Operasyon analitiği işletmeniz için neler yapabilir?

IBM® Z® Operations Analytics günlük, olay ve hizmet isteği verileri ve performans ölçümleri de dahil olmak üzere, IBM Z ortamlarında yapısal ve yapısal olmayan büyük hacimli operasyonel verileri aramanıza, görselleştirmenize ve analiz etmenize olanak sağlayan bir araçtır.

Kurumsal görünürlük elde etmek, iş yüklerinizdeki sorunları tespit etmek, gizli sorunları bulmak ve temel neden analizini daha hızlı gerçekleştirmek için analitik platformunuzdan ve makine öğreniminden yararlanın.

Kesintileri azaltın

Olağan sistem davranışını temel almak ve operasyonlardaki olağandışı durumları saptamak için makine öğrenimini kullanın.

Tahmin edin ve uyum sağlayın

Proaktif olarak harekete geçebilmek ve değişikliklere uyum sağlamak için hizmetlerde ortaya çıkan sorunları saptayın.

Eylem önerisi

Düzeltici işlemler ve daha başarılı hizmet güvencesi için uzman önerilerini alın.

IBM Z Operations Analytics temel özellikleri

  • Olağandışı iş yükü davranışlarını belirleyin
  • Operasyonel verilerdeki gizli ve çok rastlanan sorunları bulun
  • Temel neden analizi için gereken süreyi azaltın
  • IBM Z'in uzmanlığından yararlanın
  • Analitik platformunuzda IBM Z içgörülerinden yararlanın

Ürün resimleri

İş Performansı Gösterge Panosu
İş Performansı Gösterge Panosu
Sorun Öngörüleri
Sorun Öngörüleri

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın