İşletmeniz için neler yapabilir

Analytics Accelerator Framework for Communications Service Providers (AAF), iletişim hizmeti sağlayıcılarının birden çok kaynaktan veri almasını ve özel dış uygulamaların API'ler aracılığıyla bu verileri kullanabilmesini sağlar. AAF, iletişim hizmeti sağlayıcılarının daha büyük bir girişimin parçası olarak ağ verilerini bütünleştirmek ya da özelleştirilmiş gösterge panoları ve görselleştirmeler oluşturmak için kullanabilecekleri bir uygulamadır.
IBM Analytics Accelerator Framework

Değer elde etme süresini azaltın

Open API'lerle, önceden oluşturulmuş veri modelleri ve kullanıma hazır veri bağdaştırıcılarıyla büyük veri girişimleri, birçok iş kolunda kısa sürede değer sağlayabilir.

Öngörülebilirliği Artırın

Genel amaçlı Hadoop uygulamalarının aksine Analytics Accelerator Framework, deneyimli bir hizmet ekibi tarafından sağlanan proje metodolojisini kullanır.

Maliyeti en aza indirin

Analytics Accelerator Framework, önceden bütünleştirilmiş bileşenler ve önceden tanımlanmış veri alımı ve yönetim modelinden yararlanarak genel maliyeti azaltır.

Bulutta güvenlik ve gizlilik

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın