SPSS Statistics istatistik yazılımında bir lider

Sonuçları tahmin edin ve içgörülere dayanarak hareket edin

IBM SPSS® tahmine dayalı analitik ürünleri, kolay entegre edilen bir açık teknoloji platformunda sunulmaktadır.

Ürün deneme sürümleri ve turları

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics, planlama ve veri toplama süreçlerinden analiz, raporlama ve devreye alma sürecine kadar analitik sürecinin tamamına hitap eden entegre bir ürün ailesidir.

IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler; kişiler, gruplar, sistemler ve kuruluşlar tarafından alınan kararlara tahmine dayalı zekayı getiren, tahmine dayalı bir analitik platformudur.

IBM Watson Studio Desktop

IBM Watson® Studio Desktop, veri bilimi ve yapay zeka ekiplerinizin herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde masaüstünde bulunan verileri kullanarak verileri iyileştirmesine, görsel olarak modeller oluşturmasını ve bunları devreye almasına olanak sağlar.

IBM SPSS Amos

IBM SPSS Amos, karmaşık değişken ilişkilerinde hipotezleri test etmek ve verilerden yeni içgörüler elde etmek için yapısal eşitlik modellemesini (SEM) daha kolay kullanmanızı sağlar.

Kaynaklar

IBM SPSS Predictive Analytics topluluğu

Paylaşın. Çözün. Daha fazlasını yapın.

Lineer regresyon

Lineer regresyon, bağımlı değişkenin değerini en iyi tahmin eden bir ya da daha fazla bağımsız değişken içererek, lineer denklemin katsayılarını harekete geçirir.

Lojistik regresyon

Bu analitik yaklaşımında, bağımlı değişken sınırlı ya da kategorik olup, A ya da B (ikili regresyon) ya da A, B, C ya da D (çok terimli regresyon) aralığıdır.

Bir uzmanla iletişim kurun

Bire bir telefon görüşmesi planlayın.

Uygun bir IBM uzmanından ihtiyacınız olan yanıtları alın.