Phạm vi

Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của IBM áp dụng cho các trang web của IBM và các công ty con có liên kết đến Tuyên bố này. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Tuyên bố.

Thông tin cá nhân

  • Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của bạn vì nhiều mục đích khác nhau, như xử lý đơn hàng, trao đổi thư từ, cung cấp dịch vụ đăng ký hoặc đơn xin việc làm.
  • Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập với thông tin lấy từ các nguồn khác để cải thiện mức độ chính xác và hoàn chỉnh trên tổng thể, và để giúp điều chỉnh các hoạt động tương tác của chúng tôi với bạn tốt hơn.
  • Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin có liên quan đến quyền sử dụng của bạn đối với các trang web của chúng tôi qua nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm cookie.

Quyền sử dụng

  • Ðể đáp ứng yêu cầu của bạn cũng như các điều khác cần trong quá trình thực hiện.
  • Liên hệ với bạn để khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, nghiên cứu thị trường hoặc liên quan đến một số giao dịch.
  • Ðể hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi bạn đang sử dụng.
  • Của IBM và các công ty được chọn cho mục đích marketing nếu bạn cho phép sử dụng.
  • Ðể cá nhân hóa kinh nghiệm của bạn khi đang truy cập trang web, định hướng dễ hơn và có số liệu thống kê mức độ sử dụng trang web.

Lựa chọn của bạn

  • Khi chúng tôi thu thập thông tin của bạn, bạn có thể quyết định không muốn thông tin này được sử dụng cho các liên hệ marketing sau này.
  • Bạn cũng có thể tắt cookie trong trình duyệt.

Ðể tìm hiểu thêm về các quy định quyền riêng tư, xem Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của IBM.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Cách thức liên hệ với chúng tôi

Các câu hỏi của bạn về Tuyên bố này hoặc cách xử lý thông tin của IBM có thể gửi đến:

Điều phối viên trang web của IBM, hoặc

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Nếu bạn không muốn nhận các thông tin marketing từ IBM sau này, bao gồm đăng ký, xin gửi email đến NETSUPP@us.ibm.com.


Các liên kết về quyền riêng tư hữu ích khác