Tuyên bố về Quyền riêng tư này có hiệu lực từ tháng 5 năm 2018.

Tại IBM, chúng tôi công nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và cam kết xử lý thông tin này với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ luật pháp hiện hành về bảo vệ dữ liệu tại tất cả các quốc gia nơi IBM đang hoạt động.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả những quy chuẩn chung của IBM về tính bảo mật, được áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ về người tiêu dùng và những cá nhân khác trong số các khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và các tổ chức khác mà IBM đang có hoặc dự kiến sẽ có mối quan hệ công việc.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được bổ sung bởi Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của IBM, đây là tuyên bố cung cấp thêm nhiều thông tin trong bối cảnh trực tuyến, bao gồm việc tuyển dụng. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin bổ sung hoặc cụ thể hơn về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân trên các trang web hoặc liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Lý do và phương pháp thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn dưới dạng cá nhân vì nhiều mục đích, ví dụ như sau:

 • Truy cập và sử dụng các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác
  Khi bạn vào một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại thông tin cần thiết nhằm cung cấp cho bạn quyền truy cập, để vận hành trang web và để tuân thủ với các yêu cầu bảo mật và pháp lý có liên quan đến việc vận hành trang web, như mật khẩu, địa chỉ IP và các thiết lập trình duyệt. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động của bạn khi bạn truy cập nhằm cá nhân hóa trải nghiệm trang web cho bạn, ví dụ như ghi lại các lựa chọn ưu tiên và thiết lập của bạn, đồng thời thu thập thông tin thống kê để chúng tôi cải thiện và phát triển hơn nữa các trang web, sản phẩm và dịch vụ.
 • Phản hồi yêu cầu của bạn về thông tin, đơn hàng, hoặc hỗ trợ
  Khi bạn liên hệ chúng tôi (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) về yêu cầu thông tin, để đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ, để được hỗ trợ, hoặc để tham gia các diễn đàn hoặc công cụ điện toán xã hội khác, chúng tôi thu thập thông tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn, nhằm trao cho bạn quyền truy cập vào sản phẩm hoặc dịch vụ, nhằm hỗ trợ bạn và có thể liên hệ với bạn. Ví dụ, chúng tôi thu thập tên và thông tin liên hệ, chi tiết về yêu cầu và thỏa thuận của bạn với chúng tôi cũng như việc đáp ứng, cung cấp và xuất hóa đơn cho đơn hàng của bạn, chúng tôi cũng có thể bao gồm thông tin khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng. Chúng tôi duy trì những thông tin này vì mục đích quản trị, bảo vệ quyền lợi của mình, và có liên quan đến mối quan hệ với bạn.

  Khi bạn cung cấp tên và thông tin liên hệ để đăng ký yêu cầu như trên, thì việc đăng ký có thể được dùng để nhận dạng bạn khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi. Đối với việc đặt hàng của hầu hết các dịch vụ và sản phẩm, chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký IBMid. Việc đăng ký cũng có thể cho phép bạn tùy chỉnh và kiểm soát thiết lập về quyền riêng tư của bạn.
 • Việc sử dụng các dịch vụ Đám mây IBM
  Chúng tôi thu thập thông tin về việc sử dụng các dịch vụ Đám mây IBM để vận hành các tính năng sản phẩm, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, điều chỉnh tương tác cho phù hợp với bạn, thông báo cho khách hàng về việc sử dụng dịch vụ tổng thể, hỗ trợ và cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ðể biết thêm chi tiết về những công nghệ mà chúng tôi áp dụng, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, cũng như cách kiểm soát hoặc chặn theo dõi hoặc xóa cookie, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của IBM.
 • Liên hệ nhân viên của khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng, đối tác và nhà cung cấp
  Trong quan hệ giữa chúng tôi với các khách hàng hiện có hoặc khách hàng tiềm năng, đối tác và nhà cung cấp, họ cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ công việc (như tên, chi tiết liên hệ kinh doanh, chức vụ hoặc chức danh của nhân viên, nhà thầu, người cố vấn và người dùng được ủy quyền) vì những mục đích như quản lý hợp đồng, đáp ứng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ, xuất hóa đơn và quản lý dịch vụ hoặc quan hệ.
 • Thông tin khách ghé thăm
  Chúng tôi ghi nhớ các cá nhân ghé thăm địa điểm của chúng tôi (tên, nhận dạng và thông tin liên hệ công việc) và sử dụng giám sát bằng camera vì lý do an ninh và an toàn cho người và tư trang, cũng như vì mục đích kiểm soát.
 • Tiếp thị
  Hầu hết thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn đến từ tương tác trực tiếp với bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin (trực tuyến hoặc ngoại tuyến) liên quan đến việc tổ chức một sự kiện khi bạn đăng ký sự kiện này, cũng như khi diễn ra sự kiện, ví dụ như lúc bạn tham gia các phiên hoạt động và chương trình khảo sát. Chúng tôi kết hợp các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được để xây dựng thông tin quản trị và phân tích tổng hợp nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh và vì mục đích tiếp thị. Bạn có thể chọn tiếp nhận thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bằng email, điện thoại hoặc đường bưu điện, hoặc tạo tài khoản để đăng ký. Khi bạn truy cập các trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin được cá nhân hóa. Bạn có thể từ chối nhận thông tin cá nhân hóa bằng cách gửi email đến NETSUPP@us.ibm.com. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến của IBM.

