ESB (Kurumsal Veri Yolu)

menu icon

ESB (Kurumsal Veri Yolu)

Bu kılavuzda, ESB (SOA'nın önemli bir bileşeni), ESB'nin faydaları ve mikro hizmet mimarisiyle ilişkisi hakkında bilgiler yer almaktadır.

ESB (kurumsal veri yolu) nedir?

ESB veya kurumsal veri yolu, merkezi bir yazılım bileşeninin, arka uç sistemlerle (ve veri modellerinin, derin bağlantının, yönlendirmenin ve isteklerin çevirilerine) entegrasyonlar gerçekleştirdiği ve bu entegrasyonları ve çevirileri yeni uygulamalar tarafından yeniden kullanılmak üzere hizmet arayüzleri olarak sunduğu bir modeldir. ESB modeli genellikle mümkün olan en iyi üretkenliği sağlayan özel olarak tasarlanmış bir entegrasyon çalışma zamanı ve araç seti kullanılarak uygulanır.

ESB ve SOA

ESB, 1990'ların sonunda ortaya çıkan SOA'nın (hizmet odaklı mimari) önemli bir bileşenidir. SOA, hizmet arayüzleri vasıtasıyla yazılım bileşenlerinin yeniden kullanılabilir olmasını sağlayacak bir yöntem tanımlar. Bu arayüzler, her seferinde derin entegrasyon gerçekleştirmek zorunda kalmadan yeni uygulamalara hızla dahil edilebilecek şekilde ortak iletişim standartlarını kullanır.

SOA'da yer alan her hizmet, eksiksiz, ayrık bir iş işlevini yürütmek için gereken kod ve veri entegrasyonlarını temsil eder (örneğin, müşterinin kredisinin kontrol edilmesi, aylık kredi ödemesinin hesaplanması veya bir ipotek başvurusunun işlenmesi). Hizmet arayüzleri gevşek bağlaşım sağlar, yani alt tarafta entegrasyonun nasıl uygulandığı hakkında çok az bilgiyle veya hiç bilgi olmadan çağrılabilirler. Hizmetler, verileri okuma veya değiştirme istekleri göndermek için SOAP (basit nesne erişim protokolü)/HTTP veya JSON/HTTP gibi standart protokolleri kullanılarak hazırlanır. Hizmetler, geliştiricilerin bunları hızlı bir şekilde bulmasını ve yeni uygulamaları düzenlemek için hizmetleri yeniden kullanmalarını sağlayacak şekilde yayınlanır.

Bu hizmetler sıfırdan oluşturulabilir, ancak genellikle eski kayıt sistemlerindeki işlevlerin hizmet arayüzleri olarak açığa çıkarılmasıyla oluşturulur. İşte bu noktada ESB'ye ihtiyaç duyulmaktadır. Eski sistemler ve kayıt sistemleri genellikle SOA ağ protokolleriyle çalışmak için çevrilmesi ve entegre edilmesi gereken eski protokolleri ve tescilli veri biçimlerini kullanır. ESB, bu çevirileri ve entegrasyonları çalışırken gerçekleştirmektedir. ESB olmadan bir SOA uygulayabilirsiniz, ancak uygulama sahiplerinin her biri hizmet arayüzlerini ortaya çıkarmak için kendi benzersiz yolunu bulması gerekmekte olup, bu da çok fazla iş (arayüzler sonunda yeniden kullanılabilir olsa bile) ve gelecekte önemli bir bakım zorluğu oluşturur.

SOA ve ESB'nin bu kapsamdaki rolü hakkında daha fazla bilgi almak için "SOA'ya Giriş" sayfasına bakın.

Avantajlar

Teorik olarak merkezileştirilmiş ESB, hizmetlerin kurum çapında iletiminin ve entegrasyonunun standartlaştırılması ve önemli ölçüde basitleştirilmesi için bir potansiyel sağlar. Donanım ve yazılım maliyetleri paylaşılabilir, sunucuların sağlanması yalnızca bir kez gerçekleştirilebilir ve entegrasyonları geliştirmek ve sürdürmek için tek bir uzman ekip görevlendirilebilir (ve gerekirse eğitilebilir).

Geliştiriciler, ESB ile 'konuşmak' ve hizmetler arasındaki etkileşimleri yönlendiren komutlar vermek ve komutları çevirmek için ESB'ye iletmek, iletileri yönlendirmek ve komutları yürütmek için verileri gerektiği gibi dönüştürmek üzere tek bir protokol kullanabilir. Bu, geliştiricilerin entegrasyon için önemli ölçüde daha az zaman harcamalarını ve uygulamalarını yapılandırmak ve iyileştirmek için çok daha fazla zaman harcamalarını sağlar. Ve bu entegrasyonları bir projeden diğerine yeniden kullanabilme yeteneği, aşağı yönde hala daha fazla verimlilik kazancı ve tasarruf potansiyeli sunmuştur.

Ancak ESB'ler birçok kuruluşta başarıyla dağıtılırken, diğer birçok kuruluşta ESB, SOA dağıtımındaki darboğaz olarak görüldü. Bir entegrasyonda değişiklik veya geliştirme yapmak genellikle diğerlerinin dengesini bozuyordu. ESB ara yazılımında yapılan güncellemeler genellikle mevcut entegrasyonları etkiliyordu. ESB merkezi olarak yönetildiği için uygulama ekipleri kısa süre sonra kendilerini entegrasyonları için sırada beklerken buldu. Entegrasyonların hacmi arttıkça, ESB sunucuları için yüksek kullanılabilirliği ve olağanüstü durum kurtarmayı hayata geçirmek daha maliyetli hale geldi. Ve kurumlar arası bir proje olarak, ESB'yi finanse etmenin zor olduğunun anlaşılması bu teknik zorlukları çözmeyi daha da zorlaştırdı.

Sonuçta, merkezi bir ESB'yi sürdürmenin, güncellemenin ve ölçeklendirmenin zorlukları o kadar ağır ve pahalıydı ki, ESB genellikle kendisinden ve SOA'dan beklenen yüksek verimlilik kazançlarını geciktirerek daha büyük bir yenilik hızı bekleyen iş ekiplerini üzdü.

ESB'nin yükselişi ve düşüşü hakkında daha fazla bilgi almak için "ESB'nin kaderi" sayfasını okuyun.

ESB ve mikro hizmetler

Mikro hizmetler mimarisi, tek bir uygulamanın iç bölümlerinin bağımsız olarak değiştirilebilen, ölçeklendirilebilen ve yönetilebilen küçük parçalara bölünebilmesini sağlar. Mikro hizmetler, sanallaştırma, bulut bilişim, Agile geliştirme uygulamaları ve DevOps ile birlikte ortaya çıkmış ve popülerlik kazanmıştır. Bu bağlamlarda, mikro hizmetler aşağıdakileri sağlar:

  • Geliştiricilerin uygulamanın geri kalanına dokunmadan veya geri kalanını ‘etkilemeden’ yeni teknolojileri bir uygulamanın bir bölümüne entegre etmelerini sağlayarak iyileştirilmiş geliştirici çevikliği ve verimliliği.
  • İş yükü taleplerine olabilecek en hızlı yanıtı verecek ve bilişim kaynaklarının en etkin kullanımını sağlayacak şekilde herhangi bir bileşenin diğerlerinden bağımsız olarak ölçeklendirilmesini sağlayarak daha basit, daha etkin maliyetli ölçeklenebilirlik.
  • Bir bileşenin başarısızlığı diğerlerini etkilemediği için ve her bir mikro hizmet, kendi kullanılabilirlik gereksinimlerini, 'en büyük ortak kullanılabilirlik' gereksinimi için diğer bileşenleri desteklemeden gerçekleştirebildiği için daha fazla dirençlilik.

Mikro hizmetlerin uygulama tasarımına getirdiği ile aynı ayrıntı düzeyi, benzer avantajlarla entegrasyona uygulanabilir. Bu, uygulama ekiplerinin sahip olabileceği ve kendi kendilerine yönetebileceği şekilde ESB'yi bağımlılıklar olmadan ince detaylı, merkezi olmayan entegrasyon bileşenlerine ayıran çevik entegrasyonun temelinde yatan fikirdir.

Mikro hizmetler hakkında daha detaylı bilgi almak için "Mikro hizmetler: Eksiksiz Kılavuz", "SOA ve Mikro hizmetler: Fark nedir?" sayfalarına göz atın ve Dan Bettinger'in "Mikro hizmetler nedir?" videosunu izleyin:

ESB ve IBM Cloud

Şirketiniz BT altyapısını hibrit bulut yaklaşımına kaydırırken, SOA ve ESB modellerine dayalı olanlar da dahil olmak üzere çeşitli iş yüklerini daha hafif ve esnek dağıtım modellerine dönüştürme olasılığınız yüksektir. Bu tür dönüşümler, bir kuruluşun bulut yolculuğundaki uygulama modernizasyonunun sadece bir parçasıdır.    

Bir sonraki adımı atın:

  • IBM Cloud  Pak for Integration ile ara yazılım yatırımlarınızı nasıl geliştireceğinizi, genişleteceğinizi ve modernleştireceğinizi görün.
  •  IBM Cloud Integration sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri için tüm uygulamalarınızı ve verilerinizi çoklu özel ve genel bulutlarda nasıl birleştireceğinizi öğrenin.

IBM Cloud hesabıyla bugün başlangıç yapın.