Genel bakış

Bulut tabanlı uygulamalar oluşturun

IBM Cloud Object Storage hizmetinin esnek ölçekli altyapısı, çok miktarda yapılandırılmamış veriyi depolamak için idealdir. Geliştiricilerin, bulut tabanlı uygulamayı akışa hızla entegre etmesini ve uygulama bileşenlerini verimli bir şekilde güncellemesini kolaylaştırmak amacıyla, IBM® Cloud'da basit bir entegrasyonla, dağıtılmış, API'yle erişilebilir bir depolama olanağı sunar.

Ölçeklenebilir bulut depolama

Performans, taşınabilirlik ve hız

Yalın donanım

Maksimum performans ve denetim

Sanal sunucu

Mevcut dillerden ve araçlardan yararlanın

Konteynerler

Maksimum taşınabilirlik

Hizmet olarak Platform

Kapsamlı çalıştırma zamanı seçenekleri

Sunucusuz

Sunucusuz uygulamalarla maksimum hız

Yaygın kullanım senaryoları

Bulut uygulamaları oluşturun

Bulut uygulamaları oluşturun

Hesaplama çalıştırma zamanı mikro hizmetleri kullanarak entegre uygulamalar oluşturun ve veri depolama için IBM Cloud Object Storage hizmetlerini kullanın.

Uygulamaları modernize edin

Uygulamaları modernize edin

Eski uygulamaları bulutta çalışacak şekilde dönüştürün. Veri koruma sağlamaya yardımcı olan dirençlilik ve şifreleme seçenekleri sayesinde verileri kaybetme korkusu neredeyse tamamıyla giderilebilir.

Akıllı uygulamalar oluşturun

Akıllı uygulamalar oluşturun

Veri odaklı mobil uygulamalar için bulut veri depolaması olarak IBM Cloud Object Storage kullanın ve akıllı aygıt uygulamalarınız için yüksek miktarda yapılandırılmamış Nesnelerin İnterneti verisini toplayın ve depolayın.

Özellikler

Bu kullanım senaryosuna olanak sağlayan önemli yetenekler

Sınırsız ölçekleme

Ortam dosyaları, görüntüler, videolar, belgeler ve veri kümelerini de kapsayan içerik verilerinizi yerel biçimde ve sınırsız saklayın.

Depolama bölmesi bağlantıları

Kimlik bilgileri oluşturmak ve Kubernetes hizmetini depolama bölmesine bağlamak için bir IBM Cloud Object Storage hesabı ve bölmesi tahsis edin.

IBM Cloud üzerindeki mikro hizmetler

Apache OpenWhisk® platformu üzerinde, Docker, Cloud Foundry ve IBM Cloud Functions gibi bulut iş yükü kalıpları kullanan mikro hizmetlerden yararlanın.

API kullanılarak erişilebilen depolama

IBM Cloud Object Storage API; programa dayalı erişim için ortak bir dizi S3 API işlevini destekleyen REST tabanlı bir API'dir.

Güvenlik ve şifreleme

IBM Cloud Object Storage hizmetinin güvenliği IBM Identity and Access Management kullanılarak sağlanır ve ilkeler ve izinler için entegre destek sunar.

Dirençlilik seçenekleri

Bilgiler şifrelenir ve birçok konuma dağıtılır. Uygulamalar otomatik olarak verilerle devreye alınabilir.