İşletmeniz için neler yapabilir

IBM® PowerVC™ Virtualization Center, gelişmiş bir sanallaştırma ve bulut yönetimi ürünüdür. OpenStack teknolojisine dayalı olan bu ürün, IBM Power Systems™ üzerinde çalışan IBM AIX®, IBM i ve Linux sanal makineleri (VM) için yalın hale getirilmiş sanallaştırma yönetimi ve bulut devreye alma olanağı sağlar. Yöneticinin üretkenliğini artıracak ve Power Systems sunucuları üzerindeki VM'lerde bulut yönetimini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. PowerVC, OpenStack teknolojisi tabanlı daha üst düzey bulut düzenleme programlarıyla bütünleşme de dahil, Power Systems ölçeklenebilir bulut yönetiminin temelini oluşturur.
IBM PowerVC

Hızla devreye alma

Basit kurulum ve yapılandırma, değer elde etme süresini kısaltarak zamandan ve BT maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Kullanımı kolay

Kullanımı kolay kullanıcı arabirimi resmi eğitim maliyetinden tasarruf sağlar ve uzmanlık becerisi gerektirmez.

Verimli kullanım

Kaynak havuzlama ve yerleştirme ilkeleri kaynak kullanımını iyileştirerek önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar ve BT üzerindeki talep yükünü azaltır.

Kaynak denetimi

Anasistem gruplaması, yönetilen kaynaklar toplamının bir altkümesi için ayrı ilke tabanlı denetim sağlar.

İş yüklerini dengeleme

Dynamic Resource Optimizer, bir anasistem grubu içinde etkin iş yükü dengelemesi için ilke tabanlı otomasyon sağlar.

Temel özellikler

  • Daha kolay sanallaştırma ve bulut yönetimi
  • VM'leri kolayca çoğaltarak tutarlılık ve hızlı devreye alma
  • Yeni iş yüklerini buluta self servis yöntemiyle sağlama
  • G/Ç kaynaklarını yapılandırma otomasyonu
  • İlke tabanlı iş yükü yerleşimiyle kolaylaştırılan yönetim
  • Sanal makine yakalama da dahil sanal görüntü yönetimi