Bereik

De IBM Online Privacyverklaring geldt voor die websites van IBM en onze gelieerde ondernemingen die links naar deze Verklaring bevatten. Hieronder vindt u enkele kernpunten van de Verklaring.

Persoonlijke gegevens

  • Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een abonnement aan u, of het afhandelen van een sollicitatie.
  • We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.
  • Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

  • Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.
  • Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.
  • Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.
  • Door IBM en bepaalde organisaties: voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming hebt verleend.
  • Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.

Uw keuzemogelijkheden

  • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt.
  • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u de IBM Online Privacyverklaring raadplegen.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Contact met ons opnemen

Vragen over deze Verklaring of over de manier waarop IBM met uw gegevens omgaat, kunt u richten aan:

IBM websitecoördinator, of

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Wilt u in de toekomst geen marketinginformatie van IBM meer ontvangen, met inbegrip van abonnementen, stuur dan een e-mail naar NETSUPP@us.ibm.com.


Andere praktische links over privacy