Optimizasyon çözüm araçları nasıl daha iyi kararlar üretebilir?

Optimizasyon çözüm araçları, az sayıda kaynağa ilişkin planlama, tahsis etme ve zamanlama konularında karar alma işlemlerini iyileştirmeye yardımcı olur. Bunlar, matematiksel programlama modellerini, kısıt programlama ve kısıta dayalı zamanlama modellerini çözebilen güçlü algoritmalar ekler.

IBM CPLEX® Optimizer gibi çözüm araçları, doğrusal programlama, karma tamsayı programlaması, karesel programlama ve karesel kısıtlı programlama sorunlarına yönelik yanıtları bulabilir.

IBM, ayrıntılı zamanlama sorunları için, kısıta dayalı zamanlama modelleri için tasarlanmış çözüm araçları sunar. Yapılandırma ya da paketleme sorunu gibi kombinatoryal sorunları çözmek için kısıt programlama modelleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, çözüm araçlarını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Optimizasyon çözüm aracı türleri

Doğrusal programlamaya ilişkin çözüm araçları

Bu matematiksel çözüm araçları, nesnel işlev ve kısıtların doğrusal ilişkileri olduğu ve tüm karar değişkenlerinin sonuçta sürekli değerler alabileceği kararlara yöneliktir.

Karma tamsayı programlama çözüm araçları

Kararlar ayrı seçimler içerdiğinde, tamsayı programlama çözüm araçları kullanılabilir. Karar değişkenleri, yalnızca tamsayı değerlerini alabilir ve bazı karar değişkenleri sonuçta sürekli değerler alabilir. Sürekli ve ayrı seçimler içeren kararlar için, karma tamsayı programlama çözüm araçlarını kullanın.

Karesel programlama çözüm araçları

Nesnel işlevin karesel terimler içerdiği durumlarda, karesel programlama çözüm araçları kullanılır. Karesel terimler, konveks veya konveks olmayan terimler olabilir. Karar değişkenleri sürekli ya da tamsayı olduğunda, karma tamsayı karesel programlama çözüm araçları (MIQP) kullanılır.

Karesel kısıtlı programlama çözüm araçları

CPLEX gibi çözüm araçları, konveks karesel kısıtlar içeren sorunları da çözebilir. Bu sorunlar, döndürülmüş koniler içeren formülasyonlar da dahil olmak üzere ikinci dereceden koni programları (SOCP'ler) olarak da formüle edilebilir. Karar değişkenleri sürekli ya da tamsayı olduğunda, karma tamsayı karesel kısıtlı programlama çözüm araçları kullanılır.

Kısıt programlama çözüm araçları

Tamsayı karar değişkenleri ile ayrıntılı sıralama ve zamanlama sorunları içeren kombinasyonal sorunlar için optimum çözümler bulun. Kısıtlar, doğrusal olabilir ya da olmayabilir. Sıralama ve zamanlama ile ilgili karar değişkenleri, aralık değişkenleri olarak gösterilen kümülatif işlev ve etkinlikler olarak sunulan kaynaklarla ilgilidir.

Kaynaklar

Doğrusal programlama

Doğrusal programlama teknikleri hakkında bilgi edinin.

Kısıt programlama

Ayrıntılı zamanlama sorunlarını ve kombinatoryal optimizasyon sorunlarını çözün.

Normatif analitik

Karmaşık kararlar için en iyi eylem planını önermek üzere normatif yetenekler sunabilen optimizasyon yazılımlarından yararlanın.

Karar Optimizasyonu ürün ailesi

Daha iyi iş kararları almak için modelleme araçlarını ve çözüm araçlarını kullanarak planlama ve zamanlama sorunlarını çözün.

Bir uzmanla iletişim kurun

Bire bir görüşme planlayın

Uygun bir IBM uzmanından ihtiyacınız olan yanıtları alın.