Läs mer om hur IBM skräddarsyr sina interaktioner med dig

IBM skräddarsyr sina interaktioner med dig

I sin affärsverksamhet samlar IBM, som de flesta andra företag, regelbundet in eller tar emot affärskontaktinformation från enskilda personer. Affärskontaktinformation är vanligtvis information som kan finnas på ett visitkort. IBM använder denna affärskontaktinformation för sina legitima affärsändamål - till exempel för att kontakta eller kommunicera med dig, tillmötesgå din begäran, tillhandahålla support för IBM-produkter och -tjänster, marknadsföra och sälja IBM-produkter och -tjänster samt anpassa din upplevelse med IBM.

IBM kan också erhålla affärskontaktinformation från tredje parter, till exempel listleverantörer. Där så är möjligt ber vi tredje parter att bekräfta att de erhållit informationen på ett korrekt sätt och att de har tillstånd att ge den till oss för vår avsedda användning.

IBM kan komplettera affärskontaktinformationen vi har med annan affärsrelevant personlig information som vi erhåller direkt från dig, från din organisation eller som du har gjort publikt tillgänglig. Exempel på denna typ av affärsrelevant personlig information är affärsrelaterade publikationer, jobbefattningar och erhållna certifieringar. Vi använder denna information för att bättre kunna skräddarsy våra interaktioner med dig.

IBM är en global organisation med affärsprocesser, organisationsstrukturer och tekniska system som omfattar många länder. Därför kan vi komma att dela denna affärskontaktinformation och affärsrelevant personlig information inom IBM och överföra den till de länder i världen där vi bedriver verksamhet i samband med de användningsområden som anges ovan (inklusive till länder där lagar om informationsskydd kanske inte är lika omfattande som i ditt land). Där IBM använder din personliga information kommer vi att skydda den i enlighet med IBMs policies.

Om du har frågor om detta, vill få en kopia av den personliga affärsinformation vi har om dig eller om du misstänker att informationen är felaktig och vill att vi ska korrigera den, ber vi dig
kontakta oss.