EF for z/VSE kullanmak için 4 iyi neden

Daha üst düzeyde güvenlik gereksinimini karşılayın

İş verilerinin güvenli arşivlenmiş kopyalarını oluşturabilme gereksinimi çok önemli bir güvenlik konusudur. Herhangi bir anda kurtarılabilen verilerin şifrelenmesi, istenmeyen erişimden üst düzeyde gizlilik koruması sunar. IBM Encryption Facility for z/VSE® (EF for z/VSE), Keyman/VSE Utility tabanlı IBM Z® şifreleme ve sıkıştırma donanımı ve anahtar yönetimini kullanır.

Şifrelenmiş veri alışverişi esnekliği elde edin

EF for z/VSE yazılım tabanlı bir şifreleme olanağıdır. Şifreleme ve şifre çözümü için donanımla hızlandırılan şifreleme desteğini kullanır. Şifrelenen veriler farklı işletim sistemleri arasında gönderilip alınabilir. EF for z/VSE ürünü, EF for z/OS® (Encryption Facility for z/OS) ya da z/OS Java® Client kullanarak oluşturulan şifrelenmiş dosyaları okuyabilir. EF for z/VSE kullanılarak oluşturulan şifrelenmiş dosyalar, EF for z/OS, z/OS Java Client ve z/OS Decryption Client tarafından okunabilir.

İki veri şifreleme yöntemi arasından seçim yapın

Parolaya dayalı şifreleme (PBE), bir anahtar oluşturma veya anahtar işleme gerektirmediğinden ek kolay yöntemdir. TCP/IP for z/VSE olmayan veya diğer TCP/IP yığınlarını içeren sistemlerde yalnızca parolaya dayalı şifreleme kullanabilirsiniz. Genel anahtar şifrelemesi (PKE), özel ve genel anahtar oluşturmak veya genel anahtarları içe aktarmak için bir anahtar yönetimi aracı kullanılmasını gerektirir. PKE daha güvenlidir, ancak parolaya dayalı şifrelemeden daha kısıtlayıcıdır.

openPGP iletişim kuralından yararlanın

EF for z/VSE, openPGP'yi destekleyen platformlar sayesinde şifrelenmiş veri alışverişi sağlar. OpenPGP, güvenilir çözüm ortakları arasındaki alışveriş için veri bütünlüğü sağlayacak standart bir iletişim kuralıdır. Encryption Facility for OpenPGP desteğini kullanarak dahili veri merkezleriniz arasında şifrelenmiş ve isteğe bağlı olarak sıkıştırılmış dosya alışverişi yapın. IBM z/OS üzerinde, aynı zamanda iş istasyonu platformlarında çalışan bir OpenPGP (RFC 4880) uyumlu istemciyi kuran satıcı firmalar ve dış çözüm ortaklarıyla dosya alışverişi yapın.