Saznajte kako kompanija IBM prilagođava svoju interakciju vašim potrebama

Kompanija IBM međusobnu interakciju prilagođava vašim potrebama

U toku svog poslovanja, poput većine drugih kompanija, i kompanija IBM redovno prikuplja ili prima poslovne kontakt informacije od pojedinaca. Poslovne kontakt informacije su one informacije koje se obično nalaze na poslovnoj vizitkarti. Kompanija IBM koristi ove kontakt informacije u svoje zakonite poslovne svrhe -- recimo, da bi vas kontaktirala ili obavestila, ispunila vaš zahtev, u svrhu pružanja podrške IBM proizvodima ili uslugama, slanja faktura svojim klijentima, stavljanja na tržište i prodaje IBM proizvoda i usluga i personalizacije vašeg iskustva u kontaktu sa predstavnicima kompanije IBM.

Kompanija IBM takođe može da pribavlja i druge poslovne kontakt informacije od trećih lica, kao što su liste prodavaca. Kad god je moguće, mi tražimo od takvih trećih lica da nam potvrde da su takve informacije pribavili u skladu sa propisima i da su ovlašćena da ih prosleđuju u namenjenu svrhu.

Kompanija IBM ima pravo da dopuni poslovne kontakt informacije sa drugim ličnim podacima koji se odnose na posao a koje pribavi direktno od vas, vaše organizacije ili koje ste vi javno obelodanili. Primeri ovakvih ličnih podataka koji se odnose na posao su blogovi koji se tiču preduzeća, publikacije koji se tiču poslovanja preduzeća, dobijena radna mesta i sertifikati. Ove informacije koristimo kako bi nam bile od pomoći u prilagođavanju međusobne interakcije tako da odgovara vašim potrebama.

Kompanija IBM je globalna organizacija sa prekograničnim poslovnim procesima, strukturom upravljanja i tehničkim sistemima. Kao takva kompanija, ove poslovne kontakt informacije i lične podatke koji se odnose na preduzeće razmenjuje u okviru korporacije i prenosi u druge države u kojima posluje, a u vezi sa gorenavedenom svrhom (uključujući u zemlje u kojima zakonim o zaštiti ličnih podataka nisu tako strogi kao oni koji su na snazi u vašoj zemlji). U svakom slučaju, kada kompanija IBM koristi vaše lične podatke, ona će ih štititi u skladu sa svojom poslovnom politikom/pravilnikom.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom izjavom, ukoliko želite da dobijete kopije poslovnih ličnih podataka koje posedujemo o vama, ili ukoliko saznate da su podaci netačni ili biste želeli da ih ispravite, molimo da nas kontaktirate.