IBM Cloud Object Storage kullanarak bulut tabanlı uygulamalar oluşturun

Bulut tabanlı uygulamalar, son kullanıcılarınıza değer ve kuruluşunuza iş verimliliği sağlamak için konteynerler gibi bulut çalıştırma zamanlarını, veri depolamaya yönelik bulut kaynaklarını ve platform güvenliği ile uyumluluğunu kullanır ve bunları bir araya getirir. Geliştiriciler, hesaplama çalıştırma zamanı ortamlarını ve mikro hizmetleri kullanarak bütünleşik uygulamalar oluşturabilir ve veri depolaması için IBM Cloud® Object Storage hizmetlerinden yararlanabilirler.

IBM Cloud Object Storage, basit, “düz” yapısı esnek bir şekilde ölçeklenebildiğinden, çok miktarda yapılandırılmamış veriyi depolamak için idealdir. Doğrudan uygulamalarla bütünleştirilebilen, dağıtık, API kullanılarak erişilebilen depolama sunar. IBM Cloud üzerinde çalıştırma zamanı ortamları, konteynerler ve mikro hizmetler ile basit entegrasyon, geliştiricilerin IBM Cloud Object Storage platformunu bulut tabanlı uygulama akışları için kalıcı veri deposu olarak hızla entegre etmelerini ve uygulama bileşenlerini kolay ve verimli bir şekilde güncellemelerini kolaylaştırır.

Nesne depolaması da içinde olmak üzere bulut tabanlı uygulama geliştirmede kullanılan bileşenleri gösteren şema

Yaygın kullanım senaryoları

Yeni nesil bulut uygulamaları oluşturun

Hesaplama çalıştırma zamanı ortamlarını (örneğin konteynerler, sanal makineler ve yalın donanım) ve mikro hizmetleri (SQL Query, IBM Watson® AI and Analytics gibi) kullanarak bütünleşik uygulamalar oluşturun ve veri depolaması için IBM Cloud Object Storage hizmetlerinden yararlanın.

Uygulamaları bulutta çalışmak üzere modernize edin

Eski uygulamaları bulutta çalıştırmak için dönüştürün ve bulut veri depolaması olarak IBM Cloud Object Storage kullanın. Verilerin korunmasını sağlamaya yardımcı olan dirençlilik ve şifreleme seçenekleri sayesinde veri kaybı korkusu tamamen ortadan kaldırıldı.

Mobil ve akıllı aygıt uygulamaları oluşturun ve çalıştırın

Veri odaklı mobil uygulamalar için bulut veri depolaması olarak IBM Cloud Object Storage kullanın ve akıllı aygıt uygulamalarınız için yüksek miktarda yapılandırılmamış Nesnelerin İnterneti verisini toplayın ve depolayın.

Bulut tabanlı uygulama depolama yetenekleri

Sınırsız ölçekleme

IBM Cloud Object Storage, basit, ‘düz’ yapısı esnek bir şekilde ölçeklenebildiğinden, çok miktarda veriyi depolamak için idealdir. Yönetmeniz ya da sürekli olarak tahsis etmeniz gerekmez - yalnızca depolamaya erişin ve tüketin. Ortam dosyaları, resimler, videolar, belgeler ve veri kümeleri dahil olmak üzere içerik verilerinizi yerel biçimlendirmeyle ve sınırlar olmadan saklayın. Ayrıca, bir dizinin çok fazla veri içerdiği konusunda endişelenmeniz de gerekmez. IBM Cloud Object Storage ile gerçek anlamda dizinler ya da bir depolama kümesindeki nesnelerin sayısına ilişkin fiili sınırlamalar yoktur.

Uygulamalarınızı ve çalıştırma zamanı ortamlarınızı depolama kümelerinize bağlayın

Müşteriler, IBM Cloud hizmetleriyle birlikte bir IBM Cloud Object Storage hesabını ve kümesini kolayca tahsis edebilir, kimlik bilgilerini oluşturabilir ve Kubernetes hizmetini depolama kümelerine bağlayabilir.

IBM Cloud üzerindeki mikro hizmetler

Docker, Cloud Foundry ve Apache OpenWhisk tabanlı IBM Cloud Functions gibi bulut iş yükü kalıplarını kullanarak mikro hizmetlerden yararlanın. Java™, Node.js ve diğerleri gibi mikro hizmetler için uygulama seçeneklerinden yararlanın. IBM Cloud Object Storage platformunu IBM Cloud üzerindeki mikro hizmetlerle kalıcı veri deponuz olarak kullanın ve uygulamalarınızın gücünü IBM Watson® ve diğer bulut hizmetleriyle genişletin.

API kullanılarak erişilebilen depolama

IBM Cloud Object Storage ile etkileşim, bir API aracılığıyla uygulama düzeyinde gerçekleşir ve nesneler, basit komutlar kullanılarak depolanır ya da alınır. IBM Cloud Object Storage API, REST tabanlı bir API'dir ve programsal erişim için bir dizi ortak S3 API işlevini destekler. Java, Node.js ve Python için kimlik erişimi ve yönetimi ile HMAC kimlik doğrulamasını destekleyen yazılım geliştirme setleri mevcuttur. IBM Cloud Object Storage, kısmi değişikliğe değil, tamamen atomik yazma ve üzerine yazma işlemlerine olanak sağlar. Bu davranış, bir veri tabanına daha yakındır ve uygulama geliştirmeyi büyük ölçüde basitleştirir.

Güvenlik ve şifreleme

Yerleşik şifreleme seçeneklerimizle ve güvenlik ve ilke izni işlevlerimizle verilerinizi güvenceye alın ve koruyun. IBM Cloud üzerindeki diğer hizmetler gibi IBM Cloud Object Storage da IBM Identity and Access Management kullanılarak korunur ve ilkeler ile izinler için bütünleşik destek sağlar. DevOps ekibi, kullanıcılar ve uygulamalar için küme düzeyindeki izinleri belirleyebilir ve IBM Starter Kits, uygulamanızın IBM Cloud Object Storage kümenize erişmesi için uygulamanızı yapılandırmayı kolaylaştırır. IBM Cloud Object Storage, hem IBM Cloud yerel API anahtarları ile OAuth2 kimlik doğrulama mekanizmasını hem de üçüncü kişi uygulamaları ve yazılım geliştirme setleri için HMAC kimlik doğrulamasını destekler.

Dirençlilik seçenekleri

IBM Cloud Object Storage içinde saklanan bilgiler şifrelenir ve birden çok coğrafi lokasyona dağıtılır. Uygulamanız, birçok lokasyon çapında devreye alınabilir ve veriler de uygulamanızı otomatik olarak takip eder. DevOps ekibinizin dayanıklılığı ya da erişilebilirliği yönetmesi gerekmez. Kümeler, bu kümede depolanan nesnelerin fiziksel lokasyonunu ve dirençliliğini belirleyen bir dirençlilik seçeneği ile oluşturulur. IBM Cloud Object Storage, üç tür dirençlilik ile sağlanır: Bölgeler Arası, Bölgesel ve Tek Veri Merkezi.