Öne çıkan özellikler

MaaS360 Advisor

Advisor, IBM X-Force® Exchange'in sağladığı tehdit uyarılarının yanı sıra birleşik uç nokta yönetimine ilişkin en iyi uygulamalara dayalı bağlamsal bilgiler sağlayan güçlü bir kognitif motordur. Bu eyleme geçirilebilir zekanın kaynağı hem yapısal hem de yapısal olmayan veriler olabilir ve kuruluş genelinde kullanılan aygıtların, platformların ve uygulamaların türü de dahil olmak üzere kuruluşunuzun bulunduğu sektöre, kuruluşunuzun boyutuna ve mobil ortama göre kişiselleştirilir.

MaaS360 Mobile Metrics

Mobile Metrics, sektördeki ilk bulut kaynaklı mobil karşılaştırmalı değerlendirme verilerini sağlamak için 12.000'den fazla IBM MaaS360 with Watson™ müşteri uygulamasından toplanan verilerden yararlanır. Çeşitli kuruluş türlerini ve mobil uygulamalarını yansıtan bu veriler, müşterilerin güvenlik yapılandırmaları ve kullanım verilerini benzer sektörler, boyutlar ve benzer diğer kriterlere sahip diğerleriyle karşılaştırmasını sağlar.

MaaS360 Mobile Security Index

Sektörü ve coğrafyayı da hesaba katan Mobile Security Index, mevcut sektör yapılandırması verileri ve en iyi uygulamalara dayalı olarak kuruluşları için UEM yöneticilerine birleşik uç nokta güvenliği değerlendirmesi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Daha sonra da sektör, bölge veya boyut gibi kriterlere dayalı olarak diğer benzer kuruluşlarla bir karşılaştırması noktası olarak karşılaştırmalı değerlendirme sağlar. Bu karşılaştırmalar, mevcut MaaS360 uygulamalarındaki büyük hacimlerde verileri temel alır.

Mobile Security Index ile şirketimi karşılaştır

Şirketimi karşılaştır, bir UEM çözüm yöneticisi olarak dikkate alınacak en önemli güvenlik faktörlerinin etkileşimli bir değerlendirmesidir. Her sorunun puanı MaaS360 müşterilerinin davranışlarından ve her güvenlik ayarının göreli önem düzeyinden elde edilir. Bunun sonucunda da her ayarın benimsenme düzeyine göre hesaplanır. Her kullanıcının nihai puanı, sektördeki karşılaştırmalı değerlendirmesinin yanında görünür.

MaaS360 + BigFix Ürünleri

MaaS360 ve IBM BigFix birlikte, uç nokta güvenliğini yönetmeye ilişkin sağlam bir yaklaşım sağlar. macOS ve Windows'a yönelik zengin istemci yönetimi yetenekleriyle BT ve güvenlik liderleri, kurumsal firmaya ait ve BYOD de dahil olmak üzere tüm aygıt kullanım modellerini destekleyebilir. Kuruluşlar, bir yandan veri ihlali riskini azaltıp yasal gereksinimleri karşılarken ve kullanıcı üretkenliğini sağlarken diğer yandan aygıtları güncelleme ve aygıtlara yama uygulama yeteneği ile kendilerini güvende hissedebilir.

Müşteri başarı öyküleri

Independent Health

Başarı öyküsü resmi

Garuda International

Başarı öyküsünü okuyun
Başarı öyküsü resmi

ISS

Başarı öyküsünü okuyun

Müşteriler nasıl kullanıyor

 • Aygıt yönetiminizi tek bir UEM çözümünde birleştirin

  Sorun

  IoT yönetimi için MDM, EMM ve yeni platformlar arasında denge kurmaya çalışıyorsunuz.

  Çözüm

  MaaS360 birleşik uç nokta yönetimi, birçok platforma yatırım yapma gerekliliğini ortadan kaldırarak BT uzmanlarının verimliliğini artırır ve etkili bir zaman tasarrufu sağlar.

 • Tüm uç noktaların,son kullanıcıların ve bunların arasındakilerin güvenliğini sağlayın

  Sorun

  Uç noktalar, kullanıcılar, uygulamalar ve veriler için birleşik güvenliğe ihtiyacınız vardır.

  Çözüm

  MaaS360, eski Windows XP SP3'ten modern Windows 10'a kadar Microsoft Windows, Google Android, Apple iOS ve macOS dahil olmak üzere başlıca tüm uç nokta işletim sistemi sürümlerini destekler.

 • Her gün karşılaştığınız mobil ayrıntılara anlam kazandırın

  Sorun

  Büyük hacimlerdeki uç nokta verilerini analiz etmek mümkün değildir.

  Çözüm

  Watson™ ile, MaaS360 kognitif UEM platformu, daha fazla üretkenlik ve daha güvenli bir ortam sağlayarak BT'yi geliştiren bulut kaynaklı karşılaştırmalı değerlendirme yetenekleri, kognitif öngörüler ve bağlamsal analitik sağlamak üzere güvenilen bir danışman niteliği taşır.

 • Eski PC platformlarını daha fazla yatırım yapmadan taşıyın

  Sorun

  Windows 7'nin güncel, güvenli ve yamalar uygulanmış olarak kalması gerekir.

  Çözüm

  MaaS360 UEM, hem API setlerini hem aracıları yakınlaştırarak, BT'nin hem modern hem eski PC platformlarını yan yana yönetmesine imkan verir ve böylece ayrı çözümler kullanmaksızın ya da yeni araçlara yatırım yapmaksızın Windows 10'a etkili bir geçiş yapılmasını sağlar.

 • Ortamınız büyüdükçe ölçeklenen UEM yazılımını kullanın

  Sorun

  Aygıtların hızlı bir şekilde büyümesine yetişmeye çalışmak BT için zorlu bir görevdir.

  Çözüm

  Harcama, bakım, ölçekleme ve barındırmayla ilgili sorunları arkanızda bırakın. MaaS360 çözümünün hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) sağlama modeli, daha çok uç noktayı denetiminiz altına almaya devam ettikçe zahmetsiz bir biçimde ölçeklenir ve büyüdükçe ödeme yapmayı kolaylaştırır.