IBMs rutiner för personuppgiftshantering på webben

Detta Uttalande träder i kraft 01 december 2020.

Den tidigare versionen av denna policy finns här.

Din integritet är viktig för IBM och det är av yttersta vikt att vi har ditt förtroende.

I dessa rutiner tillkännages hur IBM och dess dotterbolag behandlar information på sina webbplatser, vilken typ av uppgifter som samlas in och spåras samt hur uppgifterna används, delas eller på annat sätt bearbetas offline. Här beskrivs också hur cookies, webbsignaler och annan teknik kan komma att användas i våra IBM-molntjänster och programvaruprodukter. Referenser till IBMs webbplatser, produkter och tjänster i dessa rutiner innefattar applikationer (eller "appar"), program och enheter.

Dessa IBMs rutiner för personuppgiftshantering på webben kompletterar IBMs integritetspolicy.

Dessa rutiner gäller IBMs webbplatser med länkar till dessa rutiner, men de gäller inte de IBM-webbplatser som har egna rutiner för personuppgiftshantering. Dessutom gäller de inte fall där vi endast behandlar information för kunders räkning, till exempel när vi agerar som tjänsteleverantör för värdtjänster på webben.

Vi kan komma att komplettera dessa rutiner med ytterligare information i samband med särskild kommunikation med dig, till exempel ett transaktionsdokument eller en specifik integritetspolicy när du beställer eller använder en onlinetjänst.

IBMs rutiner för personuppgiftshantering på webben beträffande information som samlas in via ibm.com, enligt beskrivningen i dessa rutiner, uppfyller APEC Cross Border Privacy Rules System. APEC CBPR-systemet tillhandahåller ett ramverk för organisationer för att garantera skydd för personlig information som överförs mellan de deltagande APEC-länderna. Mer information om APEC-ramverket finns här (PDF, 89 KB).

Om du har frågor eller klagomål angående våra rutiner för personuppgiftshantering på webben ber vi dig att kontakta oss genom att använda detta formulär. Om du har ett ärende gällande olösta frågor om integritet eller dataanvändning som vi inte löst på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår tredjeparts medlare i USA (kostnadsfritt) här.

 
Insamling av personuppgifter

Introduktion

Det finns flera olika situationer då du kanske väljer att lämna personuppgifter. Du kanske till exempel vill ge oss namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna kommunicera med dig, behandla en beställning eller förse dig med en prenumeration eller tjänst eller, om du är leverantör eller affärspartner, göra affärer med dig. Du kan också ge oss dina kreditkortsuppgifter när du vill köpa något av oss eller beskriva din utbildning och arbetslivserfarenhet i samband med att du söker arbete på IBM. Om du meddelar oss att du inte vill att vi ska använda uppgifterna för annan kontakt med dig efter det att vi uppfyllt dina önskemål, respekterar vi det.

Anmälan

Om du vill få information, hämta publikationer, registrera dig för ett evenemang, fysiskt eller virtuellt, eller be om en provversion, kan vi be dig att ange ditt namn och kontaktinformation till ditt arbete, och annan information i samband med din begäran. Vi använder denna information i samband med din begäran och för att kommunicera med dig. Denna information kan i de flesta fall även identifiera dig när du besöker våra webbplatser. Vi kommer att behålla din information för potentiell framtida kommunikation med dig. Om du vill begära att vi inte längre ska använda din registreringsinformation kan du kontakta oss genom att använda det här formuläret.

Vi kan även be dig att registrera ett IBMid, och du måste i så fall ge oss ditt namn, din e-postadress, ditt land och annan information som kan behövas för det syfte för vilket vi ber dig om registrering. IBMid är en unik identifiering för dig när du besöker våra webbplatser, lämnar en begäran eller en beställning eller använder en produkt eller tjänst. För beställningar av de flesta tjänster och produkter kräver vi att du har registrerat ett IBMid. Registrering med IBMid kan också medföra att du kan anpassa och kontrollera dina inställningar för integritet. Vissa tjänster och produkter från IBM kan kräva registrering specifikt för att dessa produkter eller tjänster ska kunna tillhandahållas. I sådana fall kommer den registreringsinformation som du tillhandahåller för en produkt eller tjänst endast att användas för det specifika syftet att tillhandahålla produkten eller tjänsten till dig.

Webbplatsbesök, IBM Cloud-tjänster och applikationer ("appar")

Vi kan också komma att samla in uppgifter rörande din användning av våra webbplatser, molntjänster från IBM och applikationer (eller "appar") med olika sorters teknik. När du besöker IBMs webbplatser eller kommer åt molntjänster från IBM eller appar kan vi till exempel logga vissa uppgifter som skickas från din webbläsare eller enhet, till exempel IP-adress (inklusive information som kan utläsas från din IP-adress, till exempel geografisk plats), operativsystem, webbläsar- eller enhetstyp, version och språk, tidpunkt och varaktighet för åtkomst och refererande webbplatsadresser. Vi kan även samla in information om din användning av webbplatsen eller appen, inklusive kraschloggar och användningsstatistik, t.ex. vilka sidor du läser på våra webbplatser, hur lång tid du tillbringar på varje webbplats och andra åtgärder som du vidtar medan du besöker webbplatsen. När du kommer åt vår webbplats utan ett IBMid och utan att logga in samlar vi fortfarande in delar av denna personliga information för att webbplatsen ska kunna fungera korrekt.

I anslutning till mobilappar kan vi också samla in information om din enhets plats, t.ex. geopositioneringsinformation eller ditt unika användar-ID.

Dessutom innehåller vissa av våra programvaruprodukter, molntjänster från IBM och appar teknik som innebär att IBM kan samla in viss information om användning av våra produkter och tjänster. Dessutom kan vi komma att använda sådan teknik för att fastställa om du har öppnat ett e-postmeddelande eller klickat på en länk i ett e-postmeddelande. Mer information om de tekniktyper vi använder finns under Cookies, webbsignal och annan teknik nedan.

Marknadsföringsinformation

Merparten av den information vi samlar in om dig kommer från vår direkta samverkan med dig.

Ibland kan vi också från andra källor komma att samla in uppgifter som rör dig indirekt, till exempel från leverantörer av listor. När vi gör det ber vi leverantörerna att bekräfta att informationen har anskaffats lagligen av den tredje parten och att vi har rätt att inhämta den från dem och använda den.

När du registrerar dig för ett evenemang kan vi samla in ytterligare information (online eller offline) i relation till att vi organiserar evenemanget samt under evenemanget, till exempel deltagande i sessioner och enkätresultat. Evenemang kan spelas in och gruppfoton kan komma att tas. Vi förbehåller oss rätten att använda dessa foton i kampanjer. När du ger oss kontaktinformation till ditt arbete (till exempel genom att ge oss ett visitkort) kan vi komma att använda detta för att kontakta dig.

Vi kan komma att kombinera de uppgifter vi samlar in, direkt eller indirekt, för att komplettera dem och för att bättre anpassa vår interaktion med dig.

 
Användning av personuppgifter

I följande stycken beskrivs närmare hur IBM kan komma att använda dina personuppgifter.

Uppfyllande av din transaktionsbegäran

Om du beställer något från IBM, till exempel en produkt eller en tjänst, specifikt marknadsföringsmaterial eller om du vill att vi ringer upp, kommer vi att använda dina personliga uppgifter för att kunna uppfylla din begäran. För att vi ska kunna göra det, kan vi behöva lämna ut uppgifterna till andra, till exempel IBMs affärspartners, finansinstitut, transportfirmor, postmyndigheter eller statliga myndigheter (till exempel tullmyndigheter) som är inblandade för att begäran ska kunna uppfyllas. Vi kan också kontakta dig som del av våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningsändamål.

Personanpassning av din upplevelse på våra webbplatser

Vi kan komma att använda de uppgifter om dig som vi samlar in till att ge dig en personanpassad upplevelse på våra webbplatser, till exempel förse dig med innehåll som kan vara av intresse för dig och förenkla navigeringen på våra webbplatser. Vi kan också komma att använda denna information för att förbättra våra webbplatser.

Tillhandahållande av support

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla support för produkter eller tjänster som du anskaffat från oss, till exempel för att informera dig om produktuppdateringar eller programkorrigeringar. Vi kan kombinera din information med information från andra tillfällen då vi samverkat med dig för att ge dig mer värdefulla förslag i relation till produktsupport.

Vi tillhandahåller även sessioner med "direktchatt" på våra webbplatser för att hjälpa dig när du navigerar på dem eller på forum där problem identifieras och lösningar föreslås. Vi använder de personuppgifter som du tillhandahåller under de sessionerna i enlighet med dessa rutiner för personuppgiftshantering.

När vi tillhandahåller dig teknisk support kan vi oavsiktligen få tillgång till data som du har tillhandahållit oss eller data som finns i ditt system. Sådana data kan innehålla information om dig, ditt företags anställda, kunder, partners eller leverantörer. De här rutinerna för personuppgiftshantering gäller inte för vår tillgång till eller hantering av sådan information. Villkoren för hanteringen och behandlingen av sådana data omfattas av gällande Användarvillkor eller andra avtal mellan dig och IBM, till exempel Användarvillkor för utbyte av felsökningsdata.

Molntjänster från IBM och applikationer ("appar")

Vi kan använda information som samlats in om din användning av molntjänster från IBM för att: lägga upp statistik om användning och effektivitet för våra programvaruprodukter, molntjänster och appar, förbättra och personanpassa din upplevelse och användning av våra produkter och tjänster, skräddarsy vår samverkan med dig, informera våra kunder om den övergripande användningen av produkterna och tjänsterna, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster eller förbättra samverkan med din enhet, samt förbereda aggregerade och anonymiserade rapporter.

Marknadsföring

De uppgifter du tillhandahåller IBM, liksom de uppgifter vi har samlat in om dig indirekt, kan användas av IBM i marknadsföringssyfte, det vill säga för att informera dig om evenemang, produkter, tjänster och lösningar som IBM säljer och som kan komplettera en befintlig produktportfölj. Innan vi använder dem kommer vi emellertid att ge dig möjlighet att välja om du vill att dina uppgifter ska användas på det sättet. Du kan när som helst välja att avstå från att ta emot marknadsföringsmaterial från oss. Det gör du genom att följa de anvisningar för detta som finns i varje e-postmeddelande du får, genom att informera oss om det när vi ringer dig eller genom att kontakta oss direkt (se Frågor om personuppgiftshantering och åtkomst nedan).

Vissa av våra erbjudanden eller evenemang kan erbjudas i samarbete med eller vara sponsrade av IBM och tredje part, till exempel affärspartners och lösningsleverantörer, som använder, säljer vidare eller kompletterar IBMs produkter eller tjänster. Erbjudanden och evenemang som erbjuds genom samarbeten anger tydligt när det finns ett sådant partnerskap. Om du registrerar dig för sådana erbjudanden eller evenemang bör du vara medveten om att dina uppgifter även kan samlas in av och delas med dessa tredje parter. Vi rekommenderar dig att sätta dig in i tredje parts rutiner för personuppgiftshantering så att du förstår hur de hanterar information om dig.

Om du väljer Skicka den här sidan med e-post till en vän eller kollega ber vi om den personens namn och e-postadress. Vi skickar automatiskt ett engångsmeddelande via e-post som visar den valda sidan, men vi kommer inte att använda den informationen i några andra syften.

Rekrytering

I samband med en platsansökan eller förfrågan, oavsett om platsen utannonserats på en IBM-webbplats eller på annat sätt, kan du lämna oss uppgifter om dig själv, till exempel en meritförteckning eller ett CV. Vi kan använda dessa uppgifter inom IBM och dess närstående enheter i syfte att behandla platsansökan eller förfrågan.

Övervakning eller registrering av samtal, chattar och annan kommunikation

Vissa onlinetransaktioner kan inbegripa att du ringer oss eller att vi ringer dig. De kan också inbegripa onlinechattar. Du bör vara medveten om att IBM har som allmän rutin att övervaka och i vissa fall registrera sådan kommunikation i personalutbildningssyfte eller kvalitetssäkringssyfte eller för att behålla bevis på att en viss transaktion eller kommunikation skett.

Användning av information i miljöer för sociala nätverk

IBM tillhandahåller verktyg för sociala nätverk på en del av sina webbplatser för att möjliggöra informationsdelning och samarbete online mellan medlemmar som har registrerat sig för användning. Verktygen omfattar forum, wikier, bloggar och andra medieplattformar för sociala nätverk.

När du registrerar dig för att använda de här verktygen kan du bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Registreringsinformation som inte automatiskt görs tillgänglig för andra deltagare som en del av din profil omfattas av och skyddas i enlighet med de här rutinerna för personuppgiftshantering. Sådana program och verktyg kan också omfattas av andra rutiner för personuppgiftshantering med specifik information om insamlings- och behandlingsrutiner. Läs informationen om sådana rutiner så att du är införstådd med vad verktygen och programmen kan göra.

Allt övrigt innehåll som du lägger upp, till exempel bilder, information, åsikter och andra typer av personlig information som du gör tillgänglig för andra deltagare på de sociala plattformarna, är sådant som inte omfattas av de här rutinerna för personuppgiftshantering på webben. Sådant innehåll omfattas i stället av användningsvillkoren för dessa plattformar, samt eventuella ytterligare riktlinjer och information om personuppgiftshantering som tillhandahålls i samband med användningen, samt den process genom vilken du kan ta bort ditt innehåll från sådana verktyg eller få hjälp att göra det. Vi ber dig att läsa den informationen så att du är införstådd med dina, IBMs och andra parters rättigheter och skyldigheter i fråga om sådant innehåll. Du bör vara medveten om att det innehåll du publicerar på alla sådana plattformar för sociala nätverk blir tillgängligt för en bred publik inom och utanför IBM.

Skydda rättigheter samt egendom som tillhör IBM och andra

Vi kan också komma att använda eller dela med oss av dina uppgifter för att skydda rättigheter eller egendom som tillhör IBM, våra affärspartners, leverantörer, kunder eller andra om vi har rimliga skäl att anta att sådana rättigheter eller sådan egendom har påverkats eller kan komma att påverkas. Dessutom förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag och när vi anser att det behövs för att vi ska kunna skydda våra rättigheter, eller rättigheter som tillhör andra, eller för att följa ett domstolsbeslut eller en rättsprocess som gäller våra webbplatser.

Information för affärspartners

Om du representerar en av IBMs affärspartners kan du besöka IBM-webbplatser som är avsedda specifikt för IBMs affärspartners. Vi kan komma att använda uppgifter som tillhandahålls på sådana webbplatser till att administrera och utveckla vår affärsrelation med dig, den affärspartner du representerar och IBMs affärspartners i allmänhet. Vi kan till exempel använda dina uppgifter till att skicka närmare information om IBMs affärspartnerprogram. Vi kan också lämna ut vissa uppgifter till andra affärspartners (med iakttagande av eventuella skyldigheter i fråga om konfidentialitet) eller till IBMs kunder eller potentiella kunder. I samband med en specifik transaktion eller ett specifikt program kan vi också kontakta dig som del av våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningsändamål.

Information för leverantörer

Om du representerar en IBM-leverantör kan du besöka IBM-webbplatser som är avsedda specifikt för IBM-leverantörer. Vi kan komma att använda de uppgifter som tillhandahålls på den webbplatsen i samband med att vi inleder eller utför en transaktion med dig. Vi kan till exempel behöva lämna ut uppgifterna till andra, såsom andra delar av IBM, IBMs affärspartners, kunder, transportfirmor, finansinstitut, postmyndigheter eller statliga myndigheter som är inblandade för att begäran ska kunna uppfyllas. De kan också användas för administration och utvecklande av vår relation med dig, den leverantör du representerar och andra IBM-leverantörer i allmänhet.

Barn

Om inget annat anges är våra webbplatser, produkter och tjänster inte avsedda att användas av barn under 16 års ålder.

 
Lagring

IBM kommer att lagra din personliga information under så lång tid som krävs för att kunna uppfylla de ändamål för vilka informationen behandlas eller för andra giltiga anledningar för att behålla din personliga information (till exempel för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister eller efterleva våra avtal).

Vi kommer att lagra din registreringsinformation så länge ditt konto eller IBMid är aktivt eller enligt vad som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänster. Om du vill begära att vi inte längre ska använda din registreringsinformation för att tillhandahålla dig tjänster kan du kontakta oss genom att använda det här formuläret. I relation till molntjänster från IBM som du auktoriserats att använda av den IBM-kund som har avtal om tjänsten med IBM, kan din registreringsinformation komma att behållas för att uppfylla vissa krav från denna IBM-kund.

 
Cookies, webbsignaler och annan teknik

Som nämnts ovan samlar vi in uppgifter från dina besök på våra webbplatser och din användning av våra molntjänster och våra programvaruprodukter för att vi ska kunna föra statistik om användning och effektivitet samt för att personanpassa din upplevelse, för att anpassa vår kommunikation med dig och för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi gör detta med hjälp av olika tekniker, bland annat skript, märkord, lokala delade objekt (Flash-cookies, signaler för lokal lagring (HTML5) och cookies.

Vad cookies är och varför de används

En cookie är en liten mängd data som en webbplats kan skicka till din webbläsare, och som sedan kan lagras på din dator i form av en märkning som identifierar din dator. Cookies används ofta för att mäta hur en webbplats används (till exempel antal besökare och hur länge besöken varar) och hur effektiv den är (till exempel vilka ämnen besökarna är mest intresserade av) samt för att underlätta navigeringen eller användningen. De är alltså inte associerade till några personuppgifter, men de används även ibland för att besökaren ska få en mer personlig upplevelse av webbplatsen eftersom cookies associeras till profilinformation eller användarinställningar. På sikt ger den här informationen värdefull kunskap som kan bidra till en bättre användarupplevelse.

När tredje parter presenterar sina produkter/tjänster på en IBM-webbplats kan IBM producera anonymiserad information och dela det med dem för att få hjälp att förstå hur många användare som interagerade eller visade intresse för dessa produkter/tjänster.

Cookies kategoriseras vanligtvis som sessionscookies eller beständiga cookies. Sessionscookies hjälper dig att navigera effektivt på webbplatsen och spårar hur du går mellan sidor så att du inte blir tillfrågad om information som du har angett tidigare under samma besök eller information som behövs för att slutföra en transaktion. Sessionscookies lagras i det tillfälliga minnet och raderas när webbläsaren stängs. Beständiga cookies lagrar däremot användarinställningar för både det aktuella besöket och efterföljande besök. De skrivs på hårddisken till din enhet och är fortfarande giltiga när du startar om webbläsaren. Vi använder beständiga cookies exempelvis för att registrera ditt val av språk och land.

Hur du anger integritetsinställningar gällande användning av cookies

När du besöker våra webbplatser eller onlinetjänster kan du ha möjlighet att ange inställningar beträffande cookies och annan liknande teknik med de alternativ och verktyg som finns antingen i webbläsaren eller från IBM. Om en cookiehanterare har implementerats av IBM visas den första gången du besöker webbplatsen. Genom att klicka på "cookie-inställningar" i sidfoten på en IBM-webbplats kan du när som helst välja och ändra vilka typer av cookies du vill att våra webbsidor och molntjänster använder. Du kan ange om du vill ha obligatoriska, obligatoriska och funktionsmässiga eller obligatoriska, funktionsmässiga och personanpassande cookies. Här finns också information om vilka typer av cookies som används. Om du använder inställningarna för cookies tas inte de cookies bort som redan lagrats på din enhet. Du kan ta bort cookies som redan finns på din enhet med inställningarna i din webbläsare.

Även om IBMs webbplatser, onlinetjänster och molntjänster för närvarande inte identifierar automatiserade webbläsarsignaler gällande spårningsmekanismer, t.ex. "spåra inte"-instruktioner, kan du generellt konfigurera önskade sekretessinställningar gällande användning av de flesta tekniker för cookies och liknande i webbläsaren. Gå till rubriken Verktyg (eller motsvarande) i din webbläsare och läs om hur du kontrollerar cookies. Du kan i de flesta fall ange inställningar i webbläsaren så att du meddelas innan du får en cookie, så att du kan bestämma om du ska acceptera den eller inte. Du kan också avaktivera cookies helt och hållet i webbläsaren genom de allmänna inställningarna. Cookies i våra programvaruprodukter kan avaktiveras i själva produkten. Eftersom cookies ger dig tillgång till vissa funktioner på våra webbplatser eller i våra programvaruprodukter och molntjänster rekommenderar vi att du låter dem vara aktiverade. Om du spärrar, avaktiverar eller på annat sätt avvisar våra cookies kommer vissa webbsidor att inte visas på rätt sätt, och du kommer till exempel inte att kunna lägga artiklar i din kundvagn, gå vidare till kassan eller använda några webbplatstjänster eller molntjänster som kräver att du loggar in.

Webbsignaler och annan teknik

För en del IBM-webbplatser, molntjänster från IBM och programvaruprodukter används också webbsignaler eller annan teknik för att ge bättre kundservice. Sådan teknik kan vara i bruk på ett antal sidor på IBMs webbplatser. När en besökare går in på dessa sidor genereras ett icke-identifierbart meddelande om besöket som kan behandlas av oss eller våra leverantörer. Sådana webbsignaler samverkar vanligtvis med cookies. Om du inte vill att dina uppgifter om cookies ska kunna associeras till dina besök på dessa sidor eller din användning av dessa produkter kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies i själva produkten. Om du avvisar cookies kommer webbsignaler och andra tekniker fortfarande att upptäcka besök på dessa sidor, men dessa kan inte associeras till andra uppgifter som lagras i cookies.

Om du vill ha mer information om den teknik som används av våra molntjänster och programvaruprodukter, till exempel hur de avaktiveras, läser du användarhandboken för den programvaruprodukt eller molntjänst du använder.

Vi använder lokala delade objekt, t.ex. Flash-cookies, och lokal lagring, t.ex. HTML5, till att lagra innehållsinformation och användarinställningar. Tredje part som vi samarbetar med för att tillhandahålla vissa funktioner på vår webbplats eller för att visa IBM-reklam på andras webbplatser baserat på din webbläsaraktivitet använder också Flash-cookies eller HTML5 för att samla in och lagra information. Olika webbläsare har egna hanteringsverktyg för borttagning av HTML5. För hantering av Flash-cookies klickar du här.

Vi kan även inkludera webbsignaler i e-postmeddelanden eller i våra nyhetsbrev så att vi kan fastställa om meddelandet har öppnats och om någon har klickat på länkar i det.

Vissa av våra affärspartners har webbsignaler och cookies på vår webbplats. Dessutom kan knappar för sociala medier från tredje part logga viss information, till exempel IP-adress, webbläsartyp och språk, åtkomsttid och refererande webbplatsadresser. Om du är inloggad på sådana webbplatser för sociala medier kan de också länka sådan insamlad information till din profilinformation på den webbplatsen. Vi har ingen kontroll över dessa spårningstekniker från tredje part. Observera att domänen "s81c.com" som används till att leverera statiskt innehåll på vissa av våra webbplatser drivs av IBM och inte av tredje part.

 
Onlinereklam

IBM presenterar inte onlinereklam från tredje part på våra webbplatser, men vi marknadsför våra produkter och tjänster på andras webbplatser. Sätt dig in i dessa webbplatsoperatörers eller nätannonsörers policyer för personuppgiftshantering så att du förstår deras rutiner när det gäller reklam, till exempel vilken typ av uppgifter de kan samla in om din användning av Internet.

Vissa reklamnätverk som vi använder kan vara medlemmar i NAI (Network Advertising Initiative) eller EDAA (European Interactive Digital Advertising). Enskilda personer kan välja att inte ta emot reklam från NAI- och EDAA-medlemmar och nätverk genom att använda de verktyg som finns på följande webbplatser:

  • Digital Advertising Alliance (DAA)
  • Network Advertising Initiative (NAI)
  • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

Vi samarbetar också med vissa tredje parter för hanteringen av vår reklam på andra webbplatser. Sådana tredje parter kan använda cookies och webbsignaler för att samla in information (till exempel din IP-adress) om dina aktiviteter på IBMs och andras webbplatser, för att ge dig riktad IBM-reklam baserat på dina intressen:

  • I USA och Kanada identifieras IBM-reklam som är riktad till dig med AdChoices-ikonen eftersom IBM deltar i Digital Advertising Alliances självregleringsprogram för beteendebaserad reklam på webben (se youradchoices.com och youradchoices.ca). Du kan klicka på ikonen i själva annonsen om du vill ändra inställningarna.
  • Om du inte vill att den här informationen ska användas i syfte att ge dig riktad reklam kan du avstå genom att klicka här.

Observera att detta inte innebär att du avstår från reklam som inte är riktad. Du kommer fortfarande att få allmän reklam som inte är riktad.

 
Länkar till icke-IBM-webbplatser och tredjepartsprogram

För att du ska kunna interagera med andra webbplatser där du kan ha konto (till exempel Facebook och andra webbplatser för sociala medier) eller delta i gemenskaper på sådana webbplatser kan vi tillhandahålla länkar eller bädda in tredjepartsprogram som gör att du kan logga in, publicera innehåller eller gå med i gemenskaper från våra webbplatser.

Vi kan också tillhandahålla allmänna länkar till icke-IBM-webbplatser.

Din användning av sådana länkar och program omfattas av den tredje partens integritetspolicy, och du bör sätta dig in i den tredje partens integritetspolicy innan du använder länkarna eller programmen. IBM ansvarar inte för personuppgiftshantering eller innehåll på sådana webbplatser.

 
Meddelande om ändringar

Vi kan när som helst komma att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i vår hantering av data. Den uppdaterade integritetspolicyn kommer att läggas upp här med ett nytt datum. Vi uppmanar dig att regelbundet gå tillbaka för att kontrollera eventuella ändringar eller uppdateringar. Om vi gör någon väsentlig ändring i vår integritetspolicy kommer vi att underrätta om detta genom ett meddelande överst på denna sida under 30 dagar. Genom att fortsätta att använda våra webbplatser efter att en sådan ändring har trätt i kraft, anses du har läst och förstått ändringarna.

 
Frågor om personuppgiftshantering och åtkomst

Om du har några frågor om dessa rutiner eller om hur IBM hanterar personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda detta formulär.

Du kan också kontakta oss på:

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A

I vissa fall har du möjlighet att se eller redigera dina personuppgifter på webben. Om dina uppgifter inte är tillgängliga på webben och du vill ha en kopia av vissa uppgifter som du har tillhandahållit IBM, eller om du upptäcker att informationen är felaktig och vill att vi skall korrigera den, kan du kontakta oss. Mer information om dina rättigheter finns här.

Om du inte längre vill ha framtida marknadsföringsmeddelanden från IBM ber vi dig uppdatera dina inställningar här. För prenumerationer följer du instruktionerna om avanmälan som återfinns längst ner i varje e-postmeddelande.