulayın

Komutlar oluşturmadan önce birleştirme sırasında kapsamlı tutarlılık denetimleri gerçekleştirin ve olası ihtilafları bildirin. Önemli miktar manuel çabaya ihtiyaç duymadan kapsamlı bir denetim izi oluşturun.

zSecure RACF z/VM, denetimi ve uyumluluk raporlamasını iyileştirir

  • Otomasyon sayesinde güvenlik yönetimini kolaylaştırın
  • Otomatik analiz ve raporlama ile güvenlik ihlali risklerini azaltın
  • Farklı veritabanlarındaki güvenlik kurallarını birleştirin
  • Hızlı yanıt almak için RACF profillerini analiz edin
  • Özel gereksinimlerinizi karşılamak için raporları özelleştirin
  • Var olan verilerin dış dosyalarını destekleyin
  • Bütünlük ihlallerini tespit edin
  • Büyük veri sistemleri için ölçeklenebilir
  • Uyumluluk çerçevesi desteğini artırın
  • IBM sistemleriyle bütünleşir

Alıntılar