Šios Privatumo nuostatos įsigalioja nuo 2018 m. gegužės.

IBM pripažįsta jūsų asmeninės informacijos apsaugos svarbą ir yra įsipareigojusi ją tvarkyti atsakingai ir laikydamasi atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų visose šalyse, kuriose IBM vykdo veiklą.

Šiose Privatumo nuostatose aprašomos IBM bendrosios privatumo praktikos, taikomos mūsų renkamai, naudojamai ir bendrinamai asmeninei informacijai apie klientus ir kitus su mūsų klientais susijusius asmenis, verslo partnerius, tiekėjų ir kitas organizacijas, su kuriomis IBM turi arba ketina turėti verslo ryšių.

Šios Privatumo nuostatos yra papildytos IBM privatumo internete nuostatomis, kuriose pateikiama daugiau informacijos, aktualios interneto kontekste, įskaitant įdarbinimą. Galime pateikti papildomos arba konkretesnės informacijos apie asmeninės informacijos rinkimą ar naudojimą svetainėse arba siejant su konkrečiu produktu ar paslauga.

Kodėl ir kaip renkama asmeninė informacija

Jūsų, kaip privataus asmens, asmeninę informaciją renkame įvairiais tikslais, pavyzdžiui:

 • Svetainių ir kitų internetinių paslaugų prieiga ir naudojimas
  Kai apsilankysite vienoje iš mūsų svetainių ar pasinaudosite internetine paslauga, surinksime informaciją, kurios reikia prieigai suteikti, svetainės veikimui užtikrinti ir tam, kad galėtume laikytis saugos ir teisinių reikalavimų, susijusių su svetainės veikimu, pvz., slaptažodžiai, IP adresas ir naršyklės parametrai. Be to, rinksime informaciją apie jūsų veiklą apsilankymo metu, kad galėtume pagal jūsų poreikius pritaikyti svetainę, pvz., įrašytume jūsų nuostatas ir parametrus, ir surinkti statistinius duomenis, kurie padės pagerinti ir toliau kurti svetaines, produktus ir paslaugas.
 • Atsakymas į jūsų užklausą dėl informacijos, užsakymo ar palaikymo
  Kai susisiekiate su mumis (internetu arba neprisijungus prie interneto) norėdami gauti informacijos, užsakyti produktą ar paslaugą, gauti palaikymą arba dalyvauti forume ar kitoje socialinio bendravimo priemonėje, mes renkame informaciją, būtiną informacijos užklausai patenkinti, prieigai prie produkto ar paslaugos, palaikymui suteikti ir norint su jumis susisiekti. Pavyzdžiui, renkame informaciją apie jūsų vardą ir pavardę ir kontaktinę informaciją, duomenis apie jūsų užklausą, jūsų sutartį su mumis, jūsų užsakymo vykdymą, pristatymą ir sąskaitų išrašymą, taip pat galime įtraukti klientų pasitenkinimo apklausos informaciją. Šią informaciją saugome administraciniais, savo teisių gynimo ir ryšių su jumis palaikymo tikslais.

  Registruodamiesi pateikti užklausą jūs nurodote savo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, todėl tokia registracija gali padėti identifikuoti jus, kai lankotės mūsų svetainėse. Norėdami užsisakyti daugelį paslaugų ir produktų, būsite paprašyti užsiregistruoti „IBMid“. Registracija taip pat gali suteikti galimybę jums tinkinti ir kontroliuoti savo privatumo parametrus.
 • „IBM Cloud“ paslaugų naudojimas
  Renkame informaciją apie jūsų „IBM Cloud“ paslaugų naudojimą, kad įgalintume produkto funkcijų veikimą, pagerintume vartotojo patirtį, prisitaikytume mūsų bendradarbiavimą su jumis pagal jūsų poreikius, informuotume klientus apie bendrą paslaugų naudojimą, teiktume palaikymą ir patobulintume bei kurtume produktus ir paslaugas. Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų naudojamas technologijas, renkamą asmeninę informaciją, taip pat kaip kontroliuoti ar blokuoti sekimą arba naikinti slapukus, peržiūrėkite IBM Privatumo internete nuostatas.
 • Susisiekimas su mūsų klientų, potencialių klientų, partnerių ir tiekėjų darbuotojais
  Palaikant ryšius su mūsų klientais ar potencialiais klientais, partneriais ir tiekėjais, jie taip pat pateikia verslo kontaktinę informaciją (pvz., pavadinimą, įmonės kontaktinę informaciją, savo darbuotojų, subrangovų, konsultantų ir įgaliotųjų vartotojų užimamas pareigas) sutarčių valdymo, įvykdymo, produktų ir paslaugų pristatymo, palaikymo teikimo, sąskaitų išrašymo ir paslaugų arba ryšių valdymo tikslais.
 • Lankytojo informacija
  Registruojame mūsų patalpose ir vietose apsilankančius asmenis (vardas ir pavardė, tapatybės ir įmonės kontaktinės informacija) ir naudojame stebėjimo kameras siekdami užtikrinti asmenų ir jų daiktų saugumą, taip pat ir reguliavimo tikslais.
 • Rinkodara
  Dauguma informacijos, kurią mes rankame apie jus, gaunama tiesiogiai bendraujant su jumis. Kai užsiregistruojate dalyvauti renginyje, galime rinkti informaciją (internetu arba ne), susijusią su renginių organizavimu, o renginio metu – informaciją apie dalyvavimą sesijose ir apklausos rezultatus. Surinktą asmeninę informaciją sujungiame ir sukuriame agreguotąją analizę ir verslo įžvalgas, skirtas mūsų verslo ir rinkodaros tikslams. Informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas galite pasirinkti gauti el. paštu, telefonu ar įprastu paštu arba užsisakyti prenumeratą. Jums lankantis mūsų svetainėse arba naudojant paslaugas, galime pateikti jūsų poreikiams pritaikytos informacijos. Galite bet kada atsisakyti gauti pritaikytą informaciją išsiųsdami el. laišką adresu NETSUPP@us.ibm.com. Daugiau informacijos galite rasti IBM Privatumo internete nuostatose.

Nurodydami, kad jūsų asmeninę informaciją naudojame tiek, kiek ji susijusi su užklausa, užsakymu, operacija ar sutartimi (arba visa tai rengiant), arba norėdami suteikti prašomas paslaugas (pvz., žiniatinklio), tai darome, nes tai yra būtina norint įvykdyti susitarimo su jumis sąlygas.

Nurodydami, kad naudojame jūsų asmens informaciją rinkodaros, produktų ar paslaugų tobulinimo ar kūrimo tikslais, dėl saugos priežasčių arba vykdydami reguliuojamuosius su sutartimi ar užklausa nesusijusius reikalavimus, teigiame, tai darome remdamiesi mūsų arba trečiųjų šalių teisėtais interesais arba jums leidus. Renkant ir naudojant jūsų asmeninę informaciją, kuriai taikomi ES privatumo įstatymai, tai gali paveikti jūsų teises.

Dalijimasis asmenine informacija

Kadangi IBM yra pasaulinė organizacija, siūlanti platų produktų ir paslaugų asortimentą, kurios verslo procesai, valdymo struktūros ir techninės sistemos veikia įvairiose šalyse, IBM taiko visuotines politikas ir standartus bei procedūras, kurios užtikrina nuoseklią asmeninės informacijos apsaugą. Kadangi esame pasaulinė įmonė, galime dalytis jūsų informacija su filialais visame pasaulyje ir perduoti ją į tas pasaulio šalis, kuriose vykdome veiklą, laikydamiesi šių Privatumo nuostatų.

IBM valdomuose filialuose prieigą suteikiame tik prie būtinos žinoti asmeninės informacijos, kurios reikia tais tikslais, dėl kurių suteikiama prieiga. Kai kuriais atvejais IBM naudojasi įvairiose šalyse esančių tiekėjų paslaugomis, kad jie surinktų, naudotų, analizuotų ir kitaip tvarkytų asmeninę informaciją IBM vardu.

Kai galima arba jums suteikus leidimą, jūsų asmenine informacija IBM taip pat gali dalytis su pasirinktais partneriais, padedančiais aprūpinti jus arba jūsų įmonę produktais ar paslaugomis arba įvykdyti jūsų užklausas. Rinkdamiesi tiekėjus ir partnerius, atsižvelgiame į jų duomenų tvarkymo procesus.

IBM nusprendus parduoti, įsigyti, sujungti ar kitaip reorganizuoti įmones kai kuriose šalyse, tokios operacijos metu potencialiems ar faktiniams klientams gali būti atskleista asmeninė informacija arba tokia informacija gali būti gauta iš pardavėjų. Atliekant tokias operacijas, IBM įprastai reikalauja tinkamos asmeninės informacijos apsaugos.

Turėkite omenyje, kad tam tikrais atvejais asmeninė informacija gali būti atskleidžiama valdžios institucijoms atliekant teisminį nagrinėjimą, įgyvendinant teismo nurodymus ar kitą teisinį procesą. Mes galime dalytis jūsų asmenine informacija, siekdami apsaugoti IBM, mūsų verslo partnerių, tiekėjų ar klientų bei kitų šalių teises ar nuosavybę, esant pakankamam pagrindui manyti, jog šios teisės ar nuosavybė buvo ar gali būti paveiktos.