Trong trường hợp chúng tôi nói rằng chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến yêu cầu, đơn hàng, giao dịch hoặc thỏa thuận nào đó (hoặc chuẩn bị cho những điều này), hoặc nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu (ví dụ, trang web), thì việc sử dụng thông tin như trên là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với bạn.

Trong trường hợp chúng tôi nói rằng chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến tiếp thị, cải thiện hoặc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vì lý do an toàn và bảo mật, hoặc các yêu cầu kiểm soát không liên quan đến thỏa thuận hoặc yêu cầu của bạn, thì việc sử dụng thông tin như trên dựa trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba, hoặc được bạn chấp thuận. Khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Luật về Quyền riêng tư của Liên minh châu Âu, thì điều này có thể có ảnh hưởng đến Quyền của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Là một tổ chức toàn cầu cung cấp hàng loạt sản phẩm và dịch vụ, có các quy trình nghiệp vụ, cơ cấu quản lý và hệ thống kỹ thuật xuyên biên giới, IBM đã triển khai các tiêu chuẩn, quy trình, và chính sách toàn cầu, để nhất quán bảo vệ thông tin cá nhân. Là một công ty toàn cầu, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các chi nhánh trên toàn thế giới và chuyển thông tin này đến các quốc gia mà tại đó chúng tôi đang hoạt động, theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Giữa các chi nhánh do IBM kiểm soát, chúng tôi chỉ trao quyền truy cập thông tin cá nhân trên cơ sở cần biết và cần thiết cho mục đích trao quyền truy cập đó. Trong một số trường hợp, IBM sử dụng nhà cung cấp tại các quốc gia khác nhau để thu thập, sử dụng, phân tích hoặc xử lý thông tin cá nhân thay mặt IBM.

Khi phù hợp hoặc được bạn chấp thuận, IBM cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác được lựa chọn nhằm giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc công ty mà bạn làm việc, hoặc đáp ứng yêu cầu của bạn. Khi lựa chọn nhà cung cấp và đối tác, chúng tôi xem xét các quy trình xử lý dữ liệu của họ.

Nếu IBM quyết định bán, mua, sáp nhập, hoặc tái tổ chức cơ sở kinh doanh tại một số quốc gia, thì giao dịch này có thể liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên mua tiềm năng hoặc bên mua thực tế, hoặc liên quan đến việc nhận thông tin đó từ người bán. IBM có quy tắc là yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân một cách thỏa đáng trong các kiểu giao dịch này.

Xin lưu ý rằng trong một số tình huống nhất định, thông tin cá nhân có thể được tiết lộ cho các cơ quan chính phủ theo thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của IBM, của đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hoặc khách hàng, và những đơn vị khác khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng quyền lợi hoặc tài sản đó đã hoặc có thể bị ảnh hưởng.

Chuyển giao quốc tế

Phạm vi hoạt động quốc tế của IBM liên quan đến rất nhiều lần chuyển giao thông tin cá nhân giữa các chi nhánh khác nhau, cũng như chuyển giao đến các bên thứ ba tại những quốc gia nơi chúng tôi kinh doanh. Một số quốc gia đã triển khai hạn chế chuyển giao thông tin cá nhân, IBM thực hiện các biện pháp khác nhau về việc này, bao gồm:

 • Khi cần thiết, IBM triển khai Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn được Ủy ban Liên minh châu Âu phê chuẩn, hoặc những điều khoản hợp đồng tương tự ở các khu vực pháp lý khác. Việc này bao gồm chuyển giao đến nhà cung cấp hoặc bên thứ ba khác. Bạn có thể yêu cầu bản sao Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn Liên minh châu Âu tại đây.
 • IBM được chứng nhận theo Quy tắc về Quyền riêng tư Xuyên biên giới APEC.
 • IBM được chứng nhận theo Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư Liên minh châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Độ chính xác và bảo mật thông tin

Chúng tôi luôn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì độ chính xác của thông tin. IBM triển khai các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt vật lý, hành chính và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Ví dụ, chúng tôi mã hóa một số thông tin cá nhân nhạy cảm nhất định như thông tin thẻ tín dụng khi truyền qua Internet. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp phải bảo vệ những thông tin trên khỏi sự truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép.

Thời hạn bảo lưu

Chúng tôi sẽ không duy trì thông tin cá nhân lâu hơn thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích xử lý thông tin này, bao gồm việc giữ bảo mật khi xử lý theo các nghĩa vụ pháp lý và kiểm soát (ví dụ, kiểm toán, kế toán và các điều khoản bảo lưu theo quy định luật pháp), xử lý tranh chấp, và để thiết lập, thi hành hoặc bảo vệ các khiếu kiện pháp lý tại các quốc gia nơi chúng tôi đang kinh doanh.

Vì tình hình có thể khác nhau tùy theo bối cảnh và dịch vụ, nên thông tin được cung cấp trong Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến hoặc được cung cấp trong thông báo cụ thể sẽ có thể mang lại nhiều thông tin chi tiết hơn về những điều khoản bảo lưu hiện hành.

Phương pháp liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này, thì vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu này. Thông báo của bạn sẽ được chuyển tiếp đến thành viên phù hợp của Đội Bảo mật Dữ liệu IBM, ví dụ như Trưởng nhóm Bảo vệ Dữ liệu hoặc thành viên nhóm của họ.

Vì mục đích của Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh châu Âu (EU General Data Protection Regulation - GDPR), đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn sẽ là International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, Hoa Kỳ, trừ khi có chỉ định khác. Nếu IBM Corp. hoặc chi nhánh mà IBM kiểm soát (không thành lập trong Khu vực Kinh tế châu Âu (European Economic Area - EEA)) được yêu cầu chỉ định một đại diện pháp lý tại EEA, thì đại diện cho tất cả những tình huống như vậy sẽ là IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, Vương quốc Anh PO6 3AU.

IBM Corp. không là đơn vị kiểm soát trong những trường hợp sau đây:

 • Thông tin cá nhân được xử lý có liên quan đến quan hệ hợp đồng, hoặc đến việc tham gia vào quan hệ hợp đồng với một công ty chi nhánh IBM cụ thể. Trong trường hợp này đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân là công ty IBM ký hợp đồng, là pháp nhân mà bạn hoặc công ty của bạn đã hoặc sẽ ký hợp đồng.
 • Thông tin cá nhân được thu thập tại địa điểm vật lý của một chi nhánh IBM. Trong trường hợp này chi nhánh IBM đó sẽ là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân.

Quyền của bạn

Bạn có thể yêu cầu truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền từ chối tiếp thị trực tiếp. Bạn có thể truy cập quy trình yêu cầu tại đây.

Bạn có thể có các quyền bổ sung theo luật hiện hành tại địa phương về quy trình xử lý. Ví dụ, nếu việc xử lý thông tin cá nhân của bạn tuân theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của liên Minh châu Âu ("GDPR"), và thông tin cá nhân của bạn được xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp, thì bạn có quyền từ chối việc xử lý dựa trên các cơ sở liên quan đến trường hợp cụ thể của bạn. Theo GDPR, bạn cũng có thể có quyền yêu cầu xóa hoặc hạn chế sử dụng thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu khả năng di chuyển thông tin cá nhân này.

Quyền đệ đơn khiếu nại

Trong trường hợp bạn nhận thấy việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn không tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, thì bạn có thể đệ đơn khiếu nại:

Thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này, cũng như các tuyên bố về quyền riêng tư cụ thể khác. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thêm ngày mới lên trên cùng trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Cách thức liên hệ với chúng tôi

Các câu hỏi của bạn về Tuyên bố này hoặc cách xử lý thông tin của IBM có thể gửi đến:

Điều phối viên trang web của IBM, hoặc

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Nếu bạn không muốn nhận các thông tin marketing từ IBM sau này, bao gồm đăng ký, xin gửi email đến NETSUPP@us.ibm.com.


Các liên kết về quyền riêng tư hữu ích khác