Öne çıkan özellikler

Sektör standartlarını destekleyen görsel yazılım geliştirme

Görsel yazılım geliştirme yetenekleri, kod oluşturmak için UML şemalarını ya da geleneksel bir kod düzenleyiciyi kullanarak yerleşik yazılım geliştirmenize olanak sağlar. Daha fazla geliştirme için var olan kodu, modelleme ortamına aktarabilirsiniz. Rational Rhapsody Architecture for Software, mimari, tasarım, kod ve belgelerin tutarlılığının otomatik olarak korunmasına yardımcı olur.

Yerleşik yazılım mühendisliği

Gerçek zamanlıya yakın, otomatik, yerleşik yazılım mühendisliği ile tasarımdan uygulamaya geçebilirsiniz. Rational Rhapsody Architect for Software; tasarımınızın yapı ve mimarisini tasarlamak için C, C++, Java ve C# kod çerçeveleri oluşturur. Kod çerçevelerini kullanarak bir modele ya da koda ayrıntılı kodlama ekleyebilirsiniz. Rational uygulaması, tutarlı veriler sağlamak üzere değişiklikleri eşitler. MARTE profili, gerçek zamanlıya yakın performansı modellemenize ve tasarım darboğazlarını analiz etmenize yardımcı olur.

AUTOSAR yazma, DDS Modelleme desteği

Modele dayalı fark oluşturma (AUTOSAR, DDS) ve IBM Rational Team Concert ile bütünleştirme de dahil, birleştirme özelliklerini kullanarak ekip üyeleriyle işbirliği yapın. OSLC kullanarak tasarımları paylaşıp gözden geçirmek ve yaşam döngüsü yapay nesnelerini izlemek için IBM Rational Design Manager'ı kullanın. Yazılım, Eclipse platformuna dayalı olarak Rational Team Concert ve diğer IDE'lerle bütünleştirilir. Rational Rhapsody Architect for Software ürününde geliştirilen modeller, tasarım testi için Rational Rhapsody Developer Edition ürünlerine aktarılabilir.

Güvenlik standartları ve işlevsel standartlarla uyumluluk

Rational Rhapsody Architect for Software, DO-178B, ISO-26262 ya da IEC 61508 gibi standartlara uymanıza yardımcı olmak için tasarımdan gereksinimlere geriye doğru tam bir gereksinim izlenebilirliği sağlar. Daha fazla analiz için izlenebilirlik bilgilerini IBM Rational DOORS ya da IBM Rational RequisitePro'ya aktarabilir ve son uygulamada izlenebilirliğe yardımcı olması için koda gereksinim bilgilerini ekleyebilirsiniz. Yazılım, karşılaştırmalı keşif analizini ve mimari dengelemeleri kolaylaştırır.

Ürün performansını optimize etmek için gerçek zamanlı verilerden yararlanır

Rational Rhapsody Architect for Software, yaşam döngüsü desteği ve eklenti yazılımı sağlayarak tam ürün yaşam döngüsü geliştirmesi için diğer IBM Rational ürünleriyle bütünleştirme gerçekleştirmenize olanak sağlar. IBM Rational Rhapsody Tools and Utilities Add On yazılımı, özelleştirilebilir, şablona dayalı belgeler sağlar. Rational DOORS, Rational RequisitePro gibi gereksinim yönetimi araçlarına ve diğer gereksinim yazma araçlarına gelişmiş bir arabirim sunan IBM Rational Rhapsody Gateway ürününü içerir.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

IBM Rational Rhapsody Architect for Software ürününe ilişkin yazılım gereksinimlerine buradan ulaşılabilir:

    Donanım gereksinimleri

    IBM Rational Rhapsody Architect for Software ürününe ilişkin donanım gereksinimlerine buradan ulaşılabilir: