SPSS Statistics 28'deki yeni ve geliştirilmiş özellikler hakkında bilgi edinin.

Sonuçları tahmin edin ve içgörülere dayanarak hareket edin

IBM SPSS tahmine dayalı analitik ürünleri, kolay entegre edilen, açık teknolojiye sahip bir platformda sunuluyor.

Ürün deneme sürümleri ve turları

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics, planlama ve veri toplama süreçlerinden analiz, raporlama ve devreye alma sürecine kadar analitik sürecinin tamamına hitap eden entegre bir ürün ailesidir.

IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler; kişiler, gruplar, sistemler ve kuruluşlar tarafından alınan kararlara tahmine dayalı zekayı getiren, tahmine dayalı bir analitik platformudur.

IBM Watson Studio Desktop

IBM® Watson Studio Desktop, veri bilimi ve AI ekiplerinizin her zaman, her yerde erişim için, masaüstünde verileri kullanarak verileri iyileştirmesine, modelleri görsel olarak oluşturmasına ve devreye almasına olanak sağlar.

IBM SPSS Amos

IBM SPSS Amos, karmaşık değişken ilişkilerinde hipotezleri test etmek ve verilerden yeni içgörüler elde etmek için yapısal eşitlik modellemesini (SEM) daha kolay kullanmanızı sağlar.

Kaynaklar

SPSS Statistics Tech Talks

SPSS Statistics 28'de sunulan tüm özellikleri derinlemesine incelemek için bu web semineri serisini keşfedin.

Doğrusal regresyon

Doğrusal regresyon, bağımlı değişkenin değerini en iyi tahmin eden bir ya da daha fazla bağımsız değişken içererek, doğrusal denklemin katsayılarını harekete geçirir.

Lojistik regresyon

Bu analitik yaklaşımında, bağımlı değişken sınırlı ya da kategorik olup, A ya da B (ikili regresyon) ya da A, B, C ya da D (çok terimli regresyon) aralığıdır.

Bir uzmanla iletişim kurun

Bire bir telefon görüşmesi planlayın.

Uygun bir IBM uzmanından ihtiyacınız olan yanıtları alın.