IBM Multi-site Workload Lifeline (Lifeline) nasıl çalışır?

İş yüklerinde dengeleme

Lifeline, TCP/IP uygulamalarını hedefleyen iş yükleri için iki yük dengeleme katmanı kullanır. Lifeline, seçilen yerde ilk katman yük dengeleyicileri iş yükü bağlantılarını yönlendirmek için ikinci katman yük dengeleyicilere yönlendirir ve ardından bağlantıları ilgili yerdeki uygulamalara yönlendirir. Lifeline, ileti sistemi kullanan iş yüklerinde IBM MQ® kümelerinden yararlanır. Lifeline, seçilen yerdeki IBM MQ kuyruk yöneticilerine iş yükü iletilerini yönlendirmek için kümeyi yönlendirir ve ardından iletileri uygulamaların kullanabileceği duruma getirir.

Yer yönlendirme önerileri

Yük dengeleyicilerde iki katman kullanan iş yükleri için Lifeline, her iki yerde iş yükü uygulamaları, z/OS sistemleri ve (uygulanabildiği hallerde) Linux® on IBM Z sistemlerinin kullanılabilirliğine ve durumuna dayalı olarak ilk katman yük dengeleyicilere iş yeri bağlantısı yönlendirme önerileri sağlar. IBM MQ kümelerini kullanan iş yükleri için Lifeline, her iki yerde IBM MQ kuyruk yöneticileri ve z/OS sistemlerinin kullanılabilirliğine ve durumuna bağlı olarak kümeye yer iletisi yönlendirme önerileri sağlar.

Lifeline Advisor ve Lifeline Agent Bileşenleri

Lifeline, Lifeline Advisor ve Lifeline Agent bileşenlerinden oluşur. Lifeline Agent, bir yerdeki tüm iş yükü uygulamalarının ya da IBM MQ kuyruk yöneticilerinin bozuk ya da sağlıksız olduğunu tespit ederse, Lifeline Advisor bir iş yükü arızası bildirir. Lifeline Agent bir yerdeki Linux on IBM Z sistemleri (uygulanabildiği hallerde) ve tüm z/OS sistemlerinin artık kullanılamadığını tespit ederse, Lifeline Advisor bir yer arızası bildirir. Her iki durumda da iş yüküyle ilgili yeni istekler diğer yere yönlendirilebilir.

İş yükü yapılandırmaları

Bir Active/Standby iş yükü, z/OS® sistemlerindeki veritabanlarını güncelleyen işlemleri içeren, iş yükü bağlantılarından oluşur. Lifeline, bu güncelleme iş yüklerine ilişkin bağlantıların aynı anda yalnızca bir yere yönlendirilmesini sağlar. Active/Query iş yükü, yalnızca z/OS sistemlerindeki veritabanlarını sorgulayan işlemleri içeren iş yükü bağlantılarından oluşur. Lifeline, bu sorgu iş yükleri bağlantılarının herhangi bir anda bir ya da her iki yere yönlendirilmesini sağlar.

Planlı kesintiler

Planlı bir bakım aralığı için bir iş yükünü devre dışı bırakmanız gerekirse Lifeline, iş yükünü bir yerden başka bir yere kesintisiz bir biçimde taşıyarak iş yükünün kullanılabilirliğini sürdürmenizi sağlar. Bu süreç, iş yükü isteklerinin yönlendirildiği yeri etkileyen Lifeline komutlarının kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

z/VM üzerinde sanallaştırma için Sürüm V5R3 veya daha yeni sürümü gerekir.

Virtualization on z/OS için Communications Server for z/OS çalıştıran z/OS Süeüm V2R1 ya da daha yeni sürümü gerekir.

    Donanım gereksinimleri

    z/OS V2R1 veya daha yeni bir sürümü çalıştırabilen ve Communications Server for z/OS'den TCP/IP yığınını kullanan herhangi bir System z.