IBM IMS Queue Control Facility for z/OS ürünü nasıl çalışır?

Kuyrukta taşmaya karşı koruma

IBM® IMS™ Queue Control Facility for z/OS®, ileti kuyruğunun kullanımını izleyerek kuyrukta taşmaya karşı koruma uygular. Ürün, aşırı kuyruk kullanımının devam etmesini önlemek amacıyla, uyarı gönderme veya eylem gerçekleştirme zamanını belirlemek için ileti kuyruğu kullanımını analiz eder. Bölüm değerlerini belirtmek, kuyruk kullanım sınırlarını belirlemek ve uygun uyarıları ve eylemleri belirtmek için çeşitli parametreleri belirterek, kuyrukta taşmaya karşı koruma özelliğini yapılandırabilirsiniz.

İletilerin işlenmesi

IMS sistem günlüğünden alınan iletileri, IMS kuyruk yöneticisinin ileti kuyruklarını ve yalnızca paylaşılan kuyruk ortamında paylaşılan kuyrukları işlemek için IMS Queue Control Facility çözümünü kullanın. Seçilen iletileri, denetim bildirimlerinde belirttiğiniz kriterlere göre işleyin. IMS Queue Control Facility, seçilen iletilerle ilgili nicelik bilgilerini içeren bir veri raporu ve çıkış veri kümesi oluşturur.

Kurtarma ve bakım işlevleri

IMS Queue Control Facility, planlı veya planlı olmayan sistem kesintisinin ardından, ileti kuyruğuna ilişkin kurtarma gibi bakım ve kurtarma görevlerini gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ürün, iletileri, yeniden işleme için ileti kuyruğuna geri göndermenin uygulanabilir olduğu durumlarda, uygulama kurtarma işlemi sağlar. IMS bakımını, hem paylaşılan hem de paylaşılmayan kuyruk ortamlarında elde edersiniz. Ürün, IMS ileti kuyruklarına/kuyruklarından, IMS iletilerine ilişkin sorgulama, göz atma, yükleme ve yüklemeyi kaldırma işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanır.

İletileri yeniden kuyruğa alma

IMS Queue Control Facility, paylaşılmayan kuyruk ortamlarında, yeniden kuyruğa alınması gereken iletileri, sistem günlüğü veri kümelerinden veya IMS kuyruk yöneticisi ileti kuyruklarından alır. IMS Queue Control Facility, paylaşılan kuyruk ortamlarında, iletileri soğuk başlatma kuyruğundan alır; bu kuyruk, IMS olağandışı biçimde sonlandığında ve IMS için soğuk başlatma işlemi gerçekleştirildiğinde işlenen iletilerin içinde bulunduğu özel bir kuyruktur. Paylaşılan kuyruk ortamlarında kurtarma işlemi, yalnızca soğuk başlatma kuyruğunda bulunan iletiler için geçerlidir.

Kuyruk bakımı

Paylaşılan kuyruk ortamlarında, işlenen iletiler, soğuk başlatma kuyruğunda kalır ve siz bunları kaldırıncaya kadar birikir. İletilerin bu şekilde birikmesi, performansın düşmesine ve paylaşılan kuyruklardaki alanın israf edilmesine yol açar. Paylaşılmayan kuyruk ortamlarındaki iletiler, arabellek kaynağını kullanarak arabellek eksikliğine neden olabilir. Arabellek eksikliği, IMS'nin, kullanıcıya ilişkin 758 numaralı olağandışı sonlandırma koduyla birlikte anormal şekilde sonlanmasına neden olabilir.

TSO istemcisi/ISPF arabirimi

IMS Queue Control Facility ürününün TSO istemcisi (ISPF arabirimi), kullanılacak sunucuyu ve IMS altsistemini seçmenize yardımcı olur. Kullandığınız IMS ortamını ve yerel kuyruk durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Bu istemci, iletileri sorgulamanıza ve kuyruğa alınan iletilerin hedeflerini listelemenize olanak tanır. IMS ileti kuyruklarındaki iletileri boşaltabilir ve iletileri, IMS ileti kuyruklarına yükleme veya yeniden yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, paylaşılmayan kuyruk ortamı için kuyrukta taşmaya karşı korumayla ilişkili olan tabloları da tutabilirsiniz.