Red Hat OpenShift on IBM Cloud'u ücretsiz deneyin

Önceden yapılandırılmış bir Red Hat® OpenShift® ortamında dört saat boyunca ücretsiz olarak geliştirme yapın.

Bir mobil uygulama arka ucunu OpenShift 4'te devreye almak için bir Tekton İşlem Hattı oluşturun

Bu eğitici program, Tekton'un bazı yeteneklerini göstermek için bir örnek müşteri ödüllendirme uygulaması olan Example Loyalty'nin bir eşgörünümünü devreye alır. Manuel olarak devreye alınmış bir dizi mikro hizmeti bir Tekton İşlem Hattında mobil sadakat uygulaması için arka uç olarak nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.

Eğitici programı başlatın

Bir mobil uygulama arka ucunun OpenShift 4'te devreye alınmasını gösteren akış şeması

Bir veritabanının OpenShift on IBM Cloud üzerinde devreye alınması için OpenShift operatörleriyle çalışmak

Bu eğitici program, PostgreSQL veritabanının eşgörünümlerini yaratmanız amacıyla bir topluluk operatörünün mevcut olan bir OpenShift projesinde devreye alınması sürecini adım adım anlatır.

Eğitici programı başlatın

Bir veritabanının OpenShift on IBM Cloud üzerinde devreye alınmasını gösteren akış şeması

Bir OpenShift on IBM Cloud kümesi oluşturun

Bu OpenShift eğitici programı, standart bir kümenin nasıl oluşturulacağını, OpenShift konsolunun nasıl açılacağını ve yerleşik OpenShift bileşenlerine nasıl erişileceğini gösterir. IBM Cloud® hizmetlerini kullanan bir uygulamayı bir OpenShift projesinde devreye alın ve harici kullanıcıların hizmete erişebilmesi için uygulamayı bir OpenShift yolu üzerinde açık hale getirin.

Eğitici programı başlatın

Bir Red Hat OpenShift on IBM Cloud kümesinin nasıl oluşturulacağını gösteren akış şeması

OpenShift'te ölçeklenebilen bir web uygulamasının yapısını oluşturun ve devreye alın

Bu OpenShift eğitici programında, bir web uygulamasının yapısını nasıl oluşturacağınızı, bu uygulamayı bir konteyner içinde yerel olarak nasıl çalıştıracağınızı, yapısı oluşturulan kodu özel bir Git havuzuna nasıl aktaracağınızı ve ardından bir OpenShift on IBM Cloud kümesinde nasıl devreye alacağınızı öğreneceksiniz. Uygulamayı bir OpenShift yolu üzerinde açık hale getirin, özel bir etki alanını bağlayın, ortamın durumunu izleyin ve uygulamayı ölçekleyin.

Eğitici programı başlatın

Ölçeklenebilen bir web uygulamasının OpenShift üzerinde devreye alınmasını gösteren akış şeması

Web etki alanları için güvenlik sertifikalarını otomatik olarak yenileyin

Bu OpenShift eğitici programı, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ya da Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) sertifikası yenilemesinin otomatikleştirilmesi için OpenShift kurumsal Kubernetes ortamını ya da bir sunucusuz yaklaşımı nasıl kullanacağınızı gösterir.

Eğitici programı başlatın

Güvenli Yuva Katmanı veya Aktarım Katmanı Güvenliği sertifikası yenilemesinin otomatikleştirilmesi için OpenShift'in nasıl kullanılacağını gösteren akış şeması

Kod kalıpları, daha hedefe yönelik bir OpenShift eğitici program deneyimi sağlar. Belirli, düzenli oluşan yazılım tasarımı sorunlarını gidermeye yönelik test edilmiş prototiplerdir. Kod kalıplarının kullanılması, geliştirme hızını ve tutarlılığını artırabilir.

Red Hat Universal Base Image ile OpenShift'te örnek bir kambiyo uygulaması devreye alın

Güvenliğin, yanıt hızının ve dayanıklılığın artırılması amacıyla bir Python uygulamasının OpenShift on IBM Cloud üzerinde devreye alınması için örnek kod.

PHP, Source-to-Image ve OpenShift ile uygulama modernizasyonu

Bu kod kalıbı, Kubernetes tabanlı mikro hizmetlerin OpenShift Source-to-Image araç takımını kullanarak bir geleneksel uygulamayı nasıl modernize ettiğini göstermek üzere tasarlanmış bir PHP web uygulamasıdır.

Mobil sadakat uygulaması için bir arka uç ile veri gizliliğine odaklanın

OpenShift on IBM Cloud üzerinde bir mikro hizmet tabanlı arka uç oluşturun ve devreye alın.

OpenShift ile Java EE uygulaması modernizasyonu

Bu kod kalıbı, Open Liberty üzerinde çalışan bir Java Enterprise Edition (Java EE) uygulamasının Kubernetes tabanlı mikro hizmetlere dönüştürülerek nasıl modernize edileceğini gösterir. Bir MySQL veritabanına bağlı ve bir kurumsal Kubernetes ortamında devreye alınmış olan bir sistem için bir RESTful uygulamasının konteyner görüntüsünü nasıl yaratacağınızı görün.

Source-to-Image ve OpenShift ile uygulama modernizasyonu

Bu Node.js web uygulaması, Kubernetes tabanlı mikro hizmetlerin OpenShift Source-to-Image araç takımını kullanarak bir geleneksel uygulamayı nasıl modernize ettiğini göstermek üzere tasarlandı. Bu kod kalıbı ayrıca, açık standartları keşfetmenizi sağlar ve özel tablolar ile hızlı yanıt veren tasarım için ön uç teknolojilerini gösterir.

OpenShift ile çalışmaya başlayın

Kurumsal iş yüklerini Kubernetes kümelerinde hızla konteynerleştirin ve devreye alın.