Tarptautiniai perdavimai

Tarptautinėje erdvėje IBM atlieka daug asmeninės informacijos perdavimų tarp skirtingų filialų, taip pat trečiosioms šalims tose valstybėse, kuriose mes vykdome veiklą. Kai kuriose šalyse galioja asmeninės informacijos perdavimo apribojimai, dėl kurių IBM imasi įvairių priemonių, įskaitant:

 • Jei reikia, IBM įdiegia ES Komisijos patvirtintas standartines sutartines sąlygas ar panašias sutartines sąlygas kitose jurisdikcijose. Tai apima perdavimus tiekėjams ar kitoms trečiosioms šalims. ES standartinių sutartinių sąlygų kopiją galite rasti apsilankę čia.
 • IBM sertifikuota pagal APEC tarptautines privatumo taisykles.
 • IBM veikla yra sertifikuota pagal ES–JAV ir Šveicarijos–JAV Privatumo apsaugos programas. Daugiau informacijos galima rasti apsilankius čia.

Informacijos saugumas ir tikslumas

Mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją ir išlaikyti jos tikslumą. IBM taiko tinkamas fizines, administracines ir technines apsaugos priemones, padedančias apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, panaudojimo ir atskleidimo. Pavyzdžiui, siųsdami internetu mes užšifruojame tam tikrą jautrią asmeninę informaciją, pvz., kredito kortelės informaciją. Be to, mes reikalaujame savo tiekėjų apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, panaudojimo ir atskleidimo.

Saugojimo laikotarpis

Nesaugosime asmeninės informacijos ilgiau nei to reikia informacijos tvarkymo tikslams pasiekti, įskaitant tvarkymo saugumo užtikrinimą pagal teisinius ir reglamento įsipareigojimus (pvz., audito, apskaitos ir įstatymines saugojimo sąlygas), ginčų sprendimą, o įstaigos atveju – teisinių ieškinių vykdymą ar gynybą šalyse, kuriose vykdome veiklą.

Aplinkybės gali skirtis atsižvelgiant į kontekstą ir paslaugas, todėl Privatumo internete nuostatose arba tam tikrame pranešime pateikta informacija gali išsamiau nusakyti taikomas saugojimo sąlygas.

Kaip susisiekti su mumis

Jei turite klausimų dėl šių Privatumo nuostatų, susisiekite su mumis naudodami šią formą. Jūsų pranešimas bus persiųstas atitinkamam IBM duomenų apsaugos komandos nariui, pvz., duomenų apsaugos pareigūnams ar jų komandų nariams.

ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) tikslais ir jei nenurodyta kitaip, jūsų asmeninės informacijos valdytojas yra „International Business Machines Corporation“ („IBM Corp.“), kurios buveinė yra 1 New Orchard Road, Armonk, New York, United States, nebent nurodyta kitaip. Kai „IBM Corp.“ ar jos valdomas filialas (įkurtas už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų) turi paskirti teisinį atstovą EEE, tokiais atvejais atstovas bus „IBM United Kingdom Limited“, adresas: PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, United Kingdom PO6 3AU.

„IBM Corp.“ nėra duomenų valdytojas tokiais atvejais:

 • Asmeninė informacija yra tvarkoma remiantis sutartiniais santykiais arba sudarius sutartį su konkrečiu IBM filialu. Tokiu atveju asmeninės informacijos valdytojas yra su IBM sutartį sudariusi įmonė, kuri yra juridinis asmuo, su kuriuo jūs ar jūsų darbdavys sudarė arba sudarys sutartį.
 • Asmeninė informacija, renkama IBM filialo fizinėje vietoje. Tokiu atveju tas filialas tampa asmeninės informacijos valdytoju.

Jūsų teisės

Galite prašyti susipažinti, atnaujinti arba pataisyti savo asmeninę informaciją. Taip pat turite teisę atsisakyti tiesioginės rinkodaros. Prašymų procesą galite pasiekti čia.

Galite naudotis papildomomis teisėmis pagal vietinius įstatymus, taikomus duomenų tvarkymui. Pavyzdžiui, jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymui yra taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir jūsų asmeninė informacija yra tvarkoma remiantis teisėtais interesais, turite teisę atsisakyti tvarkymo atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Be to, remiantis BDAR galite turėti teisę prašyti panaikinti ar apriboti savo asmeninę informaciją arba prašyti asmeninės informacijos perkėlimo.

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad asmeninės informacijos tvarkymas neatitinka taikomų duomenų apsaugos įstatymų, galite pateikti skundą:

Privatumo nuostatų keitimai

Kartais galime atnaujinti šias Privatumo nuostatas kaip ir bet kurias kitas konkrečias privatumo nuostatas. Atlikdami šių privatumo nuostatų keitimus, šių Privatumo nuostatų viršuje nurodysime naują datą.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Kaip susisiekti su mumis

Klausimus dėl šių Nuostatų arba dėl to, kaip IBM tvarko jūsų informaciją galima siųsti:

IBM žiniatinklio svetainės koordinatoriui arba adresu

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A. (JAV)

Jeigu nenorite, kad ateityje IBM susisiektų su jumis rinkodaros tikslais ir teiktų prenumeratas, atsiųskite el. laišką adresu NETSUPP@us.ibm.com.


Kiti naudingi privatumo saitai