Ova Izjava o privatnosti stupa na snagu u 31 decembra 2019.

Prethodna verzija ove Izjave je dostupna here (PDF, 129KB).

U kompaniji IBM prepoznajemo značaj zaštite vaših ličnih podataka i posvećeni smo njihovoj odgovornoj obradi i usklađenosti sa primenjivim zakonima o zaštiti podataka u svim zemljama u kojima radi kompanija IBM.

Ova Izjava o privatnosti opisuje opšte prakse o privatnosti kompanije IBM' koje se primenjuju na lične podatke koje prikupljamo, koristimo i delimo o korisnicima i drugim pojedincima među klijentima, poslovnima partnerima, dobavljačima i drugim organizacijama sa kojima IBM ima ili planira poslovni odnos.

Ovu Izjavu o privatnosti prati IBM Izjava o privatnosti na mreži, što pruža dodatne informacije u onlajn kontekstu, uključujući angažovanje. Možemo obezbediti dodatne ili specifičnije informacije o prikupljanju ili korišćenju ličnih podataka na veb lokacijama ili u vezi sa specifičnim proizvodom ili uslugom.

Zašto i kako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke

Možemo prikupiti vaše lične podatke kao pojedinačne u različite svrhe, poput sledećeg:

 • Pristup i korišćenje veb lokacija ili drugih onlajn usluga
  Kada pristupate nekoj od naših veb lokacija ili koristite onlajn uslugu, mi beležimo podatke koje vam pružaju pristup, potrebne za rad veb lokacije i za nas da radimo u skladu sa bezbednosnim i zakonskim zahtevima u vezi sa našom lokacijom, poput lozinki, IP adresa i postavki pregledača. Mi takođe prikupljamo podatke o vašim aktivnostima tokom vaše posete kako bismo prilagodili vaše iskustvo na veb lokaciji, poput snimanja vaših ličnih podešavanja i postavki, i prikupili statistiku koja nam pomaže da poboljšamo i dalje razvijemo naše veb lokacije, proizvode i usluge.
 • Odgovaranje na vaš zahtev za informacije, porudžbinu ili podršku
  Kada nas kontaktirate (onlajn ili oflajn) u vezi sa zahtevom za informacije, da biste poručili proizvod ili uslugu, obezbedili podršku ili učestvovali u forumu ili drugoj alatki društvenih funkcija, prikupljamo informacije koje su neophodne da se ispuni vaš zahtev, da bismo vam dodelili pristup proizvodu ili usluzi, da bismo vam obezbedili podršku i da bismo mogli da vas kontaktiramo. Na primer, mi prikupljamo vaše ime i kontakt informacije, detalje o vašem zahtevu i vašem ugovoru sa nama i ispunjenju, isporuci i fakturisanju vaše porudžbine i mi možemo uključiti i informacije o ispitivanju zadovoljstva klijenta.Zadržavamo takve informacije za administrativne svrhe, radi zaštite naših prava i odnosa sa vama.

  Kada navedete svoje ime i kontakt informacije da biste se registrovali u vezi sa navedenim zahtevom, registracija može služiti radi identifikacije kada posetite naše veb lokacije. Za porudžbinu većine usluga i proizvoda potrebno je da imate registrovani IBMid. Registracija vam takođe može omogućiti da prilagodite i kontrolišete svoja podešavanja privatnosti.
 • Vaše korišćenje IBM Cloud usluga
  Mi prikupljamo informacije o vašem korišćenju IBM Cloud usluga da bismo omogućili rad funkcija proizvoda, poboljšali vaše korisničko iskustvo, prilagodili naše interakcije sa vama, obavestili naše klijente o ukupnom korišćenju usluga, obezbedili podršku i poboljšali i razvili naše proizvode i usluge. Za detalje o tehnologijama koje koristimo, ličnim podacima koje prikupljamo kao i o tome kako kontrolišemo ili blokiramo praćenje ili brišemo kolačiće, pročitajte u IBM Izjava o privatnosti na mreži.
 • Kontaktiranje zaposlenih kod naših klijenata, volontera, partnera i dobavljača
  U našem odnosu sa klijentima i volonterima, partnerima i dobavljačima, oni nam takođe obezbeđuju i poslovne kontakt informacije (kao što su ime, poslovni kontakt detalji, položaj ili titula njihovih zaposlenih, izvođača, savetnika i ovlašćenih korisnika) radi upravljanja ugovorima, ispunjavanja, isporuke proizvoda i usluga, obezbeđivanja podrške, fakturisanja i upravljanja uslugama ili odnosom.
 • Informacije o posetiocu
  Registrujemo pojedince koji posećuju naše lokacije (ime, identifikacija i poslovne kontakt informacije) i koristimo video nadzor radi bezbednosti i sigurnosti stvari i lica, kao i u regulatorne svrhe.
 • Marketing
  Većina informacija koje prikupljamo o vama dolazi od naših direktnih interakcija sa vama. Kada se registrujete za događaj, možemo prikupljati informacije (onlajn ili oflajn) u vezi sa organizacijom događaja, i tokom događaja, poput učešća u sesijama i rezultatima anketa. Mi kombinujemo lične podatke koje prikupimo da bismo napravili zbirnu analizu i poslovnu inteligenciju za obavljanje našeg poslovanja i u marketinške svrhe. Možete odabrati da informacije o našim proizvodima i uslugama dobijate e-poštom, telefonom ili standardnom poštom ili da se prijavite za pretplatu. Kada posećujete naše veb lokacije ili korišćenjem naših usluga možemo vam obezbediti personalizovane informacije. Uvek se možete odjaviti za dobijanje prilagođene komunikacije kada pošaljete e-poštu na NETSUPP@us.ibm.com. Više informacija možete pronaći u IBM Izjavi o privatnosti na mreži.

