Bu ürün onkoloji bakım ekipleriniz için neler yapabilir?

Watson for Clinical Trial Matching, klinik tedavi uzmanlarının uygun bir hasta için klinik deneylerinin bir listesini daha kolay ve daha hızlı bulmasına imkan tanır. Benzer şekilde, klinik deneyi koordinatörlerinin potansiyel olarak tesisinin deneylerinden herhangi birine uygun olabilecek hastaları bulma becerisini artırır. Tarama verimliliğinin artması ve daha etkili hasta bulma, klinik deneyine kayıt hedeflerinin yükseltilmesine ve hastalara tedavi için klinik deneyi seçeneğini sunma fırsatlarının artırılmasına yardımcı olabilir.

Ekibin verimliliğini maksimum düzeye çıkarın

İdari iş yükünü, manuel taramayı azaltın ve deneye aday bulmayı hızlandırmak için deneyle ilgili engelleri ortadan kaldırın.

Hastaların deneylere erişimini artırmaya yardımcı olun

Uygun klinik deneylerine yerleştirmeyi maksimum düzeye çıkarmaya yardımcı olması için uygun deney katılımcılarını proaktif olarak belirleyin, kayıt hedefi başarısını iyileştirin ve ilgili deney seçenekleriyle tedavileri iyileştirin.

Hasta bulmaya ilişkin görünürlük

Hasta bulma süreçlerini takip etmek için birleşik bir çalışma ortamı aracılığıyla klinik deneyi koordinatörleri arasında işbirliğine olanak sağlayın.

Temel özellikler

  • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış hasta verilerini analiz eder
  • Kapsamlı deney kriterleri içerisinde madencilik gerçekleştirir
  • İlgili deney seçeneklerinin listesini belirler
  • Aday bulmanın yönetilmesi için bir çalışma ortamı sağlar
  • Proaktif hasta belirlemeyi destekler

Bulutta güvenlik ve gizlilik

Ürün resimleri

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış hasta verilerinden sağlanan ayrıntılı bir profil
Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış hasta verilerinden sağlanan ayrıntılı bir profil
Watson, hasta için ilgili deneylerin bir listesini sağlar
Watson, hasta için ilgili deneylerin bir listesini sağlar
Hastalar, mevcut deneylerin uygunluk kriterleri doğrultusunda değerlendirilir
Hastalar, mevcut deneylerin uygunluk kriterleri doğrultusunda değerlendirilir
Deney koordinatörleri her deney için aday bulma sürecindeki hastaları yönetebilir
Deney koordinatörleri her deney için aday bulma sürecindeki hastaları yönetebilir
Tesisler deneylerin ayrıntılarını özelleştirebilir
Tesisler deneylerin ayrıntılarını özelleştirebilir
Watson'un anlayışını iyileştirmek için uygunluk kriterlerini inceleyin ve düzenleyin
Watson'un anlayışını iyileştirmek için uygunluk kriterlerini inceleyin ve düzenleyin