Kada navedemo da koristimo vaše lične podatke u vezi sa zahtevom, porudžbinom, transakcijom ili ugovorom (ili pripremom ugovora) ili da bismo vam obezbedili usluge koje ste zahtevali (poput veb lokacije), to radimo jer nam je neophodno za sprovođenje ugovora sa vama.

Kada navedemo da koristimo vaše lične podatke u vezi sa marketingom, poboljšanjem ili razvojem naših proizvoda ili usluga, radi bezbednosti i sigurnosti ili regulatornih zahteva koji nisu u vezi sa vašim ugovorom ili zahtevom, to radimo na osnovu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa nezavisnih proizvođača ili uz vaš pristanak.Kada prikupljamo i koristimo vaše lične podatke koji su predmet EU zakonodavstva o privatnosti, to može uticati na Vaša prava.

Deljenje ličnih podataka

Kao globalna organizacija koja nudi široki raspon proizvoda i usluga, sa poslovnim procedurama, strukturama upravljanja i tehničkim sistemima koji prelaze granice, IBM implementira globalne politike, zajedno sa standardima i procedurama, za stalnu zaštitu ličnih informacija. Kao globalna kompanija, mi možemo podeliti informacije o vama sa našim podružnicama širom sveta i prebaciti ih u zemlje gde poslujemo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

Između IBM kontrolisanih podružnica dajemo pristup samo ličnim podacima koji su potrebni radi obavljanja aktivnosti, neophodne zbog kojih se takav pristup daje. U nekim slučajevima, IBM koristi dobavljače koji se nalaze u različitim zemljama radi prikupljanja, korišćenja, analiziranja i na drugi način obrađivanja ličnih podataka u to ime.

Gde je primenjivo, IBM može takođe deliti vaše lične podatke sa izabranim partnerima da bi nam pomogli da vam pružimo, ili kompaniji za koju radite, proizvode ili usluge, ili da ispunimo vaše zahteve ili uz vaš pristanak. Kada biramo naše dobavljače i partnere, uzimamo u obzir njihove procedure rukovanja podacima.

Ako IBM odluči da proda, kupi, se spaja ili da na drugi način reorganizuje kompanije u nekim zemljama, takva transakcija može uključivati objavljivanje ličnih podataka potencijalnim ili aktuelnim kupcima ili prijem navedenih informacija od prodavaca. Praksa je kompanije IBM' da zahteva odgovarajuću zaštitu ličnih podataka u ovim tipovima transakcija.

Imajte na umu da se u nekim slučajevima lični podaci mogu otkriti vladinim ustanovama za vreme sudskih i pravnih procesa ili po naredbi suda. Možemo takođe deliti vaše lične podatke da bismo zaštitili prava ili vlasništvo kompanije IBM, naše poslovne partnere, dobavljače ili klijente i ostale kada osnovano verujemo da su navedena prava ili vlasništvo pod uticajem ili mogu biti pod uticajem.

Međunarodni transferi

Međunarodni otisak kompanije IBM obuhvata veliki broj transfera ličnih podataka između različitih podružnica, kao i nezavisnih proizvođača koji se nalaze u zemljama u kojima poslujemo. Neke zemlje su usvojile restrikcije za transfere ličnih podataka, u vezi sa kojima kompanija IBM sprovodi različite mere, uključujući:

 • Kada je potrebno, IBM implementira Standardne ugovorne klauzule koje je odobrila EU Komisija ili slične ugovorne klauzule u drugim zakonima. To obuhvata transfere dobavljačima ili drugim trećim licima. Možete zahtevati primerak EU Standardnih ugovornih klauzula ovde.
 • Kompanija IBM ispunjava APEC prekogranična pravila o privatnosti(CBPR) system.
 • Kompanija IBM je potvrdila EU-SAD i Švajcarsko-SAD Okvire zaštite privatnosti. Više informacija se može pronaći ovde.

Bezbednost i tačnost podataka

Nameravamo da vaše lične podatke zaštitimo i očuvamo njihovu tačnost. Kompanija IBM primenjuje opravdane fizičke, administrativne i tehničke mere zaštite vaših ličnih podataka u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja. Na primer, određene osetljive lične podatke, kao što su informacije o kreditnim karticama, šifrujemo prilikom prenosa preko Interneta. Od dobavljača takođe zahtevamo da takve podatke štite od neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja.

Period zadržavanja

Nećemo zadržavati lične podatke duže od perioda koji je potreban da se ispuni svrha za koju se obrađuju, uključujući bezbednost naše obrade usklađene sa zakonskim i regulatornim obavezama (npr. revizija, računovodstvo i statutorni uslovi zadržavanja), rešavanje sporova, i za osnivanje, izvršavanje ili odbranu zakonskih potraživanja u zemljama u kojima poslujemo.

Zbog toga što okolnosti mogu da variraju u zavisnosti od konteksta i usluga, informacije koje se nalaze u Izjavi o privatnosti na mreži ili pribavljene radi specifičnog razloga mogu dati detaljnije informacije o primenjivim uslovima o zadržavanju informacija.

Kako da nas kontaktirate

Ako imate pitanje u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti, obratite nam se pomoću ovog obrasca. Vaša poruka treba da se prosledi odgovarajućem članu Tima za privatnost podataka kompanije IBM' kao što su Službenici za zaštitu podataka ili članovi njihovih timova.

Radi EU Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), rukovalac vaših ličnih podataka je International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, United States, osim ako nije navedeno drugačije. Kada korporacija IBM ili podružnica koju ona kontroliše (koja nije osnovana u Evropskoj ekonomskoj oblasti (EEA)) treba da imenuje pravnog predstavnika u EEA, predstavnik za sve navedene slučajeve je IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Holandija.

Korporacija IBM nije rukovalac u situacijama kao što su:

 • Lični podaci obrađeni u vezi sa ugovornim odnosom ili prilikom sklapanja ugovornog odnosa sa određenom IBM podružnicom. U ovom slučaju rukovalac ličnih podataka je IBM ugovorna kompanija, koja je pravno lice sa kojom vi ili vaš poslodavac imate, ili ćete imati, ugovor.
 • Lični podaci koji su prikupljeni na fizičkoj lokaciji ili lokaciji IBM podružnice. U ovom slučaju ta podružnica je rukovalac ličnih podataka.

Vaša prava

Možete zahtevati da pristupite, ažurirate, obrišete ili korigujete svoje lične podatke. Takođe imate pravo da odbijete direktni marketing. Možete pristupiti proceduri zahteva ovde.

Možete imati dodatna prava u skladu sa svojim lokalnim zakonom koji se primenjuje na obradu. Na primer, ako je obrada vaših ličnih podataka predmet EU Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti ("GDPR"), a vaši lični podaci se obrađuju na osnovu legitimnih interesa, imate pravo da odbijete obradu na osnovu svoje specifične situacije. U okviru GDPR-a takođe možete imati pravo da zahtevate da se vaši lični podaci izbrišu ili ograniče i pitate za prenosivost svojih ličnih podataka.

Pravo na podnošenje žalbe

Kada smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka nije u skladu sa primenjivim zakonima za zaštitu podataka, možete podneti žalbu:

Promene na našim Izjavama o privatnosti

Povremeno možemo ažurirati ovu Izjavu o privatnosti kako bi je uskladili sa našom praksom rukovanja podataka. Ako promenimo našu Izjavu o privatnosti, novu verziju ćemo postaviti ovde, sa aktulenim datumom promene. Savetujemo Vas da periodično posetite ovu stranicu kako bi bili upoznati sa bilo kojom mogućom novom verzijom. Ako napravimo bilo koju materijalnu izmenu ove Izjave o privatnosti na vrh ove stranice ćemo postaviti obaveštenje na 30 dana. Nastavljanjem upotrebe naše web stranice nakon što su ovakve ismene stupile na snagu, smatramo da ste pročitali i razumeli date promene.

Kako da nas kontaktirate

Pitanja vezana za ovu izjavu ili o načinu baratalja vašim informacijama od strane kompanije IBM možete uputiti na:

koordinatora Web prezentacije kompanije IBM, ili

IBM's Chief Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10504
U.S.A.

ukoliko ne želite dalje da primate marketinške informacije od kompanije IBM, uključujući i pretplate, molimo vas da pošaljete email na NETSUPP@us.ibm.com.


Ostali linkovi korisni za privatnost